Mạt Thế Hamster Giàu Chảy Mỡ

Họa Hề

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Họa Hề
Thể loại:
Đam Mỹ, Mạt Thế,
Mạt Thế Có Bé Hamster Giàu Chảy Mỡ

Tên gốc: 末世仓鼠富流油 - Mạt thế thương thử phú lưu du

Tác giả: Họa Hề

Edit: Mao Khống

Thể loại: Tận thế, điềm văn, sảng văn, manh sủng, không gian.

Số chương: Hoàn 92 chương + 03 Pn

Tình trạng edit: đang nhổ lông.

Nhử mồi

Bé hamster: "ba ba, bé có lương thực! Cho ba hết! Bé cũng cho ba luôn!!! ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ"
(9 điểm / 40 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm