Vô Tận Thần Công

Chương628: Nhục Thân Chịu Lôi Kiếp Thứ Chín- Những thứ này, vẫn chỉ là thân thể biến hóa. Trọng yếu nhất, là pháp tắc áo nghĩa biến hóa. Hiện tại ta đã nắm giữ kim chi áo nghĩa cùng mộc chi áo nghĩa, mặc dù chỉ là một phân mà thôi, nhưng nếu đem hai đại áo nghĩa này, cũng dung nhập vào tứ đại dung hợp áo nghĩa mà nói... Uy lực, sợ là muốn...

Nghĩ tới pháp tắc áo nghĩa, Dương Thạc không khỏi hít sâu một hơi.

Pháp tắc áo nghĩa, dung hợp được mà nói, mỗi lần gia tăng một loại, uy lực tăng lên nhiều lần.

Bốn loại áo nghĩa dung hợp, uy lực, chính là một áo nghĩa gia tăng công hiệu mười sáu lần.

Năm loại áo nghĩa dung hợp, uy lực trực tiếp muốn đạt tới một áo nghĩa gia tăng công hiệu ba mươi hai lần.

Sáu loại áo nghĩa dung hợp, chính là sáu mươi bốn lần.

Dương Thạc sáu loại pháp tắc áo nghĩa, kim mộc thủy hỏa phong lôi, trừ thủy chi áo nghĩa chính là năm phần lĩnh ngộ ra, năm loại còn lại, đều là một phân lĩnh ngộ, tăng lên chính là một thành lĩnh ngộ. Lại tiếp tục dung hợp mà nói, hiệu quả tăng lên sáu mươi bốn lần, đó chính là sáu lần bốn thành lĩnh ngộ vậy. Chẳng khác gì là Dương Thạc đem một pháp tắc áo nghĩa, lĩnh ngộ đến mười thành mười, lại đem lãnh ngộ tăng lên hơn sáu lần.

Kinh khủng!

Khi đó, Dương Thạc dùng sáu lần bốn thành pháp tắc áo nghĩa, tự nghĩ ra bí pháp đơn giản.

- Hí!

Nghĩ tới đây, Dương Thạc cũng không khỏi hít vào một hơi.

- Nhưng, sáu loại áo nghĩa dung hợp, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ta hiện tại ở phương diện dung hợp, vẫn không quen thuộc, tùy tiện dung hợp, có hại vô ích. Trước chậm lại, theo chiều dài tính toán là được.

Dương Thạc ổn định tâm cảnh, thầm nghĩ trong lòng.

Càng nhiều loại áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, uy lực càng lớn.

Nhưng dung hợp khó khăn, cũng càng cao hơn.

Hiện tại, Dương Thạc dung hợp áo nghĩa, trình độ lĩnh ngộ ngay cả ba thành cũng chưa tới.

Phía trước dung hợp bốn loại áo nghĩa, đã là thập phần nghịch thiên, hiện tại lại tiếp tục dung hợp sáu loại áo nghĩa. Chỉ có thể nói, vô cùng khó khăn.

Nhất định phải từ từ.

Trước tăng lên dung hợp áo nghĩa.

Đem dung hợp áo nghĩa tăng lên, lại tiếp tục dung hợp, mới có thể làm ít công to. Cái này gọi là cọ sát đao không lầm công đốn củi.

- Không quản nói như thế nào, ta hiện tại thực lực tăng lên, ba tinh cấp chiến lực, hoàn toàn có thể được. Thông thường ba tinh cấp hư không võ thánh, sợ rằng, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta.

Dương Thạc hai mắt tỏa sáng.

Lúc trước Dương Thạc, chỉ có thể nói, là miễn cưỡng đạt tới ba tinh cấp, cùng Lam Đạt chính diện chiến đấu mà nói. Thắng bại cũng chính là năm năm thôi. Mà bây giờ, Dương Thạc lực lượng tăng lên gấp đôi, thân thể cường độ trên tăng lên diện rộng. Thần hồn cường độ, khí huyết, cũng có trình độ tăng lên nhất định. Lại thêm lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa, mặc dù chỉ có một phần, nhưng đối với Dương Thạc, thực lực cũng có tăng lên.

Một khi tăng lên nhiều vô số, thực lực Dương Thạc, không sai biệt lắm tăng lên ba thành.

Lúc này cùng Lam Đạt chính diện đối thượng, chiến thắng Lam Đạt, tỷ lệ là có thể tăng lên tới chín thành chín.

Thông thường hai tinh cấp hư không võ thánh, căn bản không nhìn ở trong mắt.

Không dựa vào Hòa tan bí pháp, cũng có thể dễ dàng chém giết.

- Chờ ta vượt qua được lôi kiếp, sau đó, thực lực của ta, tất nhiên có thể tăng lên trình độ lớn hơn nữa, khi đó, muốn chém giết Lam Đạt bọn họ, dễ dàng vô cùng. Thậm chí từ trong hồ bình yên rời đi, cũng không phải là việc khó.

Dương Thạc trong tâm thầm nghĩ.

Ầm ầm long!

Lại vào lúc này.

Phía trên thiên không, trận trận âm thanh nổ vang, rất nhanh truyền đến.

- Ân? Lôi vân dày đặc? Lôi kiếp, hiện tại đi ra?

Dương Thạc chân mày hơi hơi nhíu.

Luyện Cửu Dương cửu âm huyền công, cùng công pháp khác không giống, chỉ cần tu thành đệ lục trọng, chẳng khác nào là hoàn thành đủ tích lũy, cũng đi vào đến cánh cửa hư không võ thánh rồi. Lôi kiếp lập tức là có thể đến, vượt qua lôi kiếp, liền có thể trở thành hư không võ thánh cường giả.

Hiện tại. Dương Thạc vừa mới đột phá, lôi kiếp, hiển nhiên đã muốn tới.

- Cũng được, ta vừa mới đột phá, sau một đoạn thời gian rất dài, thực lực cũng sẽ không có tăng lên quá lớn. Lôi kiếp sớm một chút tới, đối với ta mà nói, không có bất kỳ khác nhau. Trực tiếp đối chiến lôi kiếp là được. Lấy thân thể cường độ của ta, thần hồn lực lượng, vượt qua lôi kiếp, tuyệt đối là đơn giản.

Dương Thạch lòng tin mười phần.

Xác thực nói, căn bản là hào khí hàng vạn, mong đợi lôi kiếp đến.

Trình độ lôi kiếp, thực lực Dương Thạc sẽ rất khó tăng lên. Dù sao, Dương Thạc hiện tại không có thiên tài địa bảo gì có thể đề thăng thực lực, mấu chốt là Ngộ Pháp, bởi vì ngộ tính không phải là đặc biệt cao, cũng tương đối lao lực. Ba năm không có thành quả, đều là chuyện rất bình thường.

Cho nên, sớm một chút vượt qua lôi kiếp cũng tốt. Sớm một chút vượt qua lôi kiếp, thực lực sớm một chút tăng lên trên diện rộng, ở Thu thủy hồ xác suất sinh tồn, cũng lớn hơn một chút.

Ban đầu, Dương Thạc đối với độ kiếp, hơi có chút cố kỵ.

Chủ yếu là bởi vì, nhục thân của Dương Thạc mặc dù cường đại, vượt qua tương đối đơn giản, nhưng thần hồn Dương Thạc không có ưu thế quá lớn. Khó bảo toàn ở thời điểm độ kiếp, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.

Mà khi chém giết kiếm hồn bổ dưỡng cá, cắn nuốt huyết nhục, cường độ thần hồn tăng lên gấp đôi, sau đó, một tia cố kỵ cuối cùng, cũng hoàn toàn tiêu trừ không còn.

Hiện tại, cơ hồ là hắn nắm chặt trăm phần trăm độ kiếp thành công.

Duy nhất huyền niệm...

Đó chính là, ở lúc chính mình độ kiếp, sau đó, nhục thân cùng thần hồn lực lượng, có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần.

Năm đến tám lần, Dương Thạc đoán chừng, thân hình, thần hồn, chính mình tăng lên cũng không đến nỗi quá thấp.

- Đi!

Thân hình di động, Dương Thạc từ đáy hồ, bay nhanh hướng về phía mặt hồ lao đi.

- Ở nơi này sao.

Cách mặt hồ còn mười trượng nữa, thân hình Dương Thạc, xoay mình dừng lại.

Ầm ầm! Ầm ầm!

Phía trên, lôi vân tuôn ra, tùy thời lôi kiếp hạ xuống.

Hưu! Hưu! Hưu!

Cùng lúc này, vị trí giữa hồ, ba bóng người, cấp tốc bay tới.

Cũng là thu thủy thị nữ, do Dư bà bà phái đến để đối phó Dương Thạc, Tiểu Nguyệt, Tiểu Ngưng, Tiểu Chân ba người.

- Mau nhìn người nọ, theo như lời Dư bà bà là người ngoại lai.

- Hắn hình như là ngũ trọng lôi âm võ thánh, hiện tại, hình như là muốn độ kiếp rồi.

- Mau! Nhanh lên đem hắn chế trụ, vạn nhất hắn bắt đầu độ kiếp, chúng ta muốn ngăn trở hắn khó khăn. Một khi hắn vượt qua lôi kiếp, thực lực tăng lên, đến lúc đó, chúng ta muốn đem hắn chế trụ, khó khăn chỉ sợ cũng lớn. Vạn nhất hắn là tuyệt thế thiên tài, vượt qua lôi kiếp, liền có hai tinh cấp, khi đó, vẫn còn có rất nhiều phiền toái.

