Vô Tận Thần Công

Chương703: Âm hiểm, tử đạo hữu bất tử bần đạo! (2)Nay tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính chủ động hỏi tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh chứng minh hai trưởng lão Thiết Y tộc dữ nhiều lành ít.

Dưới loại tình huống này, Điệp Y tộc và Thiết Y tộc đồng bệnh tương liên, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh mới không giấu giếm, nói cho tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính biết trưởng lão của Điệp Y tộc đã chết.

Nghe tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh đáp, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính biến sắc mặt nói:

- Cũng chết rồi?

Ba hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh không ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết hết?

- Dương Thiên kia...

- Không thể nào! Lúc trước Dương Thiên chỉ là cường giả cấp tam tinh, mói đột phá một lần đi vào cấp tứ tinh, không có khả năng lại đột phá.

- Cho dù là đột phá, đẳng cấp ngũ tinh không thể giết hết ba trưởng lão của ta. Chắc chắn vì lý do khác nên ba người mới chết.

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính thầm nghĩ.

Dương Thiên thật sự không có khả năng giết chết ba cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc.

Cố tình ba trưởng lão đã chết.

Chỉ có thể nghĩ mặt khác, ví dụ như ba cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc tiến vào hiểm địa nào đó, hay ngẫu nhiên chọc phải siêu cấp võ giả bị người ta giết.

Tóm lại người đã chết, thực lực hai chủng tộc Thiết Y tộc, Điệp Y tộc giảm mạnh.

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính trầm giọng nói:

- Thải tộc trưởng, hiện tại hai chủng tộc chúng ta đều tổn thất cường giả cấp ngũ tinh, xem ra một đoạn thời gian dài hai chủng tộc ta cần chăm sóc lẫn nhau.

Tuy tổn thất cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh mạnh nhất nhưng cường giả cấp tứ tinh trong tộc không bị sứt mẻ gì, nội tình còn đó.

Tạm thời thực lực giảm mạnh.

Qua vài chục năm, mấy trăm năm tu chỉnh, hai chủng tộc rồi sẽ xuất hiện một số cường giả cấp ngũ tinh. Khi ấy hai chủng tộc đã hồi phục thực lực, nhưng trước đó họ cần dựa vào nhau miễn cho ba chủng tộc khác trên Bạch Lâm đảo khi dễ.

Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh chỉ có nước gật đầu, nói:

- Đó là tất nhiên.

- Sau này còn cần nhờ vào Thiết tộc trưởng nhiều.

Trong tộc chỉ có mình tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh là cường giả cấp ngũ tinh, nàng đành hạ thấp mình. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

- Ủa?

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính định nói gì chợt phát hiện ngọc giản trong tay lại sáng lên.

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính nghi hoặc hỏi:

- Lại có người truyền tin cho ta? Không biết là tộc trưởng của tộc nào.

Ngọc giản này là cao đẳng truyền tấn ngọc giản, không phải chỉ có hai người truyền tin, có thể thêm ba, bốn người cùng nhau trao đổi.

Trong ngọc giản vang thanh âm già nua.

- Thiết tộc trưởng, ta là đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào có chuyện muốn bàn bạc với ngươi.

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính ngẩn ra, không biết đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào muốn nói cái gì:

- Cửu Bá Đào đại trưởng lão?

Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh cất tiếng nói:

- Cửu Bá Đào đại trưởng lão có chuyện gì xin cứ nói, vừa lúc ta đang liên lạc với Thiết tộc trưởng, có thể cùng nghe, tất nhiên nếu không tiện thì ta sẽ né tránh.

Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào trầm giọng nói:

- A? Thải tộc trưởng cũng có mặt? Vậy vừa lúc, không cần ta liên ljac nữa. Chuyện là vầy, vừa nãy một tướng quân hư không Võ Thánh cấp tứ tinh của Cửu Túc Thú tộc ta trước khi chết truyền đến tin tức, nói là gặp Thuần Nhân tộc công kích, trong đó có một người là Dương Thiên thuộc Thuần Nhân tộc. Lúc trước tướng quân hư không Võ Thánh cấp tứ tinh của Cửu Túc Thú tộc ta phát hiện có người sử dụng quyển trục truyền tống của Bạch Lâm đảo ta trở về Bạch Lâm đảo, vị tướng quân ấy đi điều tra không ngờ gặp Dương Thiên của Thuần Nhân tộc, đã chết.

- Cái gì? Là Dương Thiên?

Nghe đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào nói, tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh biến sắc mặt.

Lúc trước có dao động quyển trục truyền tống?

Tướng quân hư không Võ Thánh cấp tứ tinh của Cửu Túc Thú tộc đi điều tra kết quả gặp Dương Thiên, bị giết?

Chỉ đẳng cấp trưởng lão năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo mới sử dụng quyển trục truyền tống được, Dương Thiên có thể dùng quyển trục truyền tống tức là đã giết trưởng lão năm chủng tộc.

Đúng lúc Thiết Y tộc, Điệp Y tộc có ba trưởng lão chết.

- Không lẽ... là Dương Thiên giết ba trưởng lão của ta?

- Không thể nào!

- Tuyệt đối không có khả năng là Dương Thiên.

- Phải rồi, mới nãy đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào có nói còn một vị cường giả đi cùng Dương Thiên, chắc là cường giả này cấu kết với Dương Thiên ám sát ba trưởng lão của ta!

Giờ phút này, dù là tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính hay tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh, thậm chí trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng đứng sau lưng tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính đều có cách nghĩ như vậy.

Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào tiếp tục bảo:

- Hai vị tộc trưởng!

- Dương Thiên Thuần Nhân tộc dám dẫn người giết lên Bạch Lâm đảo, giết chết tướng quân, thống lĩnh của Bạch Lâm đảo ta. Chủng tộc Bạch Lâm đảo tuyệt đối không thể thờ ơ!

- Cường giả giết tướng quân hư không Võ Thánh cấp tứ tinh của Cửu Túc Thú tộc ta tuy rằng thực lực siêu cường, suy đoán cỡ đẳng cấp ngũ tinh. Tướng quân hư không Võ Thánh cấp tứ tinh của Cửu Túc Thú tộc còn truyền tin nói thực lực của đối phương không quá mạnh, tối đa là cấp ngũ tinh cao giai, cộng Dương Thiên tương đương với hai cao thủ cấp ngũ tinh.

- Hai cao thủ cấp ngũ tinh không đáng lo, đối với Thuần Nhân tộc thì là sức mạnh không nhỏ.

- Nay bọn họ còn chưa quay về chỗ Thuần Nhân tộc trú ngụ.

Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào nói:

- Nên ta quyết định tiệu tập năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, mười mấy vị hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh đồng loạt ra tay, chặn lại hai người này, giết chết chúng. Vậy thì Thuần Nhân tộc sẽ tổn thất hai cường giả cấp ngũ tinh, tổn thất thảm trọng.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc là cường giả bá chủ đẳng cấp ngũ tinh hiện đang bế quan trùng kích cấp lục tinh. Cửu Túc Thú tộc tạm thời do đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào cai quản, sy kiến của lão tương đương với tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc.

- Giết hai người Dương Thiên?

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh nhanh chóng suy nghĩ.

Hai người đồng thanh:

- Cũng tốt, nghe theo Cửu Bá Đào đại trưởng lão sai bảo!

Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào trầm giọng nói:

- Nếu vậy thì chúng ta lập tức hành động, nhanh chóng tập hợp truy sát hai người Dương Thiên, nhất định phải ngăn chúng lại!

Truyền âm giữa ba người chấm dứt.

Trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng ở bên cạnh khuyen tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính:

- Đại ca, chúng ta thật sự ra tay sao? Hai người Dương Thiên rất có thể là kẻ đã giết ba trưởng lão chúng ta, thực lực sâu không lường được!