Vô Tận Thần Công

Chương704: Dương Thạc tự bạoNgay lúc này, khóe môi tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính cong lên:

- Ha ha ha ha ha ha!

- Lão tam, sợ cái gì?

- Đúng như Cửu Bá Đào đại trưởng lão đã nói, hai người Dương Thiên có mạnh tới đâu cũng không có khả năng là cường giả cấp lục tinh, tối đa là cao thủ đỉnh cấp ngũ tinh. Nếu là cường giả cấp lục tinh thì không cần sợ chúng ta, trực tiếp càn quét.

- Đỉnh cấp ngũ tinh thì năm chủng tộc chúng ta có mười mấy vị cường giả cấp ngũ tinh không lẽ đối phó với bọn họ không có phần thắng sao? Đương nhiên tuy phần thắng hơn, nếu mười mấy vị cường giả cấp ngũ tinh năm chủng tộc chúng ta không cẩn thận thì sẽ bị bọn họ phản công giãy chết, sẽ có vài người chết.

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính nheo mắt nói.

Sẽ bị bọn họ phản công giãy chết, sẽ có vài người chết?

Nghe tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính nói, mắt trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng sáng lên.

Thiết Y tộc, Điệp Y tộc hiểu rõ nhất thực lực của Dương Thiên và cường giả khác.

Bởi vì ba trưởng lão của họ chết trong tay hai người Dương Thiên.

Ba chủng tộc Nhân Mã tộc, Kiếm Ngư Nhân tộc, Cửu Túc Thú tộc không rõ ràng thực lực của Dương Thiên và cường giả khác.

Dưới loại tình huống này, mọi người cùng nhau ra tay đi đối phó hai người Dương Thiên.

Hia chủng tộc Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, ba vị cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh cẩn thận sẽ không ra nguy hiểm gì, ba chủng tộc khác lơ là nói không chừng sẽ bị hai người Dương Thiên phản công lúc sắp chết, tổn thất vài cường giả cấp ngũ tinh.

Hiện nay nhiệm vụ ngày tám tháng ba, Điệp Y tộc đã tổn thất ba vị trưởng lão rồi, thực lực xeoes chót trong năm chủng tộc. Nếu lúc vây giết hai người Dương Thiên khiến ba chủng tộc khác cũng tổn thất mấy trưởng lão thì thực lực năm chủng tộc mới cân bằng được.

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính lên tiếng:

- Tử đạo hữu bất tử bần đạo, lần này không thể trách chúng ta! Hãy để ba chủng tộc cũng tổn thất mấy vị trưởng lão, miễn cho đè đầu chúng ta.

- Đi!

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính lắc người, cùng với trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng nhanh chóng rời khỏi chỗ cư trú của tộc quần mình, chuẩn bị tập hợp với cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh của mấy chủng tộc khác đi giết hai người Dương Thiên, Dương Thạc.

Khi hai cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh của Thiết Y tộc là tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng xuất phát thì người bốn chủng tộc Bán Thần Thú tộc khác trên Bạch Lâm đảo cũng lập tức hành động.

Bạch Lâm đảo, gần khu vực trung tâm.

Ở đây có một truyền tống trận cực kỳ to lớn, bình thường không ai sử dụng, hôm nay thì cực kỳ náo nhiệt. Đầu tiên là ánh sáng chợt lóe, ba cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh nửa người nửa ngựa xuất hiện bên trên truyền tống trận.

Ba cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh của Nhân Mã tộc.

Ba cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh của Nhân Mã tộc, bao gồm tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, là cường giả đỉnh đẳng cấp ngũ tinh.

Hai người khác là hai trưởng lão của Nhân Mã tộc, tên là trưởng lão Mã Phục Tông, trưởng lão Mã Phục Hải, là cường giả cấp ngũ tinh đẳng cấp trung giai, thực lực không quá mạnh.

Tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long nhìn xung quanh, phát hiện truyền tống trận không có ai khác, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói:

- Người bốn chủng tộc khác còn chưa đến? Xem ra chúng ta nhanh nhất.

Năm chủng tộc, mười mấy vị cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh tụ họp lại đây đối phó với hai người Dương Thạc, Dương Thiên. Nhưng nơi cư trú của năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo là rải rác quanh Bạch Lâm đảo, những cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh muốn tụ họp lại nếu tự mình bay thì phải đi một lúc lâu.

