Vô Tận Thần Công

Chương622: Hư không võ thánh Lục Túc thiên tinh (1)Những loại cá này đụng vào trên người Dương Thạc, đều gân cốt bẻ gẫy, người bị thương nặng. Mà Dương Thạc, tự nhiên là lông tóc không bị đả thương.

- Chết!

Khẽ quát một tiếng, bên ngoài Dương Thạc tản mát ra thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa không sợ hãi hồ nước, đem loại cá chung quanh, cũng sấy thành cá tấm.

- Di? Những con cá này, mùi vị cũng không phải lầm.

Tiện tay cầm lấy một con cá quen thuộc, Dương Thạc cắn vào miệng. Con cá này thịt cửa vào miệng tức là hóa thành một cỗ năng lượng, dung nhập vào bên trong Dương Thạc. Mà sau một khắc, Dương Thạc chợt cảm giác được, con cá này thịt hóa thành năng lượng, có một bộ phận tiến vào đến trong đầu của mình rồi, dung nhập vào thần hồn chính mình.

Thần hồn của mình, cường độ, tăng thêm một tia.

- Đây là thiên tài địa bảo có thể gia tăng thần hồn cường độ?

Sau một khắc, Dương Thạc hai mắt, trợn to.

Thu thủy rung động hồ, ở giữa vị trí trung tâm, đáy hồ chỗ sâu nhất, có một cung điện to lớn, liền huyền phù cách đáy hồ chỉ có ba bốn trượng.

Ở bên trong vung điện này, trong điện phủ.

- Dư bà bà, chủ nhân cho chúng ta tự dưỡng kiếm hồn bổ dưỡng cá, bị người ngoại lai giết chết một chút. Chủ nhân trước khi bế quan, phân phó chúng ta, tận lực không nên cùng người ngoại giới xung đột. Nhưng nếu là liều mạng, sợ rằng kiếm hồn bổ dưỡng cá chúng ta, một con cũng không còn dư lại được.

Hai thị nữ chừng mười bảy mười tám tuổi, đang ở trong đại điện, hướng về một lão bà bà tám mươi tuổi tố khổ.

- Ta thu thủy rung động hồ, có người ngoại tới giới sao? Người nào dám to gan như vậy. Chủ nhân, nàng không phải là nghiêm chỉnh nhắc nhở qua Vân Lam phủ chủ kia sao.

Dư bà bà, khẽ nhíu mày.

- Chủ nhân phân phó cho các ngươi đào tạo kiếm hồn bổ dưỡng cá, chủ yếu là muốn đào tạo ra được kiếm hồn bổ dưỡng cá tầng thứ cao hơn, dùng để bổ dưỡng thần hồn cho chủ nhân. Hiện tại, kiếm hồn bổ dưỡng cá, ngay cả ba con cũng không còn sao? Những con cá này, đối với chủ nhân mà nói cũng thập phần trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho người ngoại giới kia xông vào nhận được. Hiện tại chủ nhân bế quan, chúng ta trấn thủ thu thủy rung động hồ, không thể để xơ sót được.

- Vạn nhất tiểu tử kia gặp được kiếm hồn bổ dưỡng cá tầng thứ hư không võ thánh, hơn nữa đem tin tức này phân tán đi ra ngoài, nói không chừng, một đám thất tinh cấp lão giả cũng bị hấp dẫn, thừa dịp chủ nhân bế quan, mạo hiểm để cướp đoạt hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá.

- Nếu là như vậy, tiểu tử kia thực lực thật không mạnh. Ta dùng bí pháp dò xét hắn cụ thể, chúng ta lại tiếp tục phái mấy cao thủ hơi mạnh, đem hắn chém giết.

Dư bà bà nói ra.

- Thu thủy hồ, chỉ bằng cách bày ra trận pháp. Mặc dù chính là lục tinh cấp hư không võ thánh, lấy thần hồn cường độ của ta, muốn hoàn toàn dò xét Thu thủy hồ này, cũng không thể nào.

Dư bà bà chậm rãi nói ra.

Dư bà bà thoạt nhìn chừng bảy tám chục tuổi, là lục tinh cấp hư không võ thánh cường giả, thực lực, đủ để cùng Vân Lam phủ chủ đánh đồng.

Một vị siêu cấp cường giả như vậy, thậm chí không phải là chúa tể thu thủy rung động hồ?

Thu thủy hồ chúa tể, chính là vị chủ nhân mà từ trong miệng Dư bà bà nói ra.

Ở bên trong Thiên Thánh giới, hư không võ thánh thông thường, đều có tự tôn của mình, rất nhiều hư không võ thánh thần thú, tình nguyện bỏ mình vẫn lạc, cũng không muốn nhận người khác làm chủ."Chủ nhân", ở trên hư không võ thánh rất ít xuất hiện. Cho dù có võ thánh, chính là quan hệ phụ thuộc, cũng không trở thành xưng hô như vậy.

Ví dụ như Vân Lam phủ.

