Vô Tận Thần Công

Chương698: Tình cảnh khó khăn của Thuần Nhân tộc (2)Ngoài ra dù diện tích của Bạch Lâm đảo nhỏ nhưng hải vực xung quanh thì vô cùng bao la.

Những hải vực này xem như là phạm vi thế lực của Bạch Lâm đảo.

Trên Bạch Lâm đảo có tổng cộng sáu chủng tộc.

Trong đó năm chủng tộc là Bán Thần Thú tộc, còn lại một chủng tộc là nổi tiếng xa gần trong Thiên Thánh giới, ở ức vạn năm trước thuộc hàng bá chủ Thiên Thánh giới, là Thuần Nhân tộc có ngộ tính cực cao.

Thiên Thánh giới có năm đại lục.

Trong đó trung ương đại lục nằm ngay chính giữa.

Các đại lục xung quanh thì ở trong biển bốn phía trung ương đại lục, diện tích khá nhỏ, cộng lại mới lớn cỡ trung ương đại lục.

Trong đó hướng đông là nguyên thủy đại lục trong Đông hải.

Ức vạn năm trước, khi Thuần Nhân tộc còn hưng thịnh thì nguyên thủy đại lục là đại lục lớn nhất Thiên Thánh giới, nhưng sau này địa hình đại lục chệch đi, nguyên thủy đại lục tách biệt, một phần trôi đi dung nhập vào trung ương đại lục, phần khác biến thành các hòn đảo nhỏ. Cuối cùng nguyên thủy đại lục chỉ còn lại diện tích nho nhỏ, thành một trong bốn tiểu địa lục của Thiên Thánh giới.

Thuần Nhân tộc là bá chu Thiên Thánh giới ức vạn năm trước, nơi cư ngụ đương nhiên là nguyên thủy đại lục.

Sau này nguyên thủy đại lục bị phá vỡ, biến thiên, Thuần Nhân tộc càng lúc càng yếu, cuối cùng không thể đứng trên nguyên thủy đại lục, chỉ đành dời vào một hòn đảo nhỏ trong góc Đông hải.

Thậm chí Thuần Nhân tộc ở trong các hòn đảo nhỏ này gặp nhiều tai nạn.

Mấy lần gặp tai họa diệt tộc, phải di dời.

May mắn Thuần Nhân tộc rốt cuộc có thời gian dài xưng bá Thiên Thánh giới, nội tình thâm sâu, trong tộc có nhiều báu vật thủ hộ.

Dưới tình huống như vậy, Thuần Nhân tộc dựa vào những báu vật này di chuyển trong biển rộng mới mông mà không gặp nguy hiểm diệt tộc. Tuy nhiên, liên tục di chuyển khiến thực lực của Thuần Nhân tộc ngày càng yếu, đnế bây giờ thành chủng tộc loại nhỏ dưới chót.

Thuần Nhân tộc ở trên Bạch Lâm đảo.

Trên Bạch Lâm đảo, năm chủng tộc khác như Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, Nhân Mã tộc, Kiếm Ngư Nhân tộc, Cửu Túc Thú tộc như hổ rình mồi Thuần Nhân tộc.

Năm chủng tộc muốn tiêu diệt Thuần Nhân tộc.

Dù sao Thuần Nhân tộc có nội tình thâm hậu, không chừng giấu báu vật gì đó. Tiêu diệt Thuần Nhân tộc không chừng sẽ chiếm được ích lợi như báu vật mạnh mẽ, công pháp tu luyện cường đại.

Tiếc rằng từng có siêu cấp địa năng cấp thất tinh bảo vệ Thuần Nhân tộc, làm năm chủng tộc không dám hành động lỗ mãng.

Cường giả cấp thất tinh này đã mấy trăm năm chưa xuất hiện.

Năm chủng tộc bắt đầu rục rịch.

Hiện tại trên Bạch Lâm đảo, Thuần Nhân tộc tùy thời rơi vào nguy hiểm vô tận. Thực lực của Thuần Nhân tộc không cách nào đối kháng với năm chủng tộc.

Nên biết rằng từ sau khi đến Bạch Lâm đảo thì Thuần Nhân tộc luôn bị năm chủng tộc áp chế.

Ban đầu liên tiếp chiến tranh cao thủ của Thuần Nhân tộc bị tổn thất thảm trọng.

Sau này tuy có hư không Võ Thánh cấp thất tinh cảnh cáo, năm chủng tộc không dám tấn công Thuần Nhân tộc nhưng đã phong tỏa Bạch Lâm đảo, khiến Thuần Nhân tộc không thể đi ra.

Phong tỏa Bạch Lâm đảo chủ yếu có ba hiệu quả lớn.

Thứ nhất là phong lại con đường trao đổi của Thuần Nhân tộc và bên ngoài.

Bất cứ chủng tộc nào đều không có khả năng bế quan tỏa cảng, không câu thông với bên ngoài. Như Mạc Niên đảo của Đông hải tài nguyên vô cùng phong phú đều phải thông qua Ngũ Dương thương hội và Hải Ninh thành lưu thông. Thuần Nhân tộc ở trên Bạch Lâm đảo cũng khống chế một ít tài nguyên, miễn cưỡng tự cấp tự túc được, nhưng muốn phát triển thực lực phải có liên lạc với bên ngoài. Bây giờ năm chủng tộc phong lại Bạch Lâm đảo, không cho người Thuần Nhân tộc ra ngoài, hơn nữa thi triển thủ đoạn bên Thiên Thánh thương hội, Ngũ Dương thương hội cản trở Thuần Nhân tộc hoạt động thương nghiệp làm cho Thuần Nhân tộc khó thể mua được thứ mình cần, vậy thì Thuần Nhân tộc tự nhiên khó mà phát triển.