Hơn nữa Dương Thạc, Dương Thiên sẽ không ngồi chờ chết.

Bọn họ sẽ nhanh chóng chạy tới nơi Thuần Nhân tộc cư trú.

Dương Thạc, Dương Thiên có sức chiến đấu cấp ngũ tinh, tốc độ tuyệt đối không chậm. Mười mấy vị tộc trưởng, trưởng lão của năm chủng tộc cũng chỉ là cường giả cấp ngũ tinh, nay chậm một bước, cách truy kích bình thường không thể chặn lại Dương Thạc, Dương Thiên được.

Bởi vậy bọn họ muốn sử dụng truyền tống trận nhanh chóng truyền tôgns đến gần trung tâm Bạch Lâm đảo, nơi Dương Thạc, Dương Thiên phải đi qua nếu muốn tới chỗ Thuần Nhân tộc cư trú, hẹn tập hợp tại đây. Mười mấy vị cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh mạnh mẽ ngăn chặn hai người Dương Thạc, Dương Thiên.

Ba cường giả Nhân Mã tộc là nhóm thứ nhất đến nơi.

Trưởng lão Mã Phục Hải đứng cạnh tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long trầm giọng nói:

- Đại ca, chắc người bốn chủng tộc khác cũng sắp đến nơi.

Vù vù vù vù vù!

Vù vù vù vù vù! nguồn TruyenFull.vn

Trưởng lão Mã Phục Hải mới dứt lời thì bên trên truyền tống trận chợt lóe vài luồng sáng, mấy cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh xuất hiện, có ba người, có bốn cánh tay, năm chân, chính là người của Cửu Túc Thú tộc. Trong đó một lão nhân là đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào.

Hai người kia tên là Cửu Trọng Dương, Cửu Thúc Thiên, huynh đệ của đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào. Ba huynh đệ đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào đều là cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh nên địa vị của lão trong Cửu Túc Thú tộc không kém hơn tộc trưởng bá chủ đẳng cấp ngũ tinh.

Đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào xuất hiện, trước tiên chào hỏi tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long:

- Mã tộc trưởng, các ngươi sớm đến rồi?

Tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long gật đầu, nói:

- Hai chủng tộc chúng ta đều tới, giờ chờ ba chủng tộc khác.

Vù vù vù vù vù!

Tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long vừa dứt lời thì vài luồng sáng xẹt qua, tổng côgnj sáu cường giả hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh của ba chủng tộc khác đều đến nơi. Hai huynh đệ tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, trưởng lão của Thiết Y tộc, Thiên Phiên Thượng. Một người là cường giả đỉnh cấp ngũ tinh, một là cường giả trung giai cấp ngũ tinh. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh có sức chiến đấu cấp ngũ tinh cao giai.

Ba người khác là ba cường giả Kiếm Ngư Nhân tộc, tên là Dư Dương, Dư Hải, Dư Đào. Trong đó Dư Dương có sức chiến đấu cấp ngũ tinh cao giai, tộc trưởng của Kiếm Ngư Nhân tộc, hai người kia có sức chiến đấu cấp ngũ tinh trung giai, thực lực không tầm thường.

Tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long nheo mắt nhìn tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Vân Thanh hỏi:

- Vị tộc trưởng, các ngươi cũng tới rồi!

- Ủa? Thải tộc trưởng, Thiết tộc trưởng, các ngươi chỉ có ba người đến? Theo ta được biết dường như ba trưởng lão khác đi giết Dương Thiên? Sao...

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính lắc đầu nheo mắt nói:

- Xấu hổ, xấu hổ quá.

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính bất đắc dĩ nói:

- Hai vị trưởng lão của ta ở Mạc Niên thành gặp phải chí bảo cường đại ẩn chứa áo nghĩa thuộc tính thủy, bất đắc dĩ linh thạch không đủ, không thể mua nên bán hết đồ mình có, trong đó bao gồm hai quyển trục truyền tống, không ngờ bị Dương Thiên mua mất. Nay Dương Thiên sử dụng quyển trục truyền tống, hai người kia không thể lập tức chạy về.