Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo

Thần Tiên Ái Phàm Trần

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Thần Tiên Ái Phàm Trần
Thể loại:
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn,
Bàn Cổ khai thiên, vô cực Hồng Hoang, Đạo Tổ Hồng Quân, Tam Thanh, mười hai Tổ Vu, phương tây hai thánh, Nữ Oa, Đế Tuấn Thái Nhất ·····, bọn đều có thuộc về mình truyền kỳ, mà thân là huyết hải chi tổ Minh Hà lại không lưu lại cái gì chân chính truyền kỳ, một cái đến từ hậu thế dân kỹ thuật nam biểu thị rất không phục, nhìn ta lớn Minh Hà hỏi cầu tiên, cuối cùng thành vô thượng đại đạo.
(6 điểm / 2 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm