Ryo xin lỗi mấy mem vì không đăng thêm chap mới mấy tháng nay lun rùi. Tại Ryo bị bí Ý TƯỞNG cho truyện. Có mem nào gợi ý cho Ryo mấy tình huống nhé!." Hix, hix,.....". Để bù lỗi thì Ryo sẽ cố gắng vận động não để đăng 2 chap vào tuần sau nhé. MẤY BẠN ĐỪNG CÓ QUÊN TRUYỆN CỦA RYO NHÉ!!!

*************** THW MẤY MEM NHÌU******************.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ....................................................................

.......... .................. ........... .. .. .

. .. ... .. .... .. .. . ... . . .....

. .. ... .. . .. .. .. .. .. . .. .

. . .. .. . ..

.... .. ..

. . ...

. .. ... . v. ...

. ... ..

. ... ... .

.......... .... .v.. ... .. . ..

.... ... . ....... ........

/...../............

.... . . . . . . .. . .... ... . .. .. .. .. . . .. . .. v . . ..... .... ...... .. .. ... .. ... ........... .. . ....... . ...... .. ... .. ... .... ...... ..n b..... ..... ... .......... b... . ............ .. ........ . ... ..... .... .. .. .. ......... ..... ...... ... ................. ... .. .