Những quân đội Vân Lam phủ, đều là thủ hạ. Nhưng bọn hắn xưng hô Vân Lam phủ chủ, cũng chính là gọi "Phủ chủ" mà thôi, mà không phải gọi là "Chủ nhân".

Bình thường mà nói, một đám một tinh cấp hai tinh cấp hư không võ thánh, xưng hô so với bọn hắn cao hơn một hai giai tầng. Nhiều nhất chính gọi là "Lão đại" mà thôi.

Hồ Lăng, đám Vân Thu thành một tinh cấp cường giả, trong miệng đều gọi là lão đại.

Thu thủy hồ chúa tể, Dư bà bà lục tinh cấp hư không võ thánh cũng phải xưng hô hắn là chủ nhân, rất rõ ràng, vị này có thực lực, đạt đến cảnh giới mà thường nhân căn bản không còn cách nào với tới. Chính là ở cả Thiên Thánh giới, sợ rằng đều là người đứng đầu.

- Chủ nhân bố trí trận pháp, phong tỏa ở thu thủy hồ.

- Ta tản mát ra thần hồn, nhiều nhất chỉ có thể dò xét phương viên sáu bảy dặm. Trừ chủ nhân ra, không ai có thể đem cả thu thủy rung động hồ hoàn toàn nắm giữ.

Dư bà bà nói.

Ban đầu, Dư bà bà lục tinh cấp hư không võ thánh, cũng không biết Dương Thạc đến. Nhưng mấy cái thị nữ trước mặt nàng, cũng biết Dương Thạc xông vào thu thủy hồ.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Mấy cái thị nữ này, chính là nô tỳ của thu thủy hồ chúa tể có nhiệm vụ nuôi dưỡng linh thú dị thú. Lúc trước Dương Thạc ở trong hồ, chém giết kiếm hồn bổ dưỡng cá đều là cá do các nàng nuôi dưỡng. Những con kiếm hồn bổ dưỡng cá, cùng các nàng có liên lạc, thông qua kiếm hồn bổ dưỡng cá, các nàng mới phát hiện Dương Thạc xâm lấn như vậy.

- Thần hồn của ta mặc dù dò xét không được tên tiểu tử kia, nhưng ta dầu gì cũng là thần thú đặc thù, có được thiên phú bí pháp, dùng thiên phú bí của ta pháp, có thể dò xét đến tiểu tử kia.

- Tiểu tử kia, vị trí, thần hồn hơi thở của hắn đại khái tu vi cũng có thể dò xét rõ ràng, đến lúc đó, phái mấy người, đi đem tiểu tử này chém giết.

Dư bà bà nói.

- Xác định.

Trong miệng vừa nói, trong đôi mắt Dư bà bà, tản mát ra quang mang mầu lam. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Sau đó nhìn quanh một vòng.

- Ở đàng kia tìm được rồi.

Sau một khắc, ánh mắt Dư bà bà ở phía Tây dừng lại.

- Cái tiểu tử này? Có tu vi ngũ trọng lôi âm võ thánh? Khó trách, có thể liều mạng xông vào đến thu thủy rung động hồ chúng ta. Nếu là Vân Lam phủ hư không võ thánh cường giả, bị Vân Lam phủ chủ nhắc nhở một phen, cũng không dám xông tới.

Dư bà bà chậm rãi gật đầu, trong miệng nói ra.

Thiên phú bí pháp của Bà bà, có thể ở nghìn vạn dặm đem hơi thở, tu vi một người, cũng phân tích rõ ràng.

Trực tiếp dò xét ra bản chất.

Cho dù là có người, ẩn tàng thực lực của mình, hoặc là sử dụng một loại bảo vật, thể hiện ra so với mình mạnh hơn, nhưng dưới thiên phú bí pháp Dư bà bà, cũng là không thể che dấu tu vi chân thật của mình.

Tu vi của Dương Thạc, bất quá là ngũ trọng lôi âm võ thánh mà thôi.

Mặc dù Dương Thạc có lực chiến đấu rất mạnh, đạt đến gần như ba tinh cấp hư không võ thánh, nhưng ở trước mặt Dư bà bà dò xét, vẫn đem thực lực ngũ trọng lôi âm võ thánh hiển hiện ra.

- Ta thấy hắn là ngũ trọng lôi âm võ thánh cường giả, đoán chừng mới từ cấp thấp thế giới tiến vào Thiên Thánh giới, mới có thể giống như con ruồi loạn xông như vậy.

Dư bà bà cười nhẹ nói.

Thiên Thánh giới, cũng có ngũ trọng lôi âm võ thánh cường giả. Nhưng là nói như vậy, Thiên Thánh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh cường giả, đều có tộc đàn của mình, thế lực của mình. Như nhân loại ở Vân Lam phủ, đi vào đến ngũ trọng lôi âm võ thánh, sau đó, cũng thuộc về Vân Lam phủ. Ngũ trọng lôi âm võ thánh, đối với Thiên Thánh giới thập phần hiểu rõ, trong tình hình chung, không đến nỗi chạy loạn khắp nơi như vậy.