Vô Tận Thần Công

Chương701: Năm chủng tộc, mười lăm trưởng lão (2)Gần như lúc Dương Thạc hành động thì sâu trong thần hồn cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương tràn ngập cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Thực lực của tên này siêu mạnh!

Dương Thạc mới hành động thì cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương đã cảm giác đwocj thực lực của hắn đạt tới mức độ gã không thể sánh bằng. Tuy cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương không thấy rõ góc áo của Dương Thạc thêu bao nhiêu ngôi sao bạc nhưng gã đoán ra thực lực của hắn ít nhất là đẳng cấp ngũ tinh.

Cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương có cảm giác dù đối mặt trưởng lão năm chủng tộc, cảm nhận khí thế mạnh mẽ, áp lực cũng không mãnh liệt bằng Dương Thạc.

Cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương luôn tin tưởng vào trực giác của mình.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương cắn chặt răng, không lùi mà tiến tới, vọt hướng Dương Thạc.

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!

Thật nhiều nguyên tố chi vũ đánh vào người cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương làm gã tổn thất hơn một nửa khí huyết, nhưng gã mang theo một chút khí huyết cuối cùng vọt đến trước mặt Dương Thạc.

- A? Lao hướng ta? Không biết sống chết, diệt cho ta!

Mặt Dương Thạc không chút biểu tình, đánh ra một đấm vào cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương.

Vù vù vù vù vù!

Trán Dương Thạc bắn ra một luồng nguyên tố chi vũ, nguyên tố hòa tan.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan mạnh đâm vào óc cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương, trong chớp mắt tia sáng trong mắt gã ảm đạm. Thần hồn cơ hồ hoàn toàn bị huỷ diệt.

Cường giả hư không Võ Thánh cấp tứ tinh trừ phi có thần hồn cực mạnh, nếu không bị nguyên tố hòa tan của Dương Thạc công kích thì không có cơ hội may mắn thoát khỏi.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thần hồn của cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương bị diệt, thân thể theo quán tính lao hướng Dương Thạc. Dương Thạc vung tay đánh nát người cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương, bốn cánh tay, năm cái chân nổ tung, thành đống mưa máu vỡ tung trước mặt Dương Thạc.

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!

Dương Thạc đánh nát cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương xong nguyên tố chi vũ trùng kích vào người gã rồi lao tới trước mặt đám hư không Võ Thánh cấp tam tinh.

- Người này... Thực lực mạnh quá.

- Ít nhất là siêu cấp cường giả cấp ngũ tinh, mau lên, mau bóp nát ngọc giản báo cho trưởng lão trong tộc!

Những hư không Võ Thánh cấp tam tinh thực lực so với cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh thì kém rất nhiều, cơ hồ không có bất cứ sức phản kháng. Trước khi chết, bọn họ muốn bóp nát ngọc giản báo cho trưởng lão trong tộc.

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!

Không đợi đám hư không Võ Thánh cấp tam tinh hành động thì nguyên tố chi vũ mau chóng hòa tan thân hình bọn họ.

Đám hư không Võ Thánh cấp tam tinh không kịp lấy ngọc giản ra khỏi không gian giới chỉ đã bị hòa tan gần hết, chưa bóp nát ngọc giản thì họ đã chết rồi, không còn sót lại chút gì.

Dương Thạc thở ra, thầm nghĩ:

- Cường giả cấp tam tinh quá yếu.

Ngay lúc này.

Vù vù vù vù vù!

Bên dưới người Dương Thạc, cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương lúc trước bị hắn tiêu diệt thần hồn, đánh bạo thân thể, một phần khí huyết tán đi bỗng nhiên ngưng kết, nhanh chóng hóa thành tiểu nhân. Tiểu nhân có bốn cánh tay, năm chân, là cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương bản thu nhỏ. Mắt cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương còn lóe chút tia sáng, hiển niên thần hồn không hoàn toàn bị tiêu diệt.

Tiểu nhân cầm không gian giới chỉ của cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương.

Một tay tiểu nhân động, một ngọc giản xuất hiện trong tay cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương, gã nhanh chóng bóp nát nó.

Cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương bản thu nhỏ gào thét:

- Thuần Nhân tộc có cường giả cấp ngũ tinh đã giết chết ta, hãy bao thù cho ta!

Động tác của cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương bản thu nhỏ rất nhanh, Dương Thạc không kịp phản ứng.

- A? Còn chưa chết?

Cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha... Tiểu tử, ngươi muốn chém giết ta? Không dễ như vậy đâu! Thần hồn của Cửu Túc Thú tộc ta không chỉ tồn tại trong óc mà rải rác trong chín chi. Ngươi đánh diệt thần hồn trong não nhưng chưa giết ta được, bây giờ hãy chờ siêu cấp cao thủ của năm chủng tộc giết chết đi!

Cửu Túc thú là loài thú kỳ lạ, nói chính xác hơn nó sinh tồn trong biển, là thú tộc nguyne thủy, có chín chi.

Trong chín chi này tồn tại nhiều dây thần kinh, cơ hồ hình thành trung khu thần kinh. Có thể nói Cửu Túc thú có được trung khu thần kinh, một là não, hai là chính chi.

Thần hồn bị tán ra, một phần ở trong đầu, mộtp hần ở chín chi.

Cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương biết rõ không phải là đối thủ của Dương Thạc, gã phản ứng rất nhanh, trực tiếp thiêu thân lao đầu vào lửa để hắn 'giết'. Thật ra cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương không chết ngay, nhân lúc Dương Thạc không chú ý thần hồn trong chín chi khống chế máu thịt nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể mới.

Cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương lập tức lấy ra ngọc giản, bóp nát truyền âm!

Cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương truyền âm xong biết không có chút cơ hội sống sót trước mặt Dương Thạc.

Lúc cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương hùng mạnh nhất đối mặt Dương Thạc ước chừng không thể chạy thoát huống chi bây giờ khí huyết hao tổn nhiều, không còn nhiều thần hồn. Cho nên cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương bóp nát ngọc giản, truyền âm xong thì cười to sẵn sàng chết.

Dương Thạc bình tĩnh nói:

- Cũng khá thông minh, tiếc rằng dù ngươi bóp nát ngọc giản, truyền âm cho trưởng lão trong tộc các ngươi thì không có tác dụng gì với ta.

- Trưởng lão các ngươi chưa thể ngăn chặn được ta!

Nguyên tố chi vũ lại bùng phát, hòa tan thân hình, mảnh vụn thân xác cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương, thần hồn của gã dễ dàng bị Dương Thạc tiêu diệt.

Giờ phút này, tuy Dương Thạc diệt xong cường giả Cửu Túc Thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương nhưng biểu tình hơi trầm trọng. Truyện được copy tại Truyện FULL

- Đã truyền âm cho trưởng lão của chủng tộc bọn họ rồi sao?

- Chắc không lâu sau cao thủ trưởng lão năm chủng tộc sẽ đến, nếu bị nhiều trưởng lão năm chủng tộc bao vây, tuy rằng thực lực của ta cường đại nhưng khó bảo đảm không xảy ra tình huống gì, xem ra cần lập tức đến bên Thuần Nhân tộc ngay.