- Nhanh đi chế trụ hắn.

Ba cái thị nữ, bay nhanh tới.

- Ân?

Cũng là lúc này, Dương Thạc nhướng mày, hai mắt vừa động, nhìn về phía ba thị nữ kia.

Oanh!

Oanh! Oanh! Oanh!

Bị ánh mắt Dương Thạc nhất tảo, ba thị nữ, hai tinh cấp hư không võ thánh, thân hình nhất tề chấn động.

Sau một khắc, các nàng phát giác thân thể của mình không còn cách nào di động.

Một cái ánh mắt, định trụ ba tên hai tinh cấp hư không võ thánh.

Cường đại như vậy sao.

- Cái tên tiểu tử này... Thực lực đến bậc nào?

- Làm sao có thể?

Các nàng bị Dương Thạc nhìn thấy, đồng thời, Tiểu Nguyệt Tiểu Ngưng Tiểu Chân, đều sắc mặt đại biến, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán nhô ra, bay nhanh xuống chung quanh hồ nước.

Ánh mắt Dương Thạc nhìn chăm chú, các nàng có thực lực hai tinh cấp hư không võ thánh, thậm chí cảm giác, chính mình hình như bị cấm cố vậy, không thể động đậy được.

- Thật là cường đại.

Ba thị nữ, lúc này ở trong nội tâm, đều hít sâu vào một hơi.

Vào giờ khắc này, các nàng rõ ràng cảm giác được, người thanh niên trước mặt này, đối với ba người mình mà nói, tuyệt đối có được thực lực gần như nghiền áp vậy.

Một cái ánh mắt, là có thể đem người áp bách đến mức không thể di động được?

Chỉ có ở dưới tình huống thực lực sai biệt thật lớn, mới có thể hiện ra tình hình như vậy. Ví dụ như hư không võ thánh cùng ngũ trọng lôi âm võ thánh, ở giữa hai cảnh giới chênh lệch, khiến cho một cái ánh mắt của hư không võ thánh, là có thể làm cho một tên ngũ trọng lôi âm võ thánh không thể động đậy. Ba thị nữ đều là hai tinh cấp hư không võ thánh, bình thường mà nói, chính là tam trọng hư không võ thánh thông thường, cũng không cách nào dùng một cái ánh mắt, làm cho các nàng không thể nhúc nhích như vậy.

Hết lần này tới lần khác, Dương Thạc lại làm được.

Mà Dương Thạc, ngoài mặt nhìn xem, ngay cả hư không võ thánh cũng không có đạt tới.

- Làm sao có thể? Cái tiểu tử này, làm sao có thể cường đại như vậy?

- Ngũ trọng lôi âm võ thánh, uy hiếp hư không võ thánh như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng vượt qua.

- Hơn nữa, vẫn còn là ngũ trọng lôi âm võ thánh, trực tiếp có được ba tinh cấp hư không võ thánh sao.

Ba thị nữ, giờ phút này vẫn không thể tin được.

- Chẳng lẽ... Hắn là từ lục trọng lôi âm võ thánh, vượt qua thất trọng lôi âm võ thánh?

Ba thị nữ lúc này trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy.

Lục trọng lôi âm võ thánh, thất trọng lôi âm võ thánh?

Ở Thiên Thánh giới, thực lực hư không võ thánh là phân tinh cấp. Nhưng tinh cấp, chẳng qua là đại biểu lực chiến đấu, cũng không phải đại biểu võ đạo cảnh giới. Về phần võ đạo cảnh giới, chỉ dùng tầng thứ lôi âm để phân chia.

Mới vào hư không võ thánh chi cảnh, tự nhiên là tầng thứ lục trọng lôi âm võ thánh.

Sau đó, còn thất trọng lôi âm võ thánh, bát trọng lôi âm võ thánh, cửu trọng lôi âm võ thánh.

Nói như vậy, lục trọng lôi âm võ thánh, là một tinh cấp đến ba tinh cấp.

Thất trọng lôi âm võ thánh, là bốn tinh cấp đến lục tinh cấp chiến lực.

Bát trọng lôi âm võ thánh, là thất tinh cấp chiến lực trở lên.

Cửu trọng lôi âm võ thánh...

Cường giả như vậy, ở Thiên Thánh giới, đều là tồn tại đỉnh cấp, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết.

Về phần có cường đại hơn so sánh với cửu trọng lôi âm võ thánh hay không, vậy thì lại càng hư vô mờ mịt, cơ hồ không có ai biết. Có lẽ, chỉ có khi ngươi tự mình đi vào đến cảnh giới kia, mới có thể biết được.

Trên Lục trọng lôi âm võ thánh, mỗi lần tăng lên một cái đẳng cấp, cũng cần độ một lần lôi kiếp.

Hiện tại lôi kiếp đến trái đất, Dương Thạc muốn độ lôi kiếp, nguyên bản Dư bà bà kia phán đoán, Dương Thạc chẳng qua là ngũ trọng lôi âm võ thánh, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải là đơn giản như vậy.

- Tuyệt đối là lục trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong, bước về thất trọng lôi âm võ thánh.

Ba nàng thị nữ, lúc này cũng là thầm nghĩ như thế.

Lục trọng lôi âm võ thánh, thực lực thông thường là một tinh cấp đến ba tinh cấp.

Dương Thạc xuất ra thực lực, ít nhất là ba tinh cấp hư không võ thánh. Cho nên, ba cái thị nữ này phán đoán, Dương Thạc là từ lục trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong, chuẩn bị vượt qua lôi kiếp, đi vào thất trọng lôi âm võ thánh. Về phần Dương Thạc vì sao biểu hiện ra ngũ trọng lôi âm võ thánh. Đoán chừng, Dương Thạc là sử dụng một loại bí pháp, mới che dấu thực lực của mình như vậy.

- Tiểu tử này thực lực rất mạnh, chúng ta không là đối thủ.

- Hơn nữa lôi kiếp sắp đến, chúng ta nếu ở đó, nói không chừng bị lan đến, trong nháy mắt hôi phi yên diệt.

- Mau! Lui về phía sau.

- Chỉ có Dư bà bà, có thể đối phó được tiểu tử này rồi.

Nghĩ tới đây, ba cái thị nữ không có chút nào do dự, thân hình vừa động, nhanh bay lui về phía sau.

- Ba nha đầu?

- Hai tinh cấp hư không võ thánh, trong chốc lát ta có thể bóp chết. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Chính là ba thị nữ phi thân lui về phía sau, đồng thời, Dương Thạc cũng đem ánh mắt của mình thu trở về. Hiện tại, hai tinh cấp hư không võ thánh, căn bản là không được Dương Thạc nhìn ở trong mắt.

- Hiện tại, chuyên tâm độ kiếp. Đoán chừng đệ nhất trọng nhục thân, lập tức sẽ đến.

Hít sâu một hơi, Dương Thạc chuẩn bị độ kiếp.

Cùng lúc đó.

Ở bên ngoài Thu thủy hồ.

Ầm ầm!

Lôi vân chợt giảm xuống, đám Lam Đạt giữ ở bên hồ, đều thần sắc di động.

- Lôi vân giăng đầy, đây là có người muốn độ kiếp? Phải là một vị cường giả trong hồ. Nhìn dạng như vậy, lôi kiếp này cường độ, phải là lục trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong cường giả muốn độ kiếp, đi vào thất trọng lôi âm võ thánh.

Lam Đạt mấy người chờ một chút, đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn lôi vân giữa không trung.

Thu thủy hồ, chính là cấp năm tinh siêu cấp hiểm được.

Nhóm người Lam Đạt biết, ở một chỗ hiểm địa, tồn tại một vị siêu cấp cường giả, thực lực ít nhất là lục tinh cấp hư không võ thánh, so sánh với Vân Lam phủ chủ còn cường đại hơn một chút. Một vị cường giả như vậy, bên cạnh có tôi tớ, cũng là chuyện rất bình thường.

Những tôi tớ kia, có được ba tinh cấp hoặc là bốn tinh cấp hư không võ thánh, cũng rất là bình thường.

Hiện tại, thu thủy hồ xuất hiện lôi vân, hơn nữa lôi vân này, để Lam Đạt bọn người mơ hồ cảm giác được có chút tim đập nhanh hơn, không cần cũng biết, nhất định là một vị lục trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong bên trong thu thủy hồ, đột phá.

- Thật là may mắn.

Giờ phút này, nhóm người Lam Đạt, trong tâm tràn đầy hâm mộ ghen tỵ.

Bọn họ, đều là ba tinh cấp hư không võ thánh cường giả, thực lực tất cả đều là dừng lại ở tầng thứ lục trọng lôi âm võ thánh.

Muốn đi vào đến thất trọng lôi âm võ thánh, khó khăn thật lớn. Có thể nói, trừ Lam Đạt có một chút cơ hội ra, giống như là Minh Luân Ngôn, Đa Trượng, Đồ Thiên Mạnh ba người, muốn đột phá cảnh giới, trừ phi có cái kỳ ngộ gì đặc biệt, nếu không căn bản là chuyện không thể.

- Thu thủy hồ chúa tể, thực lực, rất khả năng đạt tới thất tinh cấp hư không võ thánh.

- Xem như tôi tớ của hắn, thu hoạch tư nguyên, cũng tuyệt đối không ít, cơ hội đột phá, cũng lớn hơn một chút.