Vô Tận Thần Công

Chương724: Đối thủ của Dương Thạc, Cửu Thiên Hồng (2)Sáu người xếp trước Dương Thạc cao nhất chỉ là hai trăm bốn mươi hai vạn giá trị cống hiến, từ hạng hai đến sáu đều dưới hai trăm vạn giá trị cống hiến. Hơn nữa trong những người này chỉ có hai là cường giả cấp lục tinh, còn lại đều là hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh.

- Nhân Hoàng Tôn Trưng xếp thứ chín, giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử là bảy mươi chín vạn.

Trong mười hàng đầu, Dương Thạc phát hiện tên của Nhân Hoàng Tôn Trưng.

Lúc cao nhất đạt bảy mươi chín vạn.

Dương Thạc thầm nghĩ:

- Nhìn bảng xếp hạng này thì trong trăm vạn năm gần đây Thuần Nhân tộc không có một hư không Võ Thánh cấp thất tinh nào, cao nhất chỉ là ba hư không Võ Thánh cấp lục tinh.

Thuần Nhân tộc mới hoàn toàn suy sụp thì vẫn có một ít hư không Võ Thánh cấp thất tinh.

Có nhiều hư không Võ Thánh cấp lục tinh.

Chính vì vậy, trong giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử cỡ như Dương Thạc chỉ có thể xếp hạng một ngàn hai trăm.

Gần trăm vạn năm nay nguen Thuần Nhân tộc không xuất hiện cường giả cấp thất tinh, chỉ có ba cường giả cấp lục tinh. Rõ ràng Thuần Nhân tộc ngay càng tuột dốc, hèn chi trên Bạch Lâm đảo bị năm chủng tộc khi dễ.

Tộc trưởng của Thiết Y tộc, Thiết Phiên Chính hít sâu, chậm rãi nói:

- Dương Thạc, trong trăm vạn năm gần đây là thời gian Thuần Nhân tộc ta suy sút nhất. Vạn năm trước Nhân Hoàng ta tiến vào Thiên Thánh giới, chưa đến mười năm đã trở thành thủ lĩnh Thuần Nhân tộc. Lúc đó thủ lĩnh tiền nhiệm là một vị cường giả cấp ngũ tinh, đã chết, cao thủ cấp tứ tinh tổn thất hầu như không còn. Ta chỉ là đỉnh cấp tam tinh đã buôc phải thống lĩnh Thuần Nhân tộc, đó là thời gian Thuần Nhân tộc gian nan nhất.

Vạn năm trước là khó khăn nhất.

Nhân Hoàng Tôn Trưng thủ lĩnh Thuần Nhân tộc chỉ là đỉnh cấp tam tinh, chưa đến đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh.

Nhân Hoàng Tôn Trưng tự hào nói:

- Trong vạn năm nay ta dốc hết sức tăng thực lực cho Thuần Nhân tộc, may mà không uổng công sức. Nay Thuần Nhân tộc ta có ba cường giả cấp ngũ tinh, có bốn, năm cường giả cấp tứ tinh, trên hư không Võ Thánh thì khoảng ba mươi hai người. Mặc dù không thể so sánh với trước kia nhưng trong trăm vạn năm nay thì thực lực Thuần Nhân tộc hiện giờ xem như số một.

Một vạn năm đem Thuần Nhân tộc từ chủng tộc không có một đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh phát triển đến trình độ như vậy, Nhân Hoàng Tôn Trưng có thể kiêu ngạo.

- Khiến ta tự hào nhất là Dương Thạc ngươi trở về Thuần Nhân tộc! Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

- Sức chiến đấu hiện nay của ngươi là đẳng cấp lục tinh.

- Ta đã đi vào bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đi vào đẳng cấp lục tinh rất dễ. Khi ấy Thuần Nhân tộc chúng ta có hai cường giả cấp lục tinh, nếu Dương Địch trở về, nói không chừng có cơ hội ba cường giả cấp lục tinh.

- Còn có Ngộ Minh, Dương Thiên, thực lực của bọn họ bắt đầu bước hướng cấp ngũ tinh.

- Khi ấy Thuần Nhân tộc ta sẽ nghênh đón thời kỳ hưng thịnh nhất trong trăm vạn năm qua.

Mắt Nhân Hoàng Tôn Trưng tràn ngập mong chờ.

Gần trăm vạn năm qua nhìn giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử cũng biết chỉ xuất hiện ba cường giả cấp lục tinh.

Ba cường giả cấp lục tinh không cùng một thời đại, tức là trong gần trăm vạn năm nay lúc Thuần Nhân tộc hưng thịnh nhất chỉ có một cường giả cấp lục tinh.

Bây giờ Dương Thạc cộng với Nhân Hoàng Tôn Trưng rất có thể được hai cường giả cấp lục tinh.

Còn có Dương Địch.

Thiên phú của Dương Địch gần như cao nhất trong Thuần Nhân tộc. Nhân Hoàng Tôn Trưng từng gặp Dương Địch, biết ngộ tính, tư chất của nàng thậm chí hơn Ngộ Minh hòa thượng, Dương Thiên.

Bây giờ Dương Thiên có thể vào đẳng cấp ngũ tinh, gần đây Ngộ Minh trùng kích cấp ngũ tinh, lúc trước Dương Thạc đến gã không xuất quan nghênh tiếp. Dương Địch đang theo Lâm Thju Thủy xông xáo bên ngoài, rèn luyện. Có lâm Thu Thủy cường giả cấp thất tinh dạy dỗ, Dương Địch có khả năng rất lớn trở thành cường giả cấp lục tinh.

Khi đó Thuần Nhân tộc có ba cường giả cấp lục tinh là hưng thịnh nhất trong trăm vạn năm gần đây.

Ngộ Minh, Dương Thiên, Phật Ấn đại sư, Chân Võ đại đế đều rất có khả năng trùng kích đẳng cấp lục tinh.

Dương Thiên, Chân Võ đại đế đã bị Dương Thạc đả kích nhiều.

Muốn tăng tiến thực lực thì không thể nào, tức là nói suốt đời suốt kiếp sẽ dừng bước ở đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh.

Nhưng từ cấp ngũ tinh đi vào cấp lục tinh vẫn nằm trong vòng đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh, chỉ cần tích lũy đủ, thiên phú cường đại, cho dù là tâm không thể thông thuận cũng có khả năng từ cấp ngũ tinh lên cấp lục tinh.

Tức là nói bây giờ Thuần Nhân tộc cơ bản bảo đảm hai cường giả hư không Võ Thánh cấp lục tinh, tám mươi phần trăm xác suất có ba cường giả hư không Võ Thánh cấp lục tinh. Thậm chí có hai phần xác suất được năm hư không Võ Thánh cấp lục tinh.

Nếu thật sự như vậy thì Thuần Nhân tộc xứng là hưng thịnh nhất trong mấy trăm vạn năm tới nay.

Thời đại hưng thịnh kia sáng tạo ra khi Nhân Hoàng Tôn Trưng còn cai trị, cái tên Nhân Hoàng sẽ khắc trong lịch sử Thuần Nhân tộc.

Vô cùng vinh diệu.

Bởi vậy tâm tình Nhân Hoàng Tôn Trưng dâng trào.

Nhân Hoàng Tôn Trưng nói:

- Mặc dù thiên phú của ta cường đại, muốn vào đẳng cấp lục tinh thì dễ nhưng đến cấp thất tinh là vô cùng khó khăn. Nếu Thuần Nhân tộc ta có thể đạt đến hưng thịnh nhất trong mấy trăm vạn năm nay, khi ấy tâm cảnh của ta sẽ thăng hoa, hoàn toàn thông thuận, có khả năng rất lớn vào đẳng cấp thất tinh.

Thiên phú của Nhân Hoàng Tôn Trưng xem như tương đương cường đại, dù sao gã là người sáng tạo ra nhân đạo văn minh ở trần gian.

Tại Thiên Thánh giới không tính đứng đầu.

Nhân Hoàng Tôn Trưng có thể đi vào đẳng cấp ngũ tinh, cấp lục tinh coi như đỉnh cao rồi, một vạn năm dài mới vào cấp lục tinh tuy so sánh với đa số người đã là rất nhanh, tốc độ này chứng minh thiên phú của Nhân Hoàng Tôn Trưng không nghịch thiên, có khả năng đột phá cấp thất tinh nhưng xác suất không quá cao.

Nếu Thuần Nhân tộc do Nhân Hoàng Tôn Trưng dẫn dắt đạt đến hưng thịnh nhất trong mấy trăm vạn năm nay thì tâm cảnh của gã sẽ rất thông thấu, khi ấy xác suất vào cấp thất tinh tăng lớn.

Dương Thạc mỉm cười nói:

- Nhân Hoàng điện hạ, tin tưởng thời đại đó sẽ không xa xôi.

- Bây giờ năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo trong đó có hai tộc trưởng của chủng tộc bị ta giết rồi. Cònl ại mấy chủng tộc dù thực lực không tệ nhưng không có cường giả cấp lục tinh, muốn áp chế chúng ta gần như không thể.

Giờ phút này, Dương Thạc có sức chiến đấu cấp lục tinh mạnh mẽ, năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không đáng lọt vào mắt hắn.

- Nay năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không áp chế chúng ta được.

- Người của chúng ta muốn chiếm bao nhiêu tài nguyên thì lấy bấy nhiêu.

- Muốn ra ngoài rèn luyện thì đi ra.

Dương Thạc nói:

- Đoạn thời gian tiếp theo Thuần Nhân tộc ta phát triển nghênh đón thời kỳ tăng mạnh.

- Áp chế năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo?

Nghe Dương Thạc nói, Nhân Hoàng Tôn Trưng nhíu mày nói:

- Dương Thạc, muốn áp chế năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không dễ dàng.