Hotboy Trường Theo Đuổi Tôi

Nghiên Hề

Trạng thái:
Full
Tác giả:
Nghiên Hề
Thể loại:
Đoản Văn,
Văn án:

Tả Yên tham gia một hoạt động ghép cặp trong trường.

Nội dung là cùng hoàn thành nhiệm vụ như người yêu với đối phương.

Nhưng cô lại không ngờ, đối tượng CP một tuần của cô lại là hotboy trường.

Càng không ngờ, hoạt động này là do hotboy tự bày ra.

Để theo đuổi cô.
(8 điểm / 19 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm