Cầu Bại

Thừa Phong Ngự Kiếm

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Thừa Phong Ngự Kiếm
Thể loại:
Kiếm Hiệp,
Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm

Thể loại: Kiếm Hiệp

"Kiếm gồm ba cảnh giới: kiếm thể, kiếm khí và kiếm ý.

Kiếm thể, dùng thân hợp kiếm, thân tức là kiếm!

Kiếm khí, dùng khí ngự kiếm, khí hướng tinh không!

Kiếm ý, kiếm cùng ý hợp, thông hiểu chấp kiếm!

Tâm nguyện lớn nhất đời chính là dựa vào kiếm trong tay đánh bại toàn bộ thiên hạ, đem kiếm đạo chứng khắp chư thiên vạn giới, bỉ ngạn hư không..."

...

Kiếm tu Vân Hi vượt qua giới hạn thời không, du ngoạn đến nơi đây.
(9 điểm / 1 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm