Vô Tận Thần Công

Chương691: Tát mặt cường giả cấp lục tinh (2)Đám người Điền La nhờ có Dương Thạc trong vòng vây giết của băng cướp Cự Kình Vương nên cơ hồ không bị tổn thương.

Sau đó đám tên cướp hư không Võ Thánh cấp tam tinh, hư không Võ Thánh cấp tứ tinh trong băng cướp Cự Kình Vương chạy tứ tán, Điền La ùa lên đánh rắn giập đầu, liên hợp giết mười mấy tên cướp hư không Võ Thánh cấp tứ tinh, không gian giới chỉ rơi vào tay họ.

Bình quân mỗi tên cướp có hai pháp khí. nguồn TruyenFull.vn

Cho nên đám người Điền La có được pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh không ít, có thể võ trang toàn thân.

Nhưng pháp khí bọn họ có được vì các loại nguyên nhân mà không quá phù hợp bản thân, dù bọn họ sử dụng cũng không thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bên Dương Thạc có nhiều pháp khí cấp tứ tinh, có thể cho bọn họ lựa chọn thứ hợp mình nhất.

Bọn họ cầm pháp khí của Dương Thạc, đổi lại pháp khí của mình đưa cho hắn.

Là huynh đệ nhưng phải tính rõ ràng, dù quan hệ giữa Dương Thạc và đám người Điền La có thân đến đâu cũng không thể vô duyên tặng cho họ.

Miệng ăn đồ của người thì tay ngượng, nếu đám người Điền La lấy không đồ của Dương Thạc sẽ tạo thành ảnh hưởng cho tâm cảnh, sau này tu luyện tăng cấp sẽ rất khó khăn. Vì vậy Dương Thạc không từ chối, cầm hết pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh của họ.

Trong đó có một số đan dược chưa dùng tới.

Ví dụ như đan dược chỉ đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh mới có thể sử dụng.

Mấy người Điền La đều là cường giả hư không Võ Thánh cấp tứ tinh. Cấp tứ tinh là đi vào đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh rồi, đan dược đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh dùng được nhưng bọn họ thì không.

- Huyết dương đan? Tăng ba phần độ mạnh của thân thể? Ngũ phẩm đan dược?

Tiểu Ngũ lấy ra một viên đan dược, Dương Thạc liếc sơ liền hút ngụm khí lạnh.

Không ngờ là ngũ phẩm đan dược.

Tăng ba phần độ mạnh của thân thể!

Thân thể của Dương Thạc khá mạnh, đặc biệt là sau khi thực hiện đệ tam trọng biến thân thì thân thể hắn có độ cứng cỡ cửu cấp thần binh. Đây chỉ là độ cứng ngoài da, bên trong như cơ bắp, nội tạng hơi kém chút. Bởi vậy Dương Thạc không sợ công kích vũ khí nhọn, nhưng gặp đại chùy, đại bổng gì thì dễ dàng bị chấn thương bên trong.