Tự Mình Đa Tình

Tạp Liệt Phu Tư Cơ

Trạng thái:
Full
Tác giả:
Tạp Liệt Phu Tư Cơ
Thể loại:
Tiên Hiệp, Xuyên Không, Sủng, Đam Mỹ,
Hán Việt: Tự tác đa tình
Edit: Fall Moon
Thể loại: Đam mỹ, tu chân, HE, xuyên thư, Ngọt sủng, Niên hạ, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Sư đồ, Vả mặt

Một đôi sư đồ người truy ta chạy, ta truy ngươi chạy...

Chuyện cũng không có gì nếu sư tôn đa tình thích đệ tử và đệ tử chấp thuận, hay lưỡng lự, rồi một hồi ngược lại chấp nhận. Thật sự thì đệ tử xa lánh, trốn chạy. Và vì vậy khi sư tôn nhận một đệ tử khác rồi hết lòng dạy dỗ, đệ tử này lại quay lại theo đuổi...

Chỉ có thể nói, vả mặt dến thật nhanh!!!
(9 điểm / 312 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm