.

.

Ngày thứ tưThời gian: toàn bộ thời gian còn lại trong ngày┃Địa điểm: đảo X

Hàn Chiếu đi làm một việc, hay nói đúng hơn là vài việc.

Không thể cho bất luận kẻ nào hay biết.

Ngay cả Lover cũng không thể.