Vô Tận Thần Công

Chương717: Giá trị cống hiến vị trí thứ hai Thuần Nhân tộc (2)Dương Thạc gật đầu, nói:

- Ừm! Có kha khá.

Dương Thạc mỉm cười nói:

- Cơ bản là bí bảo, pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh. Vốn ta định mang về Thuần Nhân tộc lập tức cống hiến ra, nhưng giờ nghe Nhân Hoàng điện hạ nói những pháp khí, bí bảo này có thể đổi lấy giá trị cống hiến thì sao ta không tạn dụng?

Nhân Hoàng Tôn Trưng hút ngụm khí lạnh:

- Cấp tam tinh, cấp tứ tinh?

Dương Thạc có được pháp khí là chuyện bình thường.

Dù sao từ khi Dương Thạc đến Thiên Thánh giới rồi tới Bạch Lâm đảo chắc trên đường đi trải qua một ít chiến đấu, chém giết một vài võ giả được nhiều pháp khí. Nhân Hoàng Tôn Trưng không ngờ là Dương Thạc cống hiến ra pháp khí toàn là loại cấp tam tinh, cấp tứ tinh, khá cao.

Nhân Hoàng Tôn Trưng thầm nghĩ:

- Chắc nội tình của Dương Thạc không tệ.

Nếu đổi lại Nhân Hoàng Tôn Trưng, dù có được pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh thì sẽ lấy đi bán ở mấy thành phố lớn như Hải Ninh thành, sau đó mua pháp khí, bí bảo mà mình dùng được.

Dương Thạc không bán đi mà giữ lại chứng minh hắn không cần bán chúng nó để mua pháp khí cho mình, chắc trên người hắn có pháp khí không tệ. Cũng đúng, nếu không có pháp khí khá mạnh thì khó thể thoát khỏi tay mười mấy cường giả năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo.

Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:

- Dương Thạc, ngươi có bao nhiêu pháp khí thì cứ lấy ra, ta trực tiếp tính toán giá trị cống hiến cho ngươi.

Vù vù vù vù vù!

Ngọc giản lóe ánh sáng, bên trên hiện ra màn sáng to lớn.

Nhân Hoàng Tôn Trưng động thần niệm, màn sáng viết hai chữ Dương Thạc.

Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:

- Ngọc giản này là pháp khí của Thuần Nhân tộc ta, gần như mỗi hư không Võ Thánh có một cái. Ta chép tin tức của ngươi vào trong ngọc giản rồi, ngọc giản của mấy hư không Võ Thánh khác sẽ xuất hiện tin tức cơ bản về ngươi.

Ngọc giản vốn để ghi tin tức và truyền tin.

Nhân Hoàng Tôn Trưng ghi chép tin tức của Dương Thạc vào ngọc giản của mình, những tin tức này có thể truyền cho đẳng cấp hư không Võ Thánh Thuần Nhân tộc khác.

Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:

- Ngươi có pháp khí gì cứ lấy ra, ta sẽ chép tin tức pháp khí vào trong ngọc giản, dán giá, cho hư không Võ Thánh Thuần Nhân tộc ta dùng giá trị cống hiến đổi lấy. Phải rồi, ta nói nguyên tắc đổi giá trị cống hiến cho ngươi biết.

Nhân Hoàng Tôn Trưng giải thích rằng:

- Trên nguyên tắc thì một giá trị cống hiến tương đương với giá một trung phẩm linh thạch, hiện nay ngươi có được một vạn giá trị cống hiến tương đương một vạn trung phẩm linh thạch, có thể đổi pháp khí, bí bảo. Ví dụ như ngươi có thể dùng năm ngàn giá trị cống hiến đổi một pháp khí trị giá năm ngàn trung phẩm linh thạch.

Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:

- Nếu ngươi cống hiến ra linh thạch hay pháp khí thì chỉ được tám phần giá trị cống hiến, ví dụ như ngươi cống hiến một trăm khối trung phẩm linh thạch thì chỉ được tám mươi giá trị cống hiến. Ngươi cống heiens pháp khí trị gái một vạn Nhân Hoàng thì chỉ được tám ngàn giá trị cống hiến.

Dương Thạc gật đầu.

Xem như rất hợp lý.

Tuy cống hiến cho Thuần Nhân tộc tổn thất hai phần giá trị nhưng nên biết ngươi hưởng thụ tài nguyên của Thuần Nhân tộc, có thể dùng giá trị cống hiến mau báu vật hiếm có của Thuần Nhân tộc.

Nếu ngươi bán pháp khí ở Hải Ninh thành tuy sẽ được mười phần linh thạch nhưng ngươi cầm chúng không thể mua được pháp khí cường đại của Thuần Nhân tộc.

