Vô Tận Thần Công

Chương722: Bảng xếp hạng giá trị cống hiến trong lịch sử lệnh bài nhà ởCó thể tăng gấp đôi là sức chiến đấu của Dương Thạc từ đỉnh cấp ngũ tinh bước vào bá chủ đẳng cấp ngũ tinh.

- Còn đang biến đổi!

- Màu đỏ!

- Màu cam!

- Màu vàng, gấp một trăm lẻ bốn lần!

Hạt châu tỏa ánh sáng dần chuyển thành màu vàng.

Hạt châu phát ra ánh sáng đạt đến màu vàng nhưng không ngừng lại, tiếp tục hướng đến màu xanh.

Giờ phút này, trên mặt Nhân Hoàng Tôn Trưng tràn ngập vẻ khó tin.

- Đã sức chiến đấu một trăm lẻ bốn lần rồi không lẽ sẽ tiến tới sức chiến đấu gấp một trăm lẻ năm lần sao?

Nếu Dương Thạc có thể đạt đến cơ sở sức chiến đấu gấp một trăm lẻ năm lần tương đương với sau khi hắn mặc vào áo giáp tăng gấp bội thì năng lực chiến đấu tăng gấp năm lần. Dương Thạc vốn có sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh, sau khi thực lực tăng gấp năm lần thì sức chiến đấu sẽ vô cùng khủng bố.

Chắc chắn có thể đi vào đẳng cấp lục tinh.

Thậm chí không phải sơ giai cấp lục tinh bình thường, rất co thể đến cấp lục tinh trung giai.

Vù vù vù vù vù! xem tại TruyenFull.vn

Đang lúc Nhân Hoàng Tôn Trưng suy nghĩ thì hạt châu màu đen tỏa ra ánh sáng hoàn toàn biến thành màu xanh.

Hạt châu trong tay Nhân Hoàng Tôn Trưng phát ra tiếng kêu giòn vang.

Két két két két két!

Ngay sau đó, hạt châu biến đổi, từ to như quả cầu nhanh chóng kéo dài, xuất hiện từng sợi tơ bạc. Những sợi tơ xuất hiện nhanh chóng quấn quanh người Dương Thạc. Ngay sau đó, sợi tơ mười một vạn một ngàn giá trị cống hiến ngày càng nhiều, gần như quấn Dương Thạc thành cái kén bạc to lớn.