- Lần này, phải thành công.

Một lúc lâu Thiên Hoàng chậm rãi nói một câu, Thanh Mộc Vị Ương vội vàng gật đầu đồng ý.

Thiên Hoàng nhìn Thanh Mộc Vị Ương sau đó bất đắc dĩ xua xua tay, ông bây giờ không có chú ý đặc biệt gì chỉ có thể tin tưởng vào Thanh Mộc Vị Ương một lần.

Mà Thanh Mộc Vị Ương vội vàng đi rồi, cửa ải này đối với ông mà nói coi như qua rồi.

Nhưng ông không chú ý tới khi mình đi trong mắt Thiên Hoàng đầy chút căm giận.

Thiên Hoàng sớm đã biết Lý Dương có thể tìm thấy Thiên Tùng Vân Kiếm là vì manh mối của Thanh Mộc Long Nhất lưu lại, manh mối này làm thần khí Thiên Hoàng coi trọng này rơi vào tay người Trung Quốc, trong lòng Thiên Hoàng sớm đã coi Thanh Mộc Vị Ương là tội nhân của đế quốc.

Nếu không phải bây giờ quyền lực của Thiên Hoàng giảm đi thêm gia tộc Thanh Mộc Vị Ương có chút tác dụng ông sớm hạ lệnh làm toàn bộ mấy người này lo lắng.

Đồng thời lúc này Seoul Hàn Quốc cũng có một đám người đang tụ tập lại.

Loạt người này là một dân tộc cuồng nhiệt, những người này còn có điểm chung, không phải có tiền, có quyền mà đều có áo khoác ngoài một tầng ngăn nắp.

Mục đích họ tụ tập lại chính là việc này, lấy về la bảo kiếm.