Phù Diêu

Đoạn Nhận Thiên Nhai

Trạng thái:
Full
Tác giả:
Đoạn Nhận Thiên Nhai
Thể loại:
Đô Thị, Quan Trường, Trọng Sinh,
Dịch: AND 

Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, lại một lần làm lại cuộc đời, Vương Quốc Hoa sẽ đối mặt với nó như thế nào? Sẽ bước tiếp con đường cũ hay bức phá bản thân ở con đường mới?

Sau Sỹ Đồ Phong Lưu, Phù Diêu là tác phẩm tiếp theo của cùng tác giả Đoạn Nhận Thiên Nhai (Một số nơi ghi là Đoạn Nhận Thiên Thai). Truyện xếp thứ hạng cao trên trang qidian, trong top 20 hàng tháng.
(6 điểm / 103 lượt)
Hot trends
Tuần
Tháng
Năm