Vô Tận Thần Công

Chương725: Người đến từ Vân Lam phủNhân Hoàng Tôn Trưng chậm rãi nói:

- Theo ta được biết, trong năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo tuy không có cường giả cấp lục tinh nhưng tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng có sức chiến đấu đạt đến bá chủ đẳng cấp ngũ tinh lâu rồi. Hình như gần đây Cửu Thiên Hồng chuẩn bị bế quan, một khi hắn xuất quan thì chính là cường giả có sức chiến đấu cấp lục tinh. Hơn nữa Cửu Thiên Hồng là siêu cấp thiên tài ngàn vạn năm hiếm gặp trong Nhân Hoàng Tôn Trưng, hiện nay mới có chín trăm bảy mươi sáu tuổi. Thiên tài như vậy nếu đi vào đẳng cấp lục tinh thì sức chiến đấu không đơn giản là sơ giai, rất có thể đến cấp lục tinh trung giai, rồi sở hữu chút thủ đoạn đặc biệt, muốn áp chế hắn là rất khó khăn.

Biểu tình Dương Thạc nhíu mày hỏi:

- Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng? Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Cường giả bá chủ đẳng cấp ngũ tinh chắc bây giờ đã vào đẳng cấp lục tinh.

Hiện tại tuy Dương Thạc có sức chiến đấu cấp lục tinh nhưng chỉ miễn cưỡng đối kháng với cường giả cấp lục tinh.

Trong số cường giả cấp lục tinh thần hồn không quá cường đại thì không tạo thành tổn thương lợi hại cho Dương Thạc được.

Nguyên tố vũ sát của Dương Thạc có hiệu quả công kích cấp lục tinh rất óc hạn, không thể nhẹ nhàng như khi đối phó cường giả cấp ngũ tinh của năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo.

Có thể tạo thành uy hiếp, nhưng không tạo được uy hiếp trí mạng.

Bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan có thể uy hiếp cường giả cấp lục tinh được.