Phế Thiên

Long Giang

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Long Giang
Thể loại:
Huyền Huyễn,

Phế Thiên Kiếm - Một kiếm trảm thiên địa
Định Thiên Kiếm - Một kiếm định giang sơn

Có một cổ lão tương truyền nói rằng vào thời khai thiên lập địa, trước cả khi các sinh linh cổ đại nhất được sinh ra thì linh khí đã dựng dục nên hai thanh thần kiếm: Phế Thiên Kiếm và Định Thiên Kiếm. Qua hàng tỷ năm, hai thanh thần kiếm chu du khắp 3000 đại thiên thế giới, đi đến đâu gây ra chấn động kinh hoàng đến đó, trời đất như muốn vỡ tan, thần phật đều tránh. Nghe nói, một thanh thần kiếm chém ra, trời đất như bị hòa tan, một thanh còn lại khẽ định, giang sơn đã định lại như thuở đầu.

(9 điểm / 6 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm