Vô Tận Thần Công

Chương661: Sự Khủng Bố Của Tộc Thuần NhânKhéo tay làm chiếc ống heo từ bìa carton đơn giản mà đẹp

- Bốn vạn trung phẩm linh thạch? Cái này quá đắt.

Dương Thạc thấy công hiệu của dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu thì mắt sáng lên, nhưng thấy báu vật định giá xong mắt biến tối sầm.

Dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu là trong vòng hai năm tăng hai phần dung hợp áo nghĩa, đối với Dương Thạc thì báu vật này là thứ hắn cần.

Bây giờ Dương Thạc cần một báu vật là thiên tài địa bảo, hoặc linh đan diệu dược tăng độ mạnh thần hồn, tiếp theo là báu vật áo nghĩa.

Trong đó dung hợp áo nghĩa là thứ Dương Thạc cần tăng cao nhất.

Dung hợp áo nghĩa có tăng tiến, bây giờ Dương Thạc được sáu loại nguyên tố áo nghĩa, sẽ càng thêm hoàn mỹ dung hợp lại. Thực lực của Dương Thạc có thể tăng mạnh, thậm chí dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu quý giá hơn một số báu vật cho hắn gia tăng hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa.

Dù sao một số nguyên tố áo nghĩa như hỏa chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa hòa vào một vài nguyên tố áo nghĩa dù tăng cường nhưng chưa chắc sẽ có lợi.

Dương Thạc dung hợp áo nghĩa có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là hắn lĩnh ngộ vài loại nguyên tố áo nghĩa tương đương khá.

Cao nhất chỉ cỡ năm phần, không đến mười phần trăm.

So với hiểu rõ dung hợp lại thì uy lực càng lớn hơn.

Nếu chỉ đơn thuần là tăng áo nghĩa lên bốn, năm phần, thậm chí bảy, tám phần thì giữa sáu loại nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc đã rất cân bằng, căn bản không có khả năng phát huy ra uy thế gấp mười sáu lần hay sáu mươi bốn lần. Thậm chí không phát huy ra uy lực gấp hai, ba, tương đương với không dung hợp.

Tựa như là trận pháp.

Sáu, bảy cường giả đẳng cấp đại tông sư lợi dụng phối hợp trận pháp có thể giết cường giả đẳng cấp Võ Thánh.

Nhưng nếu là một hư không Võ Thánh mang theo bảy cường giả đại tông sư tổ thành trận pháp thì sợ là hư không Võ Thánh sẽ bị liên lụy, không thể phát huy ra thực lực trăm phần trăm của mình.

Cho nên bây giờ Dương Thạc không mù quáng tăng tiến trình độ lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa của mình, dù có tăng lên cũng là từng nấc, mức độ không lớn. Bây giờ Dương Thạc ưu tiên tăng tiến dung hợp áo nghĩa, mài dao không trễ giờ đốn cúi, tăng dung hợp áo nghĩa lên trình độ nhất định thì dù mức độ lĩnh ngộ năm loại nguyên tố áo nghĩa không giống như, không quá phối hợp thì vẫn có thể dung hợp hoàn mỹ.

- Dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu này có giới hạn điều kiện sử dụng, ta thích hợp điều kiện đó nhất! xem tại TruyenFull.vn

Dương Thạc nhìn chằm chằm giản giới trên dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu.

Yêu cầu, đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh.

Hơn nữa phải lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa trên ba phần mới có thể sử dụng.

Dung hợp áo nghĩa không phải đơn giản như nguyên tố áo nghĩa, áo nghĩa này là loại cao đẳng, muốn lĩnh ngộ thì khó khăn rất lớn. Đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh là cấp tứ tinh dưới hư không Võ Thánh, rất ít lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa, dù có thì thường không tới ba phần.

Chỉ có Dương Thạc lúc ở nhân gian giới dùng thiên Yêu huyết tinh, trong trạng thái thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa.

Đợi khi Dương Thạc đột phá đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh, một đoạn thời gian tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất, lần thứ hai lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa.

Sau khi đột phá, rời khỏi thu thủy liên y hồ chạy thẳng tới Đông Hải phủ, trong mấy tháng này Dương Thạc không ngừng tu luyện, chỉ cần có cơ hội là sẽ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa. Hiện tại dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc đã lĩnh ngộ tới ba, sáu phần, hoàn toàn phù hợp điều kiện sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu.

Có thể nói trừ Dương Thạc ra, những người khác rất khó phù hợp tiêu chuẩn.

Cho dù có người tăng dung hợp áo nghĩa lên đến ba phần thì chắc đều là cường giả đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh, không thể sử dụng.

- Vấn đề duy nhất là... quá đắt!

Dương Thạc nhìn giá dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu, ngao ngán lắc đầu.

Bốn vạn trung phẩm linh thạch.

Hết sức đắt đỏ!

Trên người Dương Thạc có được hơn hai vạn trung phẩm linh thạch, xem như khá giàu trong hư không Võ Thánh cấp tứ tinh. Như Man Trảm, thực lực đỉnh cấp tứ tinh, chỉ kém nửa bước là đạt tới cấp ngũ tinh mà trong tay không có hai vạn trung phẩm linh thạch, phải cầm một bộ áo giáp mới mua được tá lực chi châu có giá trị hai vạn trung phẩm linh thạch.

Dương Thạc bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Thôi, mua không nổi, trước bỏ sang bên đi.

Dương Thạc nhìn báu vật khác.

Một số báu vật khác có loại tăng cường thần hồn hay áo nghĩa, nhưng giá tiền không thấp, hơn nữa kém hơn dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu rất nhiều. Bởi vì ấn tượng đầu tiên quá mạnh nên Dương Thạc không vừa mắt mấy báu vật này.

- Tổ cha nó! Sao dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu mắc quá vậy!

- Điều kiện sử dụng khó như thế mà còn đắt đỏ nữa, người bán đồ chắc bị khùng rồi, ai mà mua bảo bối khó gặm đó?

Trong khi Dương Thạc xem xét báu vật khác thì xung quanh một số hư không Võ Thánh trông thấy dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu.

Đám người lắc đầu trước giá tiền của dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu và điều kiện sử dụng khó khăn.

Trong đó một hư không Võ Thánh nói với lão nhân ngồi trong song cửa Thiên Thánh thương hội:

- Này. Lão tiên sinh, dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu này có thể rẻ chút không? Thiên Thánh thương hội các ngươi định giá cao quá đi?

Lão nhân cười to bảo:

- Mắc sao?

Lão nhân nói:

- Cái này mà mắc? Nói cho ngươi biết, vốn Thiên Thánh thương hội chúng ta định giá dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu là năm mươi vạn trung phẩm linh thạch, tức là năm ngàn thượng phẩm linh thạch. Chẳng qua vì luôn không bán ra được mới dần hạ giá tới bây giờ là giá mua rau rồi.

- Năm mươi vạn trung phẩm linh thạch?

Nghe lão nhân nói, mấy hư không Võ Thánh đều hút ngụm khí lạnh.

Các hư không Võ Thánh không mấy tin tưởng:

- Thứ này... đáng giá năm mươi vạn trung phẩm linh thạch?

Lão nhân vuốt râu, ra vẻ cao thâm nói:

- Đáng hay không thì hãy nghe ta phân tích cho các ngươi nghe.

Lão nhân nói:

- Đầu tiên, các ngươi có biết dung hợp áo nghĩa là một trong cao đẳng áo nghĩa, trong tất cả áo nghĩa Thiên Thánh giới thì nó xếp vào bậc nhất. Nguyên tố áo nghĩa bình thường không cách nào so sánh với nó, cho dù là một ít trung đẳng áo nghĩa, ví dụ như nhiệt chi áo nghĩa, lãnh chi áo nghĩa cũng kém xa mười vạn tám ngàn dặm.

Áo nghĩa có chai thấp kém và cao đẳng.

Áo nghĩa thấp kém tức là nguyên tố áo nghĩa, như là thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa.

Ngoài ra có một ít trung đẳng áo nghĩa, siêu thoát từ nguyên tố áo nghĩa như là nhiệt chi áo nghĩa, lãnh chi áo nghĩa là tách ra từ thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa. Những trung đẳng áo nghĩa này muốn lĩnh ngộ không quá khó.

Lên nữa là cao đẳng áo nghĩa.

Như dung hợp áo nghĩa, như thời không áo nghĩa vân vân và vân vân. Trong đó tuy dung hợp áo nghĩa không phải huyền diệu, cường đại nhất nhưng ứng diệu rộng rãi nhất. Dù sao về mặt lý luận thì nắm giữ áo nghĩa này cái gì đều dung hợp được.

Bởi vậy giá trị của dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu vượt xa báu vật pháp tắc áo nghĩa như Hải Lam quả.

- Hơn nữa dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu tăng cao áo nghĩa tính từ ba phần trở lên. Tức là nói lĩnh ngộ đến ba phần dung hợp áo nghĩa khi sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu thì cuối cùng lĩnh ngộ ra áo nghĩa tăng hơn năm phần, đây mới là giá trị thật sự của nó!