Vô Tận Thần Công

Chương742: Bí pháp hoàn toàn mới, nguyên tố hồng lưuKiếm Ngư Nhân tộc vốn nên vào phút mấu chốt giúp tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng một phen, cố tình toàn tộc bỏ tốn sâu vào biển, không định trở về Bạch Lâm đảo nữa.

Cường giả Thiết Y tộc, Nhân Mã tộc trên đẳng cấp tứ tinh bị tổn thất hầu như không còn.

Dưới loại tình huống này, không có bất cứ người nào có thể trợ giúp tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng.

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng như phát điên liên tục rống gầm.

- Cửu tộc trưởng đừng hoảng, Thất thải điệp kiển muốn trói được ta còn kém một chút, bây giờ ta đang phân tích nhược điểm của Thất thải điệp kiển, tối đa một canh giờ sẽ phá ra.

Khác với tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng điên cuồng, Lam Thiên Sơn ở trong Thất thải điệp kiển rất là bình tĩnh.

Bảy cao thủ Điệp Y tộc tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có thể giam cầm Lam Thiên Sơn là chuyện bình thường. Tuy cách hai đẳng cấp nhưng đẳng cấp tứ tinh, đẳng cấp lục tinh đều là đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh, không có chênh lệch như lạch trời về bản chất, vì vậy bảy người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có thể bắt trói Lam Thiên Sơn.

Cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp tứ tinh rốt cuộc chỉ là cường giả đẳng cấp tứ tinh.

Chênh lệch rất lớn với Lam Thiên Sơn.

Lam Thiên Sơn muốn tìm ra nhược điểm của Thất thải điệp kiển, cuối cùng thoát khốn chỉ là vấn đề về thời gian. Bây giờ Lam Thiên Sơn cực kỳ bình tĩnh, mau chóng phân tích ra nhược điểm của Thất thải điệp kiển. Lam Thiên Sơn nói trong vòng nửa canh giờ thoát khốn thì chắc chắn sẽ không bị giam cầm quá lâu.

- Ha ha ha ha ha ha! Tôn Trưng, một khi Lam huynh của ta thoát khốn là ngày chết của các ngươi! Dương Thạc kia cũng sẽ ngoan ngoãn chịu chết, chịu chết!

Tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng cười to bảo:

- Bây giờ chắc thực lực của hắn rút lùi nhiều, không tới cường giả đẳng cấp ngũ tinh đi? Một ngón tay của Lam Thiên Sơn đủ giết chết hắn!

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Một khắc, hai khắc, ba khắc, nửa canh giờ.

Giọng Lam Thiên Sơn vang lên:

- Tìm được rồi!

- Thất thải điệp kiển của cường giả đẳng cấp tứ tinh vẫn có nhược điểm, trình độ lĩnh ngộ bảy nguyên tố áo nghĩa của bảy người các ngươi đồng bộ thì có lẽ Thất thải điệp kiển sẽ đạt đến trạng thái hoàn mỹ, có trói ta tám hay mười ngày đều không thành vấn đề. Tiếc rằng trình độ lĩnh ngộ bảy nguyên tố áo nghĩa của các ngươi không nhất trí, có cao có thấp vì vậy Thất thải điệp kiển chắc chắn có sơ hở.

Lam Thiên Sơn cười nhạt.

Bảy người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa, mức độ không ngang nhau. Tuy cùng là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp tứ tinh nhưng có người lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa tám phần, có người chỉ được sáu phần.

Lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa không đồng đều.

Điều này khiến Thất thải điệp kiển không hoàn mỹ.

- Trong các ngươi chắc lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thổ thấp nhất đúng không? áo nghĩa thổ thuộc tính là loại phức tạp nhất, lĩnh ngộ khó khăn nhất. Nguyên tố thổ coi như là trung cấp áo nghĩa. Người của các ngươi lĩnh ngộ thổ áo nghĩa có năm phần, quá thấp.

- Vậy lấy thổ áo nghĩa đột phá đánh vỡ Thất thải điệp kiển của ngươi!

Lam Thiên Sơn hét to, tay vung lên đánh ra một đấm.

- Sinh cơ chi quyền!

Lam Thiên Sơn đánh ra nắm đấm ẩn chứa nhiều sự sống, quan trọng nhất là trong đó ẩn chứa lực lượng sức sống nghiêng về thuộc tính mộc. nguồn TruyenFull.vn

Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh biến sắc mặt nói:

- Bí pháp võ kỹ thuộc tính mộc? Nguy rồi, thuộc tính mộc khắc chế thuộc tính thổ!

Lam Thiên Sơn đánh ra cú đấm vào Thất thải điệp kiển. Thất thải điệp kiển ảm đạm, nguyên tố thuộc tính thổ nhanh chóng tan biến.

Một nữ nhân của Điệp Y tộc bên cạnh tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh há mồm hộc máu:

- Phụt!

Ô Bành Long văng ra ngoài, nàng chính là người ma hiểu nguyên tố thuộc tính tohor. Lam Thiên Sơn đánh ra nắm đấm khiến nữ nhân của Điệp Y tộc bị thương.

Lam Thiên Sơn cười to bảo:

- Bây giờ Thất thải điệp kiển chỉ còn lại sáu loại nguyên tố, không thể trói buộc ta được!

Lam Thiên Sơn liên tục đánh ra cú đấm vào Thất thải điệp kiển đã khiếm khuyết.

Thất thải điệp kiển ảm đạm.

Đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh cắn chặt răng.

Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc nhíu mày nói:

- Thải Tiểu Anh, phải cố chống!

Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc vung tay, một đạo phù chú bay nhanh dán vào Thất thải điệp kiển. Có phù chú gia cố, Thất thải điệp kiển nhanh chóng ổn định. Tuy nhiên, Lam Thiên Sơn ở trong Thất thải điệp kiển liên tục công kích làm Thất thải điệp kiển lắc lư, tùy thời vỡ nát.

- A? Nhanh vậy đã sắp đột phá?

Cùng lúc đó, Dương Thạc ngâm trong huyết trì cảm giác chuyện xảy ra bên ngoài, nhướng mày, sắc mặt âm trầm.

Chỉ mới có ba canh giờ.

Bên ngoài, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đã không chống đỡ nổi.

Đặc biệt là bảy nữ nhân của Điệp Y tộc tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh dù nhờ có Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc giúp đỡ thì Thất thải điệp kiển vẫn lung lay sắp đổ. Chưa đến nửa canh giờ Lam Thiên Sơn sẽ hoàn toàn thoát ra, khi đó gã sẽ xuống tay với nhóm người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc buộc phải thả tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng ra.

Tức là nói Dương Thạc mới ngâm trong huyết trì có bốn canh giờ.

Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc vốn tính hắn có thể ngâm trong huyết trì một, hai ngày. Trong khoảng thời gian này, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc hoàn toàn có tin tưởng trói buộc tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng.

Người tính không bằng trời tính.

Không ai ngờ Lam Thiên Sơn sẽ đến, lại còn tham gia vào phe Cửu Túc Thú tộc.

Bên phe Cửu Túc Thú tộc từ một cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh biến thành hai cường giả đẳng cấp lục tinh. Thực lực của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc chỉ có thể giam cầm một người, nếu không có đám nữ nhân của Điệp Y tộc tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh sử dụng bí pháp Thất thải điệp kiển thì kế hoạch của Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc đã chết yểu.

Tuy bây giờ kế hoạch vẫn đang tiến hành, Dương Thạc ngâm trong huyết trì được vài canh giờ.

Rốt cuộc đám người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh không thể trói buộc Lam Thiên Sơn thời gian dài. Dương Thạc ngâm trong huyết trì có bốn canh giờ, hắn phải rời đi.

Dương Thạc nhíu mày nói:

- Thất bại trong gang tấc sao?

Thời gian bốn canh giờ ngắn ngủi này đúng là giúp Dương Thạc hấp thu nhiều linh khí trong huyết trì.

Những linh khí này đúng là bắt đầu kích phát huyết mạch của Dương Thạc.

Trước khi huyết mạch không bị kích phát hoàn toàn, thể hiện ra uy lực cường đại thì có hấp thu nhiều linh khí hơn cũng không có tác dụng gì. Dương Thạc cảm giác đừng nói là bốn canh giờ, dù có hấp thu thêm bốn canh giờ nữa thì linh khí chưa đủ để kích phát tiềm năng huyết mạch, cho hắn tăng lên thực lực.