Vô Tận Thần Công

Chương728: Thiên Ô tộc của Đông hảiLam Thiên Sơn!

Phụ thân của huynh đệ Lam Đạt, Lam Viễn, ba thống lĩnh của Vân Lam phủ.

Thực lực của Lam Thiên Sơn vốn là bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, khi Dương Thạc giết chết huynh đệ Lam Đạt, Lam Viễn thì Lam Thiên Sơn đã bế quan đột phá.

Sau khi xuất quan, Lam Thiên Sơn đi vào sức chiến đấu cấp lục tinh.

Lần này mục đích Lam Thiên Sơn đến là cái gì đã quá rõ ràng.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng, Lam Thiên Sơn cùng mấy cường giả trên cấp ngũ tinh như đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào đi vào trong cung điện Cửu Túc Thú tộc.

Ngồi xuống ghế, tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nghiêm túc hỏi Lam Thiên Sơn:

- Thì ra là Lam thống lĩnh, không biết Lam thống lĩnh đến Bạch Lâm đảo của ta có gì không?

Lam Thiên Sơn không mang địch ý đến Bạch Lâm đảo, chắc không phải tìm Cửu Túc Thú tộc gây sự.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng không thể không hỏi thăm mục đích Lam Thiên Sơn đến Bạch Lâm đảo.

Bình thường cường giả hư không Võ Thánh cấp lục tinh lang bạt Thiên Thánh giới đến nơi nào mà ở lại lâu thì tuyệt đối là vì nơi đó có thứ hấp dẫn cường giả cấp lục tinh.

Hoặc là cái gì bí địa hiểm cảnh.

Hoặc là thiên tài địa bảo, bí bảo pháp khí sắp xuất thế.

Cửu Thiên Hồng là tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, hiểu biết rất rõ về Bạch Lâm đảo. Trên Bạch Lâm đảo không có tài nguyên nào đáng hấp dẫn một cường giả hư không Võ Thánh cấp lục tinh, cố tình vị cường giả này đến đây. Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng cảm thấy rất có thể trên Bạch Lâm đảo xuất hiện báu vật, bí địa gì mà gã không biết.

Cho nên tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng phải hỏi rõ ràng.

Lam Thiên Sơn không giấu giếm, nói thẳng:

- Ta đến Bạch Lâm đảo là vì Thuần Nhân tộc!

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nhướng mày nói:

- Thuần Nhân tộc?

Suy đoán của tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng xem như không sai.

Lam Thiên Sơn đến có lẽ vì trên Bạch Lâm đảo xuất hiện báu vật, bí địa, nhưng nguyên nhất lớn là Thuần Nhân tộc. Thuần Nhân tộc có nội tình thâm hậu, không chừng có bí bảo. Thường có một số cường giả cấp lục tinh, thậm chí là cấp thất tinh đến Bạch Lâm đảo vì Thuần Nhân tộc. Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng cảm thấy Lam Thiên Sơn có có ý định đó.

Mắt Lam Thiên Sơn bắn ra tia sáng sắc bén nói:

- Cửu tộc trưởng, trong Thuần Nhân tộc có một người tên là Dương Thạc, hơn hai năm trước trong hư không Võ Thánh cấp lục tinh trung ương đại lục ta có xảy ra xung đột với hai ái tử của ta, đã giết chết chúng. Khi đó ta đang bế quan tiềm tu, đột phá đẳng cấp lục tinh nên không làm gì hắn được, đã để Dương Thạc trốn thoát. Chờ khi ta đột phá đến cấp lục tinh, ổn định cảnh giới lập tức mau tin tức từ Thiên Thánh thương hội, biết Dương Thạc đến Mạc Niên đảo, rất có thể là tới Bạch Lâm đảo. Ta không tiếc sử dụng nhiều tinh thạch qua truyền tống trận đi đến Bạch Lâm đảo vì tìm ra Dương Thạc, trả thù cho nhi tử của ta!

- Dương Thạc?

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng lặp lại tên này, vẻ mặt không thể tin.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng chưa từng nghe nói tới Dương Thạc gì đó.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng cảm thấy có tám phần Lam Thiên Sơn lấy cớ Dương Thạc mưu đồ báu vật của Thuần Nhân tộc.

Đang lúc tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nghĩ vậy thì đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào đi tới sau lưng gã, thì thầm vài câu.

- Tộc trưởng...

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng biến sắc mặt nói:

- Cái gì? Dương Thạc giết chết năm, sáu cường giả đẳng cấp trưởng lão của năm chủng tộc ta?

Hiển nhiên đại trưởng lão của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Bá Đào đã nói tin tức về Dương Thạc cho tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nghe.

Két két két két két!

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng bóp nát tay vịn đang ngồi.

Giờ phút này, tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng xem như tin lời Lam Thiên Sơn đã nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

- Lam thống lĩnh, xem ra hai chúng ta có mối thfu chung.

Lam Thiên Sơn nhỏ giọng nói:

- Theo ta được biết thì Dương Thạc là cường giả sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh?

Lam Thiên Sơn mua tin tức ở Thiên Thánh thương hội, biết tin tức cơ bản về Dương Thạc. Dương Thạc ở ngoài Mạc Niên thành giết chết ba cường giả cấp ngũ tinh, hiện ra thực lực đỉnh cấp ngũ tinh, Lam Thiên Sơn có điều tra ra chuyện này.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng thở hắt ra:

- Đúng là đỉnh cấp ngũ tinh thậm chí là thực lực bá chủ đẳng cấp ngũ tinh.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng chậm rãi nói:

- Cửu ta hiểu tâm tình muốn trả thù cho ái tử của Lam thống lĩnh, nưhng Cửu ta cần nói với Lam huynh thế này, Dương Thạc đã vào nơi Thuần Nhân tộc cư trú, tám phần sẽ tạm thời không đi ra. Nơi Thuần Nhân tộc cư trú có pháp khí mạnh mẽ cấp thất tinh thủ hộ, có ngàn vạn cường giả cấp lục tinh đồng loạt ra tay oanh kích cũng không thể phá phòng ngự cường đại này, không thể thương tổn Dương Thạc ở trong nơi Thuần Nhân tộc cư trú.

Lam Thiên Sơn biến sắc mặt nói:

- Cái gì?

Mặt liên tục biến đổi vài lần, Lam Thiên Sơn sắc mặt âm trầm.

- Thuần Nhân tộc này có thủ đoạn phòng hộ như vậy sao?

- Mấy năm trước Dương Thạc chỉ có sức chiến đấu cấp tam tinh, hai, ba năm ngắn ngủi đã vào đỉnh cấp ngũ tinh, chắc tuổi của hắn chưa đến năm mươi. Thiên phú cực kỳ nghịch thiên!

Lam Thiên Sơn trầm giọng nói:

- Chờ vài chục năm sau báo thù, Lam Thiên Sơn ta chờ được nhưng sợ là Dương Thạc trưởng thành đến cấp lục tinh hay càng cao hơn. Mặc dù thiên phú của Lam Thiên Sơn ta không tệ nhưng muốn vào cấp thất tinh không có tới một phần nắm chắc, sẽ cần mấy vạn năm tích lũy. Nói không chừng khi đó Dương Thạc đã lên đến đẳng cấp nào, nếu không thể giết hắn trong mấy năm gần đây thì e rằng suốt đời suốt kiếp không giết được hắn.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng biến sắc mặt nói:

- Thiên phú cường đại như vậy?

- Chưa đến năm mươi tuổi đi vào sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh?

- Vậy thì...

Lòng tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng trầm xuống.

Mặc dù tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng và Dương Thạc không có mối thù sâu đậm nhưng gã làm tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, nếu Dương Thạc nổi trội thì Thuần Nhân tộc trướng thanh thế, gã sẽ không sống yên.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng thầm nghĩ:

- Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, nếu thật sự không được thì phải thực hiện kế hoạch kia trước tiên. Hừ, Thuần Nhân tộc bình thường cho rằng có cường giả cấp thất tinh chống lưng là sẽ lù lù bất độc sao? Cửu Túc Thú tộc ta cũng có cường giả cấp thất tinh làm hậu thuẫn, tốn chút cái giá thì là lúc mấy vị tiền bối cấp thất tinh ra tay.

- Dù có phải trả giá lớn cũng phải khiến bọn họ ra tay trước tiên.

Thiên Thánh giới bình thường chia ba tầng trong Bán Thần Thú tộc, 30wm.

Đại hình chủng tộc, trung hình chủng tộc, tiểu hình chủng tộc.