Phạm Lỗi (Đắc Cửu)

Tiểu Tần Tử

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Tiểu Tần Tử
Thể loại:
Ngược, Đam Mỹ,
Tên truyện: PHẠM LỖI
Tên Hán Việt: ĐẮC CỬU
Tác giả: Tiểu Tần Tử
Thể loại: ngược thân, ngược tâm, cuộc sống đô thị, sinh tử, song tính, hiện đại, HE.

Giới thiệu
Truyện tra công tiện thụ, trước ngược thụ sau ngược công, thụ đối xử tốt với công mà công không quý trọng, về sau hối hận cũng không kịp.

Công: Dung Bái
Thụ: Bùi Văn Ca
Nhấn mạnh: Truyện không có H.
(7 điểm / 9 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm