Bất Diệt Thần Vương

Quan Kỳ

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Quan Kỳ
Thể loại:
Huyền Huyễn,
Địa Cầu Nhân Vương có thể mang theo tổ truyền tiên kiếm xuyên qua Thần Châu Tinh. May mắn được Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, một kiếm nơi tay, chém hết thiên hạ tà ma, thần uy vô hạn, nổ tung thế gian bất bình, áp chính đạo, tru ma đạo, thành Bất Diệt Thần Vương.
(8 điểm / 4 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm