Vô Tận Thần Công

Chương656: Tin Tức Năm Ngàn Năm Thuần Nhân TộcLưu Điện Chủ, Lưu Tử Phong, chắp tay đáp lễ.

Dương Thạc cười nhạt, không nói gì thêm.

- Tiểu huynh đệ thông qua tứ tinh cấp kiểm tra. Thu được tứ tinh cấp sức chiến đấu huy chương, lẽ ra tự mình làm ra sức chiến đấu huy chương. Còn không biết Tiểu huynh đệ họ tên là gì.

Lưu Tử Phong nói ra.

- Lưu Điện Chủ khách khí, tại hạ Dương Thạc.

Dương Thạc nhàn nhạt hồi đáp.

- Hóa ra là Dương Thạc huynh đệ.

Lưu Tử Phong gật gật đầu.

- Đây là một viên tứ tinh cấp sức chiến đấu huy chương, vẫn không có trải qua nhận chủ. Dương Thạc huynh đệ có thể trực tiếp luyện hóa. Sức chiến đấu huy chương, chính là Pháp khí một lần, chỉ có thể luyện hóa một lần, nếu là tương lai. Dương Thạc huynh đệ không cẩn thận ném mất huy chương này. Bị người khác kiếm đi cũng không sao, người khác là không cách nào luyện hóa sử dụng.

- Nếu là thất lạc hoặc là hư hao, Dương Thạc huynh đệ có thể trực tiếp đến Vũ thần điện bên trong Thiên Thánh Giới bất luận cái thành phố nào lĩnh huy chương mới.

Lưu Tử Phong nói ra.

Sức chiến đấu huy chương, chính là vật phẩm một lần, sau khi nhận chủ không thể nhận chủ lần thứ hai.

Sức chiến đấu huy chương tốt xấu xem như là một cái Pháp khí, sau khi luyện hóa không có khả năng thất lạc. Thế nhưng sức chiến đấu huy chương dù sao không phải cái pháp khí gì mạnh mẽ, trong quá trình võ giả chiến đấu chém giết, rất có thể đem hư hao đi. Vì lẽ đó, một khi hư hao, còn có thể đến Vũ Thần Điện, lĩnh một tấm huy chương mới.

Từ trong tay Lưu Tử Phong tiếp nhận huy chương, Dương Thạc liếc mắt nhìn.

Huy chương này, chính là một viên năm giác tinh kim loại. Ở lòng bàn tay Dương Thạc, hiện ra màu bạc.

Hơi suy nghĩ, Dương Thạc đem Thần Hồn lực lượng đưa vào trong đó, hoàn thành luyện hóa.

Xèo!

Năm giác tinh huy chương tức khắc biến mất, sau một khắc, ở góc áo Dương Thạc, xuất hiện bốn viên màu bạc.

- Ngôi sao nhỏ, không phải thêu ở trên góc áo, mà là ở trên góc áo hiển hiện ra hư ảnh. Dù cho ta thay đổi quần áo, bốn viên màu bạc tinh tinh này, đều có thể tồn tại.

Dương Thạc liếc mắt nhìn bốn vì sao, thầm nghĩ trong lòng.

- Dương Thạc huynh đệ. Thu được tứ tinh cấp huy chương, không những ở các đại thành thị mua vật phẩm hưởng thụ chín thành chiết khấu ưu đãi. Ở Vũ Thần Điện ta tuyên bố nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ, cũng có thể tiết kiệm được hai phần mười thủ tục phí. Nếu là nắm giữ ngũ tinh cấp huy chương, thì lại có thể tiết kiệm được bốn phần mười thủ tục phí, lục tinh cấp huy chương, tiết kiệm được sáu phần mười thủ tục phí. Thất tinh cấp... Nhưng là hoàn toàn miễn phí tuyên bố, nhận nhiệm vụ.

Lưu Tử Phong hướng về Dương Thạc nói ra.

Tiết kiệm được thủ tục phí?

Vũ thần điện tuyên bố, nhận nhiệm vụ, hiển nhiên không phải phục vụ miễn phí, là muốn thu thủ thủ tục phí.

Tứ tinh cấp, tiết kiệm được hai phần mười thủ tục phí, ngũ tinh cấp, tiết kiệm được bốn phần mười, lục tinh cấp sáu phần mười, thất tinh cấp miễn phí, phạm vi ưu đãi xem như là tương đối lớn. So với ở các đại thành thị mua vật phẩm, chín, tám chiết khấu ưu đãi, phạm vi ưu đãi gấp mấy lần.

- Đa tạ Lưu Điện Chủ. Tại hạ tạm thời còn không muốn tuyên bố hoặc là nhận nhiệm vụ.

Khẽ mỉm cười, Dương Thạc nói ra.

- Ha ha, Dương Thạc huynh đệ, hệ thống nhiệm vụ Vũ Thần Điện ta, không đơn giản như vậy.

Cười ha ha, Lưu Tử Phong mở miệng nói ra.

- Nhiệm vụ bên trong thần điện, trừ một chút phổ thông hộ tống nhiệm vụ ra, tối trọng yếu nhất, là có thể tuyên bố một ít nhiệm vụ nhu cầu mua sắm phẩm. Tỷ như, nếu như Dương huynh đệ cần cầu mua một loại thiên tài địa bảo nào đó, là có thể tuyên bố một cái nhiệm vụ. Nếu vật phẩm kia giá trị vượt quá một ngàn linh thạch trung phẩm, nhiệm vụ này, liền có thể ở phụ cận mười cái thành thị lớn nhỏ bên trong Hải Thanh Thành hiển hiện ra, võ giả bên trong những thành thị này, cũng đều có thể nhìn thấy nhiệm vụ này. Truyện được copy tại Truyện FULL

- Nếu là cầu mua sắm vật phẩm giá trị đạt đến 1 vạn linh thạch trung phẩm, toàn bộ Đông Hải phủ, hết thảy thần điện trong thành phố, nhiệm vụ này đều sẽ hiển hiện ra. Nói cách khác, có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh võ giả Đông Hải phủ, giúp ngươi tìm kiếm món đồ đồ vật này.

- Nếu là cầu mua sắm vật phẩm giá trị đạt đến mười vạn linh thạch trung phẩm, cũng đó là một ngàn linh thạch thượng phẩm. Toàn bộ trung ương đại lục, hết thảy vũ thần điện bên trong thành thị, nhiệm vụ này đều có thể hiển hiện ra.

- Đạt đến 1 vạn linh thạch thượng phẩm, toàn bộ Thiên Thánh Giới, phàm là địa phương có Vũ Thần Điện, nhiệm vụ này, đều sẽ hiển hiện.

Lưu Tử Phong nói ra.

- Mặt khác, thông qua nhiệm vụ hệ thống này, còn có thể cầu mua một ít tin tức.

- Tỷ như, trụ sở một cái chủng tộc nào đó, ở nơi nào?

- Chỉ cần trả tiền, hầu như bất kỳ tin tức gì, cũng có thể thông qua nhiệm vụ hệ thống này biết được.

Lưu Tử Phong giải thích.

- Có thể cầu mua một ít tin tức?

Nghe được Lưu Tử Phong nói lời này, Dương Thạc khẽ động.

Ở bên trong hệ thống nhiệm vụ Vũ thần điện, có thể thu mua vật phẩm, thậm chí là thu mua tin tức?

Thậm chí, chỉ cần trả giá tiền, có thể ở hết thảy thành thị bên trong Thiên Thánh Giới Vũ thần điện tuyên bố nhiệm vụ, để cho cả Thiên Thánh Giới võ giả hỗ trợ thu thập vật phẩm, thu thập tin tức, chỉ cần điểm này, liền đủ để chứng minh Vũ Thần Điện là một thế lực cường đại và vô cùng to lớn.

- Vũ Thần Điện, chỉ sợ là vượt lên bất kỳ thế lực nào ở Thiên Thánh Giới.

Dương Thạc trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Ở bên trong Thiên Thánh Giới, thế lực bề ngoài, chính là những "Phủ" kia.

Trung ương đại lục, nắm giữ ba mươi sáu toà phủ, đó là có ba mươi sáu cái thế lực, mỗi cái thế lực đều chiếm cứ một mảnh đất tương đối lớn. Cái địa bàn này, cơ bản đều bị những phủ này chưởng khống.

Thế nhưng, phủ, đối với với địa bàn mình chưởng khống, tuy rằng khá là toàn diện, nhưng hiển nhiên cũng không thể nào làm được chu đáo. Còn có một chút thế lực cũng không phải rõ ràng như vậy, thẩm thấu ở trong phủ, vì là những phủ này làm bổ sung. Tỷ như Vũ Thần Điện, đó là trải rộng toàn bộ đại lục một cái thế lực ẩn giấu như vậy.

Luận địa bàn, Vũ Thần Điện khả năng không có chiếm cứ.

Thế nhưng toàn bộ Thiên Thánh Giới, hầu như có thành thị nào, thì có Vũ Thần Điện.

Những thế lực kia, quản lý quân đội mình. Thế nhưng còn có lượng lớn quân đội tự do ở ngoài. Vũ Thần Điện, đó là vì là những độc hành cường giả này phục vụ.

- Không biết Vũ Thần Điện chưởng khống, chính là một nhân vật ra sao. Phỏng chừng, chí ít cũng phải là thất tinh cấp Hư Không Vũ Thánh. Thậm chí là bát tinh cấp cửu tinh cấp, cũng đều là vô cùng có khả năng.

Dương Thạc thầm nói.

- Đa tạ Lưu Điện Chủ vì tại hạ giải thích nghi hoặc rồi.

Dương Thạc thành khẩn hướng về Lưu Tử Phong nói lời cám ơn.

- Đúng rồi. Lưu Điện Chủ, ta muốn hỏi thăm một cái tin, không biết nên làm sao tuyên bố nhiệm vụ?

Dương Thạc hướng về Lưu Tử Phong hỏi.

Dương Thạc hiện tại đầu tiên muốn đi, chính là vùng đất của Thiên Thánh Giới thuần nhân nhất tộc.

Thế nhưng thuần nhân nhất tộc đến cùng ở nơi nào, Dương Thạc căn bản không biết, mù quáng tìm người hỏi thăm tin tức, hiển nhiên cũng không thể. Vì lẽ đó hắn hy vọng vào nhiệm vụ hệ thống Vũ Thần Điện. Xem như là khá ổn thỏa.