Kế hoạch cải biến hệ thống phòng ngự của Quần đảo Thiên Thạch đã tới thời điểm thi công quan trọng, lúc này các kho hàng ở bến tàu cũng chứa không ít trang thiết bị quân sự, bởi vậy bảo vệ hết sức chu đáo, hai bến tàu được hơn hai trăm lính đánh thuê cùng tinh anh của Thiên Thạch đồng minh xây dựng thành quân đội của đế quốc Thiên Thạch phân ra trong coi. Bất quá bọn họ vẫn mặc y phục hàng ngày, súng dấu trong áo, thoạt nhìn chỉ như là những nhân viên bình thường ở bến tàu.

Đại biểu của Tòa án quốc tể đi thuyền mới vừa cặp bờ, sáu binh lính đã lên thuyền tra hỏi, biết là đại biểu của Tòa án quốc tế, một binh lính báo cáo cho thượng cấp của họ đến, Braid vừa lúc đến bến tàu, liền cho binh lính đưa đại biểu của Tòa án quốc tế đến một tòa nhà bèn cạnh kho hàng. để tự minh tiếp đãi.

Đại biểu do Tòa án quốc tế phái tới tên là Paul vóc người tương đối nhỏ gầy, bất quá hai mắt có thằn, có vẻ hết sức từng trải khôn khéo. sau khi nhìn thấy Braid thì xuất ra giấy công tác tự giới thiệu trước, khi bắt tay liền nói rõ mục đích của chuyến đi này.

Braid sau khi mời hắn ngồi xuống thì nói: "Ngài Paul chúng tôi dựa theo hợp đồng thu hồi cái thuộc về mình, đối với quan tòa cũng không có hứng thú, lần trước cùng đã nói cho Tòa án quốc tế các ngài, lẳn này cũng vậy, ngài sợ rằng cùng như vậy mà về thôi".

Paul nói: "Vương tộc Colo Shrike kiện ra tòa ý đồ rất rõ ràng, bọn họ biết bản thân không nắm phần lý, nhưng lại muốn lấy lại quốc thổ của mình, cùng nguyện ý trả giá cao vì nó. Ý của Pháp quan là muốn hai bên thương lượng, cho nên hy vọng phía các ngài có thể phái đại bi ê ể u hoặc luật sư đi thỏa thuận, nếu như Vương tộc Colo Shrike đưa ra điều kiện có thể làm cho các ngài hài lòng, tôi nghĩ cái này đối với các ngài cũng không phải là chuyện xấu".

Braid lắc đầu cười nói: "Mặc kệ Vương tộc Colo Shrike đưa ra điều kiện gì, chúng tôi cũng sẽ không tiếp nhận, đương nhiên cũng không cần tới phấp đình thương lượng. Không đi Hague cũng là vì giảm bớt cho tòa án các ngài những phiền toái không cấn thiết. Bất quá nếu Tòa án quốc tể lại phái ngài Paul đến đây, vậy mời ngài trở về chuyển cáo pháp quan cùng Vương tộc Colo Shrike. việc này muốn trách chỉ có thể trách bọn họ không sớm đem tiền trả lại cho sòng bạc, nếu đã trễ hẹn thì nên gánh chịu hậu quả. Ngài có lẽ cũng hiểu".

Paul cũng cười nói: "Các người đem hợp đồng mượn nợ mua từ sòng bạc với giá cao mua lại, chắc là thích quần đảo xinh đẹp này, nghe nói tòa thành Thiên Thạch tài phú hết sức kinh người, nhìn ra được cũng không quan tâm tới điều kiện của họ đưa ra. Bất quá Vương quốc Colo Shrike có chủ quyền quốc gia, điều này đã được Liên Hợp Quốc bảo vệ. Bên ngài cho dù có được lãnh thổ của quần đảo Colo Shrike, nhưng cùng không cách nào xóa đi thân phận quốc vương của Colo Shrike VII tại vương quốc Colo Shrike, hành vi đuổi bọn họ đi cùng không ổn, tương lai sẽ không ngừng tạo nên tranh nghị, có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Đảo nhỏ xinh đẹp trên thế giới rất nhiều, nếu như điều kiện mà bọn họ đưa ra có thể đủ để bên ngài mua đẹp hòn đảo lớn hơn đẹp hơn, tôi cảm thắy đối với cả hai bên cũng không phải là chuyện xấu".

Braid cười nói: "Có chuyện ngài Paul còn chưa biết. nơi này hiện tại đã đổi tên thành quần đảo Thiên Thạch, tên quốc gia hiện tại gọi là đế quốc Thiên Thạch, đương nhiên cùng có quốc vương mới. Ngài hẳn cũng đã nghe nói qua người, chính là Thạch Thiên tiên sinh. Colo Shrike VII có phải quốc vương hay không cùng không liên quan đến chúng tôi, bất quá đã không phải là quốc vương nơi này, bởi vì quần đảo Colo Shrike đã sớm không tồn tại nữa" Dù sao sớm muộn cũng sẽ tuyên cáo với toàn bộ thế giới thành lập đế quốc Thiên Thạch, nên hắn cũng không cần giấu diếm với Tòa án quốc tể.

Paul kinh ngạc nói: "Cái gì... các ngài muốn thành lập quốc gia mới?"

Braid gật đầu.

Paul biến sắc nói: "Nhưng... nhưng... Vương quốc Colo Shrike mới là quốc gia duy nhất được quốc tế thừa nhận tại quần đảo Colo Shrike, cái này không phải là ai hay bất kỳ quốc gia nào có thể tùy ý cướp đoạt, các ngài tự mình thành lập quốc gia tại quốc thổ của một quốc gia có chủ quvền khác, cái này không có khả năng được Liên Hợp Quốc tán thành". Nguồn: http://truyenfull.vn

Braid nói: "Tôi nói lại cho ngài một lần nữa, quần đảo Colo Shrike đã không tồn tại, nơi này là quẩn đảo Thiên Thạch. Tên quốc gia là đế quốc Thiên Thạch! Chúng tôi không cần người khác tán thành!"

Paul nghiêm mặt nói: "Nhưng vương quốc Colo Shrike là một trong thành viên Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của bọn họ".

Braid thản nhiên nói: "Vậy thì Liên Hợp Quốc giúp bọn hắn tìm một chỗ khác đi".

Paul cảm giác không khí trong phòng đột nhiên như đọng lại, Braid giọng điệu mặc dù lạnh nhạt. nhưng lại hết sức kiên quyết, ép tới hắn nói không ra lời. Một đào quốc nhỏ lại muốn cùng Liên Hợp Quốc đối chọi, cái này mặc dù là Paul cũng cảm thấy khó tin, nhưng nhớ tới quốc vương của quốc gia mới này tên là Thạch Thiên, ngay cả Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc của Mỹ cũng hủy ở trong tay hắn, lặp tức bình thường trở lại. Nếu tòa thành Thiên Thạch muốn tự mình thành lập quốc gia. Quần đào Colo Shrike thật ra lại phi thường thích hợp, bọn họ đương nhiên không có khả năng dễ dàng trả lại cho vương tộc Colo Shrike.

Paul chi là nhân viên của Liên Hợp Quốc tại Tòa án quốc tế, đáng nhắn nhủ thì cũng đã truyền rồi, những chuvện khác cùng không phải hắn có thể quan tâm. Bất quá tin tức này phải lập tức báo cáo lại cho Tòa án quốc tế cùng Liên Hợp Quốc, nên cũng không nói thêm gì nữa, sau khi đem giấy gọi của pháp đình lưu lại thì lập tức cáo từ Braid.

Braid cùng không để cho Paul tay không trở về, đem một phần sao chép hợp đồng mà Colo Shrike VII đã nhận 2 triệu USD của họ giao cho Paul. Hợp đồng bổ sung tòa thành Thiên Thạch đã nhận mua đã được công bố trên phương tiện truyền thông, bất quá Paul vừa vặn chạy tới, là người đẩu tiên chứng kiến, thắy trên hợp đồng viết rất rõ ràng, Colo Shrike VII đồng ý đem tất cả quyền lợi của vương quốc Colo Shrike chuvển tặng cho tòa thành Thiên Thạch, không khỏi thầm than một tiếng, nghĩ thầm đánh bạc thật sự là hại người không ít, nhìn ra được cho dù vương tộc Colo Shrike thắng kiện trên tòa, cùng khó mà đem quần đảo Colo Shrike trở về. Hiện tại Mỹ cũng sợ Thạch Thiên này, còn có người nào không sợ phiền toái mà đi giúp nước nhỏ này? Liên Họp Quốc không binh lại vừa không tiền, làm sao mà giúp Vương tộc Colo Shrike, chẳng lè không sợ tòa nhà Liên Hợp Quốc bị Thạch Thiên đốt sao? Nhắm chừng nhiều nhắt cũng chi là không thùa nhận đế quốc Thiên Thạch, rồi hô hào một chút. trẽn truvền thông phát biểu vài càu khiển trách tòa thành Thiên Thạch mà thỏi.

Còn có một điểm Paul không nghĩ ra, mặc dù hiện tại mọi người đã biết Thạch Thiên cùng tòa thành Thiên Thạch có quan hệ rất sâu, nhưng cùng không biết tòa thành Thiên Thạch là Thạch Thiên, mọi người chi biết tòa thành Thiên Thạch tại châu Âu có lịch sử cả trăm năm, sao lại sau khi thành lập quốc gia lại cho Thạch Thiên này làm quốc vương?