Lọc truyện

Danh sách các truyện Gia Đấu hay

Truyện Gia đấu cũng như Trạch Đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau tranh giành quyền lợi giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm