Vô Tận Thần Công

Chương675: Hai cường giả cấp ngũ tinh, giết! (2)- Nếu ta không nhớ lầm thìu siêu cấp cường giả cấp thất tinh kia sinh ra từ sáu ngàn vạn năm trước, cường giả cấp thất tinh là đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh, chỉ có năm ngàn vạn năm.

- Cho dù hắn có bí pháp gì kéo dài mạng sống đến sáu ngàn vạn năm cũng đã là cực hạn. Mấy trăm năm trước hắn tới Thuần Nhân tộc cảnh cáo chúng ta không cho rầm rộ tấn công Nhân Mã tộc, lúc ấy tộc trưởng đoán bởi vì hắn cảm giác mình sắp tới đại hạn, giúp Thuần Nhân tộc lần cuối.

Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh lạnh nhạt cười nói:

- Mấy trăm năm qua hư không Võ Thánh cấp thất tinh đó không xuất hiện nữa.

- Rất có thể hắn đã chết rồi.

Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh đại ca nói:

- Cộng thêm mấy năm nay Thuần Nhân tộc ra nhiều thiên tài, có dấu hiệu phản công, nên năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo chúng ta bàn bạc và quyết định sẽ tổng tấn công Thuần Nhân tộc lần cuối.

Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh lão nhị gật đầu lầm bầm:

- Hèn chi tộc trưởng phát tin khiến nhiều cường giả Nhân Mã tộc chúng ta đi ra ngoài rèn luyện trở về hết.

- Hai huynh đệ chúng ta rèn luyện mấy trăm năm, từ Long Dương bước vào cấp ngũ tinh, trong toàn Thiên Thánh giới có tốc độ tiến bộ như thế này có thể xưng tuyệt đối thiên tài. Lần này quay về Nhân Mã tộc, chắc chắn chúng ta sẽ có quyền lên tiếng nặng ký trong cao tầng trong tộc.

Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh đại ca nói:

- Nghe nói Thiết Mạnh Nhân của Thiết Y tộc mới vào cấp ngũ tinh, tin tức truyền vầ Bạch Lâm đảo được địa vị trưởng lão trong tộc, khi đó chúng ta ít nhất cũng cỡ trưởng lão.

Trưởng lão?

Mắt Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh lão nhị sáng lên.

Trong một tộc bình thường thực lực mạnh nhất chính là tộc trưởng, tối đa có thái thượng trưởng lão mạnh hơn tộc trưởng một chút.

Tiếp theo là cường giả đẳng cấp trưởng lão.

Hai huynh đệ Nhân Mã tộc có thực lực cấp ngũ tinh, quay về Bạch Lâm đảo sẽ được ban cho vị trí trưởng lão. Hai huynh đệ cùng là trưởng lão, có quyền lên tiếng trong tộc chẳng kém gì tộc trưởng.

Lúc bọn họ rời khỏi Bạch Lâm đảo đi ra ngoài rèn luyện thì mới chỉ là tiểu thiên tài thanh niên trong tộc, có chút địa vị nhưng không quá cao. Bây giờ hai huynh đệ trở về ngồi ghế trưởng lão, cực kỳ vinh diệu, là chuyện hãnh diện. Chờ khi Nhân Mã tộc liên hợp với chủng tộc khác trên Bạch Lâm đảo tiêu diệt Thuần Nhân tộc, được ihcs lợi rồi hai trưởng lão Nhân Mã tộc bọn họ chắc chắn sẽ được một đống lợi lộc. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Nói không chừng giúp bọn họ tiến bước đến cấp lục tinh.

Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh địa ca nói:

- Gần đây Ngũ Dương thương hội có nhiệm vụ đi Mạc Niên đảo Đông hải, chỗ đó cách Bạch Lâm đảo của chúng ta không xa, có thể đi theo đội tàu Ngũ Dương thương hội trở lại, khoảng hai năm là về Bạch Lâm đảo.

- Đương nhiên trước khi trở về phải mua đủ pháp khí bí bảo, linh đan diệu dược.

Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh đại ca nói:

- Thứ tốt trong Hải Ninh thành hơn xa Thiên Thánh thương hội trong Bạch Lâm đảo, muốn mua báu vật đương nhiên phải mua tại Hải Ninh thành.

Thiên Thánh thương hội bán đồ vật có bị hạn chế khu vực.

Giống như thu mua tin tức.

Ngươi ra tiền ít thì chỉ có thể mua tin tức trong một thành thị.

Ra tiền nhiều thì một phủ có mấy chục thành thị, thậm chí trên đại lục có mấy trăm, ngàn thành thị, Võ Thần điện toàn Thiên Thánh giới đều sẽ cho thấy nhiệm vụ này, khiến võ giả toàn Thiên Thánh giới thu thập tin tức giúp ngươi.

Thiên Thánh thương hội bán đồ vật cũng giống như Võ Thần điện làm nhiệm vụ.

Ngươi muốn đồ bán rẻ thì Thiên Thánh thương hội chỉ tuyên bố tin tức trong phạm vi một thành thị cho ngươi.

Trừ phi ngươi bán thứ có giá trị rất cao mới được phạm vi nguyên phủ, nguyên đại lục, thậm chí là toàn Thiên Thánh giới tuyên bố tin tức mua bán.

Ví dụ ngươi định bán báu vật trị giá một trăm hạ phẩm linh thạch, nếu tuyên bố tin tức trong phạm vi phủ Đông Hải phủ, ngươi ở Hải Thanh thành, Hải Ninh thành muốn mua thứ này thì Thiên Thánh thương hội sẽ phụ trách chuyển vận từ Hải Ninh thành đến Hải Thanh thành cho ngươi. Thứ này giá trị không cao thì không đủ phí chuyên chở.

Lần trước Dương Thạc mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu giá bốn vạn trung phẩm linh thạch, vốn phí chuyên chở không thấp, không đáng bán trong phạm vi nguyên đại lục trung ương.

Chẳng qua bởi vì lúc trước dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu có giá vài chục vạn nên mới bán trong phạm vi đại lục trung ương, đây thuộc về vật phẩm đặc biệt, hiếm thấy trong Thiên Thánh thương hội.

Tóm lại là trừ thứ có giá trị rất cao, nếu không thì vật phẩm bình thường bán trong phạm vi nhỏ.

Hải Ninh thành là thành thị lớn, bán rất nhiều thứ tốt.

Bạch Lâm đảo là một hòn đảo nhỏ, trong Thiên Thánh thương hội có rất ít thứ tốt, bởi vậy hai huynh đệ Nhân Mã tộc muốn mua nhiều báu vật trong Hải Ninh thành rồi mới về Bạch Lâm đảo.

Lòng Dương Thạc máy động:

- Hai người này thông qua thương đội Ngũ Dương thương hội trở về?

Dương Thạc nhận nhiệm vụ kia cũng là theo Ngũ Dương thương hội ra biển, địa điểm tới là Mạc Niên đảo.

Nhiệm này cần năm cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh, thêm mấy chục cường giả hư không Võ Thánh cấp tứ tinh. Hiển nhiên hai huynh dệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh là hai trong số năm cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh.

- Không ngờ trong Bạch Lâm đảo Thuần Nhân tộc gặp đủ cường địch, trừ Nhân Mã tộc ra còn có mấy chủng tộc, tổng cộng là năm chủng tộc đối lập với Thuần Nhân tộc. Chỉ là Nhân Mã tộc thì thực lực đã siêu cường, có nhiều cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh.

Dương Thạc lo cho Thuần Nhân tộc.

Hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh rời khỏi tộc đi ra ngoài rèn luyện từ mấy trăm năm trước.

Chắc chắn trong mấy trăm năm này có nhiều thiên tài Nhân Mã tộc đi ra ngoài rèn luyện. Trừ hai huynh đệ này ra nói không chừng có một số khác lên tới trình độ cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh. Đây mới chỉ là Nhân Mã tộc, còn vài chủng tộc khác chắc chắn có cường giả cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh.

Hiện giờ Nhân Mã tộc triệu tập bọn họ trở lại, tuyệt đối gom một đống cường giả. Thuần Nhân tộc trừ Nhân Hoàng ra hiếm có cường giả sức chiến đấu cấp ngũ tinh.

Nếu năm chủng tộc ra tay với Thuần Nhân tộc...

Cái này là cuộc chiến không công bình!

- Xem ra Thuần Nhân tộc gặp nguy hiểm rồi.

- May mà dù ta chưa đến Bạch Lâm đảo nhưng vô tình giúp Thuần Nhân tộc giải quyết một cường địch cấp ngũ tinh, trưởng lão Thiết Y tộc đó...

Nghĩ tới tộc nhân Thiết Y tộc kia, khóe môi Dương Thạc cong lên.

Lúc trước hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh nhắc tới cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh của Thiết Y tộc, Thiết Mạnh Nhân vừa đột phá cấp ngũ tinh đã trở thành trưởng lão Thiết Y tộc.

Trước khi Dương Thạc tới Hải Ninh thành giết một cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh của Thiết Y tộc, hơn nữa người kia tự nhận là trưởng lão Thiết Y tộc.

Tám phần người đó là Thiết Mạnh Nhân.

Cho dù không phải là Thiết Mạnh Nhân thì cũng là trưởng lão cấp ngũ tinh của Thiết Y tộc, theo lời huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh nói thì Thiết Y tộc là một trong năm chủng tộc đối đầu với Thuần Nhân tộc tại Bạch Lâm đảo.