Vô Tận Thần Công

Chương723: Đối thủ của Dương Thạc, Cửu Thiên HồngDương Thạc trầm giọng nói:

- Nhân Hoàng điện hạ, nếu ta không trả một trăm vạn giá trị cống hiến mà lấy áo giáp tăng gấp bội thì danh bất chính, ngôn không thuận, sợ rằng nhiều người sẽ nói ra nói vào. Không phải ta không chịu được người khác nói sau lưng, nhưng ta không thích ai nói mình. Ai nói sau lưng là ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối vả mặt!

- Một trăm vạn giá trị cống hiến chứ gì? Giờ ta lấy ra ngay!

Dương Thạc vung tay, mấy thẻ linh thạch xuất hiện trong tay Dương Thạc.

Dương Thạc cười lạnh lùng:

- Trong mấy thẻ linh thạch cỡ một trăm ba mươi vạn trung phẩm tinh thạch, đủ đổi một trăm vạn giá trị cống hiến. Ta có áo giáp tăng gấp bội, để lại nhiều tinh thạch cũng không có gì hữu dụng, dứt khoát cống hiến cho Thuần Nhân tộc vậy!

Nhân Hoàng Tôn Trưng không dám tin trợn to mắt nói:

- Cái gì, hơn một trăm vạn trung phẩm linh thạch?

Lúc trước Dương Thạc đưa ra một trăm tám mươi pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh thì Nhân Hoàng Tôn Trưng chưa có cảm giác gì, bây giờ hắn lấy ra hơn một trăm vạn trung phẩm linh thạch làm gã ngẩn ngơ.

- Dương Thạc, đây là toàn bộ tài sản của ngươi sao?

Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:

- Hay là thôi đi, ngươi để lại chút linh thạch thì hơn. Tuy áo giáp tăng gấp bội tăng nhiều sức chiến đấu cho ngươi nhưng thật ra cần dùng thượng phẩm linh thạch thúc đẩy. Ngươi không chừa chút linh thạch thì không thể sử dụng áo giáp tăng gấp bội.

Áo giáp tăng gấp bội tăng phúc sức chiến đấu gấp mấy lần, không phải bỗng nhiên có được mà cần linh thạch thúc đẩy, còn là thượng phẩm linh thạch mới được.

Nhân Hoàng Tôn Trưng nhắc nhở Dương Thạc:

- Bây giờ ngươi thúc đẩy áo giáp tăng gấp bội tăng phúc sức chiến đấu gấp năm lần, một khắc tiêu hao một trăm thượng phẩm linh thạch, tức là một vạn trung phẩm linh thạch. Nếu không chừa lại linh thạch thì dù có áo giáp tăng gấp bội cũng không thể phát huy tác dụng.

Một khắc tiêu hao một trăm thượng phẩm linh thạch, tức là một vạn trung phẩm linh thạch.

Nên biết hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh bình thường toàn bộ tài sản rất ít có hơn mười vạn trung phẩm linh thạch. Sử dụng áo giáp tăng gấp bội này khoảng một canh giờ là tiêu hao sạch linh thạch.

Dương Thạc giao ra một trăm ba mươi vạn linh thạch, chính mình chỉ còn lại hai mươi vạn trung phẩm linh thạch, nghĩa là sử dụng nửa canh giờ.

Dương Thạc nhíu mày nói:

- Tiêu hao lớn như vậy?

Nhưng nghĩ lại, dù tiêu hao lớn nhưng không phải không chấp nhận được, một khắc có thể làm thành rất nhiều chuyện. Nếu kêu Dương Thạc bây giờ đánh nhau với mười hư không Võ Thánh năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào một khắc thì hắn có thể giết chết đám người đó.

Giết chết đám người đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào chiếm được trung phẩm linh thạch không lên trăm vạn thì ít nhất cũng được ba, bốn mươi vạn, cho Dương Thạc sử dụng thời gian dài.

Lấy chiến dưỡng chiến.

Không cần lo sẽ thiếu linh thạch.

Dương Thạc lấy ra mấy thẻ linh thạch.

- Nhân Hoàng điện hạ yên tâm, ta còn có không ít trung phẩm linh thạch, vừa lúc đổi một ít thượng phẩm linh thạch trong Thuần Nhân tộc. Hai mươi vạn trung phẩm linh thạch chắc là có thể sử dụng thời gian dài rồi đi?

Lần này Nhân Hoàng Tôn Trưng chết lặng:

- Còn có hai mươi vạn trung phẩm linh thạch?

- Nếu vậy thì ta sẽ nhận một trăm ba mươi vạn trung phẩm linh thạch. Vốn ngươi còn có mười một vạn một ngàn giá trị cống hiến, một trăm ba mươi vạn trung phẩm linh thạch là một trăm lẻ bốn vạn giá trị cống hiến trừ đi mười một vạn một ngàn giá trị cống hiến, bây giờ ngươi có mười ba vạn giá trị cống hiến.

Lưu Hãn không tính toán chi li với Dương Thạc, trực tiếp cho hắn mười ba vạn giá trị cống hiến.

Giá trị cống hiến từ mười một vạn biến thành mười ba vạn, nhìn như không gia tăng bao nhiêu, nhưng không ai biết giá trị cống hiến của Dương Thạc từng đạt đến một trăm mười bốn vạn.

Nhân Hoàng Tôn Trưng cười nói:

- Dương Thạc, bây giờ mười ba vạn giá trị cống hiến của ngươi xếp hạng hai trong Thuần Nhân tộc, đứng sau ta. Giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử của ngươi bỏ xa ta, chắc trên bảng xếp hạng Thuần Nhân tộc có thể đứng vào một ngàn hàng đầu.

Dương Thạc nghe thứ hạng này thì ngẩn ra:

- Giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử? Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

- Đúng vậy. Chính là giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử, ghi chép giá trị cống hiến lớn nhất mà võ giả Thuần Nhân tộc từng đạt được. Nên biết rằng trong Thuần Nhân tộc giống như ngươi từng đạt một trăm vạn giá trị cống hiến nhng sau cùng tiêu hao. Thật ra ngươi cống hiến cho Thuần Nhân tộc hơn ta nhiều nhưng giờ giá trị cống hiến bị tiêu sạch, ngươi xếp hạng thấp hơn ta, bởi vậy có chút bất công.

Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:

- Cho nên Thuần Nhân tộc ta có giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử, ghi chép võ giả Thuần Nhân tộc từng đạt giá trị cống hiến lớn nhất.

Nhân Hoàng Tôn Trưng vừa nói vừa vung tay, một danh sách xuất hiện trước mặt Dương Thạc.

- Giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử, xếp hạng nhất là một ức ba ngàn tám trăm sáu mươi hai vạn giá trị cống hiến? Là một vị siêu cấp cường giả cấp thất tinh cống hiến?

Dương Thạc nhìn giá trị cống hiến đứng hàng đầu danh sách, hút ngụm khí lạnh.

Một ức ba ngàn...

So sánh giá trị cống hiến của cường giả cấp thất tinh thì một trăm vạn giá trị cống hiến của Dương Thạc không bằng con số lẻ.

- May mắn chỉ có một người vượt qua một ức.

- Có mười ba người trên năm ngàn vạn.

- Ngàn vạn thì có một trăm bốn mươi hai người.

- Một trăm mười bốn vạn của ta chải xếp hạng một ngàn hai trăm ba mươi mốt trong giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử, không chen vào hàng một ngàn đwojc.

Dương Thạc luôn dò đến hơn một ngàn hai trăm mới tìm ra tên của mình.

Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:

- Bảng xếp hạng giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử là sau khi Thuần Nhân tộc hoàn toàn suy sụp đi vào trung tâm bí địa này mới có, lúc trước khi Thuần Nhân tộc còn hưng thịnh thì không có bảng này.

Thuần Nhân tộc hoàn toàn suy sụp, bị buộc vào trung tâm bí địa mới có bảng xếph ạng, lúc trước không có.

Nếu tính luôn lúc trước thì...

Nên biết Thuần Nhân tộc từng thống trị Thiên Thánh giới vô số năm tháng.

Khi đó cường giả cấp thất tinh của Thuần Nhân tộc từng sóng sau xô sóng trước, tùy tiện một cường giả cấp thất tinh cống hiến ra trăm vạn trung phẩm linh thạch là chuyện nhỏ, nếu tính luôn các siêu cấp cường giả thì hơn một trăm vạn giá trị cống hiến của Dương Thạc phải xếp đến hạng vài ức.

- Dương Thạc, bây giờ giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử của ngươi tuy xếp hàng hơn một ngàn trong tổng giá trị cống hiến của Thuần Nhân tộc, nếu trong giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử gần trăm vạn năm thì chắc sẽ vững vàng chiếm một góc.

Nhân Hoàng Tôn Trưng mỉm cười, lại vung tay.

Màn sáng trước mặt Dương Thạc nhanh chóng thay đổi.

Trong trăm vạn năm gần đây, xếp hạng giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử của Thuần Nhân tộc hiện ra.

- Ta... xếp hạng bảy? Người cao nhất là hư không Võ Thánh cấp lục tinh có hai trăm bốn mươi hai vạn giá trị cống hiến?

Lần này Dương Thạc tăng vọt xếp hạng đến thứ bảy.