Thiên Thánh thương hội trung lập, không đến mức trợ giúp năm chủng tộc đối phó Thuần Nhân tộc.

….. …. …. …. …..

Nên biết thứ Thiên Thánh thương hội bán bình thường đều là đồ vật trong thành thị gần đó.

Lúc ở Hải Ninh thành, Ngũ Dương thương hội đã tiêu phí nhiều linh thạch trong Thiên Thánh thương hội mua được nhiều thứ tốt chứ không phải chờ về Bạch Lâm đảo rồi mua là vì vậy.

Thương phẩm trong Thiên Thánh thương hội trên Bạch Lâm đảo đều là cường giả bản địa treo bán, một phần ít ỏi là cường giả một số đảo gần đó đặt ở Thiên Thánh thương hội trên Bạch Lâm đảo rao bán. Người năm chủng tộc bán thứ gì đều có một nguyên tắc chung là không cho Thuần Nhân tộc mua, bọn họ đặt điều kiện này Thiên Thánh thương hội cũng không có cách can thiệp.

Đây là ở mặt thương nghiệp phong tỏa Thuần Nhân tộc.

Thứ hai là phong tỏa Thuần Nhân tộc ở mặt tài nguyên.

Tài nguyên.

Bạch Lâm đảo có vô số tài nguyên như nhân gian giới Đại Chu hoàng triều.

Nhiều tài nguyên ở trong hải vực quanh Bạch Lâm đảo. Bạch Lâm đảo không quá lớn, đảo xung quanh thuộc về Bạch Lâm đảo, hải vực lớn hơn Bạch Lâm đảo gấp mấy chục lần.

Tài nguyên nhiều vô số.

Người Thuần Nhân tộc bị phong tỏa, không được rời khỏi Bạch Lâm đảo, vậy là tài nguyên trên biển không dính dáng gì đến Thuần Nhân tộc. Chỉ người năm chủng tộc có thể khai thác tài nguyên trên biển, Thuần Nhân tộc thì không được, vậy là Thuần Nhân tộc lạc hậu hơn năm chủng tộc rất nhiều về tài nguyên.

Còn điều thứ ba.

Người Thuần Nhân tộc không thể rời khỏi Bạch Lâm đảo ra bên ngoài rèn luyện!

Một võ giả dù thiên tài đến đâu nếu như không có không gian rộng lớn để rèn luyện thì rất khó thành siêu cấp cường giả. xem tại TruyenFull.vn

Như hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh mấy trăm năm trước rời khỏi Bạch Lâm đảo ra bên ngoài rèn luyện.

Trong mấy trăm năm nay hai huynh đệ Nhân Mã cường giả cấp ngũ tinh xông pha vài hiểm địa bí cảnh cấp tam tinh, cấp tứ tinh, cửu tử nhất sinh. Cuối cùng đạt được các loại kỳ ngộ, các loại bảo vật, từng bước một tích lũy, sau cùng trở thành cường giả cấp ngũ tinh.

Cao thủ Thuần Nhân tộc không ra được Bạch Lâm đảo thì làm sao rèn luyện đây?

Rèn luyện trên Bạch Lâm đảo sao?

Bạch Lâm đảo là một hòn đảo nhỏ bình thường, gần như không có hiểm địa bí cảnh gì, thiên tài Thuần Nhân tộc ở đây làm sao rèn luyện được?

Trừ phi là siêu câp thiên tài giống như Dương Thiên đi vào Thiên Thánh giới, ở Bạch Lâm đảo tu luyện mười năm là có thể vào hư không Võ Thánh cấp tứ tinh, lúc này có thể cứng rắn xông ra Bạch Lâm đảo đi rèn luyện, tiếp tục tăng thực lực cho mình.

Thiên tài giống Dương Thiên được bao nhiêu người?

Đa số người vào đẳng cấp hư không Võ Thánh xong không ra được, không thể rèn luyện, thực lực khó mà tăng tiến. Không tăng thực lực thì càng không thể xông ra, tuần hoàn ác tính, suốt đời bị giam trên Bạch Lâm đảo.

Thuần Nhân tộc ở trên Bạch Lâm đảo làm sao phát triển?

Giữa trưa.

Mép Bạch Lâm đảo.

Mấy cường giả đẳng cấp hư không Võ Thánh ở Bạch Lâm đảo đang tuần tra, những người này là năm người một tiểu đội, đủ năm chủng tộc phong tỏa Bạch Lâm đảo.

- Không ngờ người Thuần Nhân tộc ra thiên tài giống Dương Thiên, cứng rắn xông ra ngoài. Lần trước một vị thống lĩnh Thiết Y tộc của các ngươi phòng hộ bất lực để cho Dương Thiên trốn thoát đúng không? Nghe nói Dương Thiên giết một trưởng lão cấp ngũ tinh, giờ hai cao thủ cấp trưởng lão Thiết Y tộc, cộng một trưởng lão Điệp Y tộc bên ta đã đuổi giết Dương Thiên phải không?