Giờ đây, cô không chỉ có thể tham gia các cuộc họp đều đặn hàng ngày, tham gia vào các công việc của công ty, mà còn dùng tiền thưởng một năm của mình để mua chuộc trái tim của toàn bộ công ty, đồng thời loại bỏ tất cả những người trong văn phòng thư ký, từ đó cho thúc đẩy toàn bộ công ty trên dưới ra oai phủ đầu.Ha , một mũi tên bắn ba con nhạn!Thật là đã đánh giá thấp cô!Mọi người ở đây tâm tư đều mâu thuẫn, Yến Cửu nói với một nụ cười trên môi: “Vừa nãy nói đến chỗ nào rồi? À à! Là mở cuộc họp báo để tôi đi xin lỗi, tôi cảm thấy chủ ý này không tồi, có thể thông qua.”Cô ấy thông qua một cách dứt khoát mà không có bất kỳ ý kiến nào, khiến sắc mặt của mọi người tốt hơn một chút.Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, không có thay đổi bất kỳ chỗ nào trong việc ra quyết định thực sự của công ty.Sau khi cuộc họp thông thường đơn giản kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.Chờ mọi người đều đi hết, Phó Tư mới trầm giọng nói, “Yến Phó tổng, tôi cảm thấy chuyện này sẽ bất lợi đối với cô, cô tốt nhất không nên tiếp nhận.”“tại sao lại bất lợi?”Phó Tư đem kia phần văn kiện đưa qua, "Điều khoản trong khoản bồi thường và lương hưu này vô cùng hà khắc, chỉ bồi thường một phần ba số tiền trong hợp đồng lao động.

Nếu không xử lý tốt, hình ảnh của cô sẽ bị ảnh hưởng."Yến Cửu vốn chính là người bị mọi người đẩy ra đi chịu tội thay, bây giờ mà cô dám đưa ra điều khoản này, cô chắc chắn sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng và nhận được rất nhiều lời chửi rủa và lặng mạ.“Vậy thì anh có bao giờ nghĩ rằng nếu tôi xử lý tốt thì thái độ và hình ảnh của tôi sẽ hoàn toàn được cải thiện không?” Yến Cửu hỏi.Phó Tư nhíu mày.Xử lý tốt?Chỉ dựa vào tài liệu này?.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..