Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Mộng Nhập Thần Cơ

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Mộng Nhập Thần Cơ
Thể loại:
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,
Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Tên khác: Phật Bản Thị Đạo

PHẬT ĐẠO là tác phẩm của Mộng Nhập Thần Cơ thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn.

Các giai đoạn tu luyện theo thứ tự là: Dẫn Khí Nhập Thể, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo, Đại La Kim Tiên.Mỗi giai đoạn chia làm ba cấp là Sơ kỳ, Trung kỳ và Hậu kỳ.
(9 điểm / 1 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm