Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

Kiều Lung

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Kiều Lung
Thể loại:
Sủng, Cung Đấu, Đam Mỹ,
Phủ hộ quốc đại tướng quân truyền thừa qua nhiều thế hệ. Tứ công tử Lâm Tịch Cận từ nhỏ luôn bị khi dễ, ở trong viện của người hầu sống suốt sáu năm.+

Tứ hoàng tử Triệu Mặc Khiêm rong ruổi trêи chiến trường, lập được nhiều chiến công hiển hách được hoàng thượng ban thưởng chữ " Hiền ", phong làm Hiền Vương, hoàn toàn tước đi tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Khi hoàng tử tuyển phi, dựa theo ám chỉ của hoàng đế, phủ tướng quân liền đem y gả đi,...

Vì thế, cục diện tranh đoạt cứ thế kéo dài.
(6 điểm / 40 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm