Vô Tận Thần Công

Chương730: Áp chế cùng nhục nhã!Nghe Lam Thiên Sơn nói, mắt tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng sáng lên:

- Lam huynh nguyện ý mời cường giả cấp thất tinh ra tay?

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nói:

- Nếu vậy thì dễ rồi. Thật không dám giấu giếm Lam huynh, Cửu Túc Thú tộc của ta là bám vào Thiên Ô tộc Đông hải. Chắc Lam huynh có nghe nói đến Thiên Ô tộc đi? Là Bán Thần Thú tộc cực kỳ cường đại, có ba cường giả cấp thất tinh, tuy thân phận của ta thấp hẹn nhưng có con đường liên lạc với Thiên Ô tộc được, khiếu siêu cấp cường giả hỗ trợ chúng ta công phá đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc!

Thiên Ô tộc?

Lam Thiên Sơn nghe mấy lời này thì mắt sáng rỡ.

Thiên Ô tộc chính là thượng cổ thần thú, Bán Thần Thú tộc, chiếm cứ quần đảo biển phía tây nguyên thủy đại lục, thực lực tương đương mạnh mẽ.

Không ngờ Cửu Túc Thú tộc là phụ thuộc vào Thiên Ô tộc.

Cửu Túc Thú tộc có thể mừoi cường giả cấp thất tinh Thiên Ô tộc đến đối phó Thuần Nhân tộc?

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng hít sâu, khẽ thở dài:

- Tiếc rằng muốn mời cường giả cấp thất tinh ra tay phải trả cái giá rất lớn.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nghiêm túc hỏi:

- Ta muốn công phá Thuần Nhân tộc, bên ta là cùng một chủng tộc, cả đại gia đình trả tài vật quá lớn, bất lợi cho Cửu Túc Thú tộc phát triển nên ta luôn do dự. Tuy nhiên Lam huynh chịu hỗ trợ góp phần tài sản thì ta có thể dứt khoát thêm vào, cố gắng mời mấy vị cường giả cấp thất tinh đến giết Thuần Nhân tộc, thấy sao?

Cường giả hư không Võ Thánh cấp lục tinh với nhau nói chuyện không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp thẳng thắn.

Lam Thiên Sơn không chút do dự nói:

- Cửu tộc trưởng liên lạc cao thủ cấp thất tinh giúp ta đi, ta ra tài sản.

- Tốt!

- Chỉ cần có thể giết Dương Thạc thì ta nguyện dốc hết của cải!

Lam Thiên Sơn nói thẳng:

- Trong tay ta có một trăm bảy mươi hai vạn trung phẩm linh thạch, không có nhiều báu vật khác, tính thêm pháp khí, bí bảo trên người ta thì có thể gom hai trăm vạn trung phẩm linh thạch.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng hút ngụm khí lạnh:

- Hai trăm vạn trung phẩm linh thạch?

Lam Thiên Sơn mới vào cấp lục tinh mà có hai trăm vạn trung phẩm linh thạch?

Con số này không nhỏ chút nào.

Cường giả cấp ngũ tinh không có nội tình như vậy.

Lúc trước Lam Thiên Sơn ở bá chủ đẳng cấp ngũ tinh một thời gian rất dài, khi đó gã gom góp một phần linh thạch, huống chi gã từng là thống lĩnh thứ ba Vân Lam phủ, luyện lợi không nhỏ hơn thống lĩnh thứ nhất, thứ hai. Mặc dù Vân Lam phủ không lớn nhưng có nhiều tài nguyên, Lam Thiên Sơn vị cao quyền trọng, tài sản không ít.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng trầm giọng nói:

- Muốn mời một vị cường giả cấp thất tinh cần ít nhất một ngàn trung phẩm linh thạch khởi điểm.

- Nhưng chúng ta không cần tốn nhiều như vậy, dùng năm trăm trung phẩm linh thạch cộng với hai phần báu vật sau khi tiêu diệt Thuần Nhân tộc là mời cường giả cấp thất tinh hỗ trợ ra tay được rồi.

Mắt tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng sáng lên nói:

- Bây giờ ta lập tức liên lạc với cường giả cấp thất tinh Thiên Ô tộc ngay!

Bình thường một hư không Võ Thánh cấp ngũ tinh có tài sản cỡ mười vạn trung phẩm linh thạch trở lên, dưới năm mươi vạn trung phẩm linh thạch. Đương nhiên không bao gồm bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, tài sản của cường giả đẳng cấp đó đạt đến một trăm van.

Giống như Nhân Hoàng Tôn Trưng có thực lực bá chủ đẳng cấp ngũ tinh.

Trong tay Nhân Hoàng Tôn Trưng có giá trị cống hiến Thuần Nhân tộc vài chục vạn.

Nhân Hoàng Tôn Trưng có nhiều pháp khí kha khá, tổng giá trị rất cao, gần trăm vạn. Dù sao trước kia Nhân Hoàng Tôn Trưng có bảy mươi chín vạn giá trị cống hiến lớn nhất lịch sử, tức là nói số tài sản gã có nhiều nhất là bảy mươi chín vạn, bây giờ tích lũy ngày càng nhiều.

Cường giả hư không Võ Thánh cấp lục tinh có tài sản từ một trăm đến năm trăm vạn.

Như Lam Thiên Sơn có tài sản hai trăm vạn trung phẩm linh thạch.

Còn cường giả cấp thất tinh số tài sản tuyệt đối là vượt qua ngàn vạn, thậm chí rất có thể là mấy ngàn vạn, ức vạn trung phẩm linh thạch.

Đương nhiên đối với cường giả cấp thất tinh thì trung phẩm linh thạch không phải đơn vị tài phú, thường dùng thượng phẩm linh thạch biểu thị. Vài chục vạn, trăm vạn thượng phẩm linh thạch.

Một ngàn vạn trung phẩm linh thạch tức là mười vạn thượng phẩm linh thạch.

Đối với cường giả cấp thất tinh bình thường thì ít nhất là một phần số tổng tài sản.

Một phần số tổng tài sản đủ đánh động cường giả cấp thất tinh khiến họ ra tay vì ngươi.

Như Thiên Thánh thương hội, Ngũ Dương thương hội, bản thân bọn họ không phải là đại tông môn gì, cũng không là đại hình chủng tộc gì hết, không bồi dưỡng ra cường giả cấp thất tinh được. Hai thương hội này dựa vào tài sản cực kỳ hùng hậu thêu nhiều cường giả cấp thất tinh mới sừng sững đứng trong Thiên Thánh giới.

Lam Thiên Sơn lấy ra hai trăm vạn trung phẩm linh thạch.

Số còn lại Cửu Túc Thú tộc có thể góp thêm.

Dù sao Cửu Túc Thú tộc là một chủng tộc, tổng tài sản hơn xa một mình Lam Thiên Sơn.

Kêu Cửu Túc Thú tộc lấy ra tám trăm vạn trung phẩm linh thạch thì hơi nhiều, may mà tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng có thể dùng thứ khác thay thế, chỉ lấy ra ba trăm vạn và Lam Thiên Sơn gom đủ năm trăm vạn, còn lại năm trăm vạn thì dùng hai phần báu vật sau khi công phá Bán Thần Thú tộc bù đắp vào.

Mắt Lam Thiên Sơn sáng ngời:

- Nếu như có thể mừoi siêu cấp cường giả của Thiên Ô tộc là tuyệt nhất.

Lam Thiên Sơn nói:

- Xin Cửu tộc trưởng lập tức liên lạc với Thiên Ô tộc.

- Ừm!

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng lập tức lấy ra một khối truyền tấn ngọc giản, bắt đầu sử dụng thần hồn truyền tin.

Lam Thiên Sơn không biết tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng truyền tin nói cái gì. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Giây lát sau, Lam Thiên Sơn phát hiện tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng hơi biến sắc mặt, dường như không quá thuận lời, làm lòng gã thít chặt.

Lam Thiên Sơn thầm cầu nguyện:

- Tuyệt đối phải thành công!

Giây lát sau sắc mặt tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng dịu lại, dường như đã đạt thành thỏa hiệp với Thiên Ô tộc.

Thật lâu sau, tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng thở hắt ra, đóng lại ngọc giản truyền tin.

- Phù.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng tức giận nói:

- Đám người này đúng là quỷ hút máu ăn sống nuốt tươi!

Tuy nhiên, mắt tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng sáng rỡ, hiển nhiên cuộc đàmp hán thành công.

Lam Thiên Sơn vội hỏi:

- Sao rồi?

- Năm trăm vạn trung phẩm linh thạch cộng với năm phần mọi báu vật Thuần Nhân tộc, và phải để người Thiên Ô tộc chọn trước, còn dư lại báu vật mới thuộc về chúng ta.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng nhỏ giọng nói:

- Tuy nhiên...

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng đổi đề tại, vẻ mặt hưng phấn:

- Bên Thiên Ô tộc đồng ý ra hai cường giả hư không Võ Thánh cấp thất tinh trợ giúp chúng ta đối phó Thuần Nhân tộc!

Hai vị cường giả hư không Võ Thánh cấp thất tinh?