Hơn nữa nhìn như đổi giá trị cống hiến bị mất hai phần, là Thuần Nhân tộc lời nhưng thật ra Thuần Nhân tộc không chiếm lợi gì. Dù sao một số hư không Võ Thánh Thuần Nhân tộc làm ra cống hiến gì thì Thuần Nhân tộc sẽ thưởng giá trị cống hiến cho, Thuần Nhân tộc này kiếm được những giá trị cống hiến đều dùng cho phần thưởng.

Như Dương Thạc mới trở về Thuần Nhân tộc đã được một vạn giá trị cống hiến, đây là phần thưởng.

Tóm lại là trên cơ bản hệ thống giá trị cống hiến không khiến đẳng cấp hư không Võ Thánh Thuần Nhân tộc chịu thiệt.

- Trước tiên không cống hiến linh thạch.

Dương Thạc không định cống hiến linh thạch ra.

Dương Thạc nói:

- Trước tiên cống hiến pháp khí bí bảo đi. Nhân Hoàng điện hạ, ta có một trăm ba mươi lăm pháp khí bí bảo cấp tam tinh, bốn mươi bảy pháp khí cấp tứ tinh, lấy ra hết cho ngươi xác định giá trị cống hiến.

Nghe Dương Thạc nói, Nhân Hoàng Tôn Trưng trợn to mắt nói:

- Cái gì? Ngươi có gần hai trăm pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh?

Vốn Dương Thạc nói hắn có pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh đã làm Nhân Hoàng Tôn Trưng kinh ngạc.

Nhân Hoàng Tôn Trưng không ngờ là Dương Thạc có pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh số lượng lớn đến mức này, một trăm tám mươi hai cái.

Nhân Hoàng Tôn Trưng hút ngụm khí lạnh:

- Sao nhiều dữ vậy, không lẽ Dương Thạc cướp đồ của băng cướp sao?

Nếu Nhân Hoàng Tôn Trưng biết Dương Thạc chẳng những đánh cướp băng cướp mà còn giết tên cướp cấp ngũ tinh Cự Kình Vương, có một trăm năm mươi vạn trung phẩm linh thạch thì chắc gã sẽ không tin nổi.

- Hắn là cao thủ cấp ngũ tinh, được đến những pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh là bình thường, bình thường thôi.

Nhân Hoàng Tôn Trưng hít vào thở ra vài lần sau mới bình tĩnh tâm tình.

Giờ phút này, Nhân Hoàng Tôn Trưng cực kỳ kích động.

Nên biết rằng hiện tại trong Thuần Nhân tộc cao thủ hư không Võ Thánh cấp tứ tinh chỉ chừng bốn, năm người.

Bốn mươi bảy pháp khí cấp tứ tinh đủ trang bị cho họ từ tận kẽ răng.

Thực lực của những hư không Võ Thánh cấp tứ tinh sẽ tăng vọt.

Trong Thuần Nhân tộc tuy có một ôs báu vật đặc biệt nhưng có khi chúng không hữu dụng bằng pháp khí, áo giáp đơn thuần công kích. Dương Thạc cống hiến ra những pháp khí này làm phong phú bảo khố của Thuần Nhân tộc.

Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:

- Pháp khí công kích cấp tứ tinh khởi giá từ một ngàn trung phẩm linh thạch, pháp khí phòng ngự cỡ ba ngàn trung phẩm linh thạch. Cấp tam tinh tính theo ba trăm trung phẩm linh thạch đi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Giá này hơi thấp, cuối cùng tính cho ngươi sẽ không trừ hai phần giá trị cống hiến, thấy sao?

Pháp khí công kích cấp tứ tinh kém nhất cũng là một ngàn trung phẩm linh thạch.

Tính theo một ngàn trung phẩm linh thạch cuối cùng không trừ hai phần giá trị cống hiến, vậy xem như công bình.

Nên biết Dương Thạc có được pháp khí công kích cấp tứ tinh ít có đồ tốt, đa số là bình thường, giá từ một ngàn đến một ngàn ba trung phẩm linh thạch, thậm chí có hai cái bị hư hỏng chỉ cỡ bảy, tám trăm trung phẩm linh thạch. Giờ Nhân Hoàng Tôn Trưng tính mỗi cái một ngàn giá trị cống hiến cho hắn xem như Dương Thạc không chịu thiệt.

Những pháp khí khác cũng giống như vậy.

- Bốn mươi pháp khí công kích cấp tứ tinh, bốn vạn giá trị cống hiến.

- Bảy pháp khí phòng ngự cấp tứ tinh, hai vạn một ngàn giá trị cống hiến.

- Những pháp khí cấp tam tinh gồm một trăm ba mươi lăm cái, tổng cộng là bốn vạn giá trị cống hiến, tính luôn phần kia là mười vạn một ngàn giá trị cống hiến.

Mười vạn một ngàn giá trị cống hiến?

Tương đương với mười vạn một ngàn trung phẩm linh thạch, bình thương hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh có bao nhiêu tài sản cỡ đó.

Cộng với Dương Thạc vốn có một vạn giá trị cống hiến tức là mười một vạn một ngàn giá trị cống hiến.