Vô Tận Thần Công

Chương743: Bí pháp hoàn toàn mới, nguyên tố hồng lưu (2)Huyết mạch không có bị kích phát ra.

Trong bốn canh giờ này nguyên tố chi vũ của Dương Thạc chưa tham ngộ xong, không tăng tiến chút nào.

Có thể nói trong bốn canh giờ này Dương Thạc không tâng lên chút sức chiến đấu nào. Nếu tộc trưởng của Cửu Túc Thú tộc, Cửu Thiên Hồng, Lam Thiên Sơn thoát khỏi giam cầm thì Dương Thạc chỉ có nước cụp đuôi chạy trốn.

Mang theo đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh chạy trốn.

Một mình Dương Thạc chưa chắc bảo vệ Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, bảy nữ nhân của Điệp Y tộc tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh được, nói không chừng sẽ phải tổn thất vài người.

- Tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy!

Dương Thạc ở trong huyết trì siết chặt nắm tay.

- Huyết trì này hấp thu linh khí quá chậm.

- Hấp thu linh khí trong huyết trì này chậm như vậy thì khi nào mới hấp thu đủ linh khí, kích phát huyết mạch, đề thăng thực lực đây? Hấp thu như vậy quá chậm, xem ra phải sử dụng thủ đoạn phi thường, tăng tốc độ hấp thu linh khí mới được. Hãy xem bí pháp vòng xoáy linh khí của ta đây!

Tâm niệm động, lấy thân thể Dương Thạc làm trung tâm vang tiếng động ầm ầm, một vòng xoáy to lớn xuất hiện.

Vòng xoáy linh khí!

Thật nhiều linh khí nhanh chóng bay vào vòng xoáy, thấm vào người Dương Thạc.

Vòng xoáy linh khí vốn là bí pháp thiên phú của cường giả giao long Ngao Dung đẳng cấp bá chủ ngũ trọng lôi âm Võ Thánh ở trần gian. Dương Thạc có thấy một lần, bây giờ hắn đạt đến sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh, thực lực mạnh hơn Ngao Dung gấp chục lần, trăm lần. Lúc trước thiên phú bí pháp của Ngao Dung bị Dương Thạc mô phỏng ra.

Vòng xoáy linh khí của Ngao Dung có thể nhanh chóng tụ tập linh khí thiên địa xung quanh.

Bây giờ Dương Thạc mô phỏng ra vòng xoáy linh khí nhanh chóng tụ tập linh khí trong huyết trì.

Thật nhiều linh khí vọt tới quanh người Dương Thạc.

- Hấp thu!

Lòng máy động, Dương Thạc bắt đầu hấp thu.

Lần này hấp thu, Dương Thạc sử dụng pháp môn nguyên tố năng lượng thiên tài địa bảo trong cách tu luyện cửu âm cửu dương.

Dương Thạc thầm nghĩ:

- Lúc trước những nguyên tố linh khí trong thiên tài địa bảo bị ta sử dụng pháp môn tu luyện cửu âm cửu dương nhanh chóng hấp thu. Tại sao không thể sử dụng pháp môn tương tự hấp thu linh khí trong huyết trì?

Suy nghĩ này lóe nhanh trong đầu Dương Thạc.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thật nhiều linh khí trong huyết trì dâng lên quanh Dương Thạc, nhanh chóng thấm vào người hắn, bị hắn nhanh chóng hấp thu. Tốc độ Dương Thạc hấp thu nhanh hơn lúc trước hắn ngồi trong huyết trì hấp thu tự nhiên gấp mười lần, thậm chí là năm mươi lần.

Tức là nói lúc trước Dương Thạc hấp thu năm mươi canh giờ, hút lấy linh khí chỉ bằng hiện tại hấp thu một canh giờ.

Lúc trước cần hấp thu hai mươi lăm canh giờ, ước chừng linh khí cho hai ngày thì giờ nửa canh giờ đã hấp thu xong.

- Tốc độ này nhanh quá.

Dương Thạc cảm giác nhiều linh khí thấm vào thân thể, mắt hắn sáng lên.

Dương Thạc thầm nghĩ:

- Tốc độ hiện nay nửa canh giờ bằng hai ngày, chắc đủ để ta kích phát ba loại huyết mạch.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trong khi Dương Thạc suy nghĩ.

Dương Thạc cảm giác máu sôi sục, nhanh chóng chạy chồm.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thật nhiều máu xông lên não Dương Thạc, hắn cảm giác có hai huyệt khiếu trong óc bị trùng kích. Hai huyệt khiếu bị xông mở, ngộ tính của Dương Thạc tăng lên một bậc, chớp mắt tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất.

Dương Thạc hiểu ra:

- Đây là nhân tộc huyết mạch của ta bị kích phát ra.

Ba loại huyết mạch bởi vì hấp thu nhiều linh khí nên nhân loại huyết mạch được kích phát trước tiên.

Hiệu quả sau khi kích phát nhân loại huyết mạch là huyệt khiếu trong đầu Dương Thạc được xông mở, ngộ tính tăng nhiều, tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất.

- Cảm ngộ dung hợp áo nghĩa, tham ngộ dung hợp bốn loại nguyên tố vào nguyên tố chi vũ.

Dương Thạc tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất chính là giây phút tốt nhất cho cảm ngộ áo nghĩa, không chút lãng phí bắt đầu thể ngộ dung hợp áo nghĩa.

- Năm phần ba, năm phần bốn, năm phần năm.

- Năm phần sáu.

- Sáu phần.

Chỉ chốc lát Dương Thạc phát hiện dung hợp áo nghĩa của mình đã đạt đến sáu phần lĩnh ngộ.

- Đây là lúc trước dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu truyền thừa hai phần dung hợp áo nghĩa trong trạng thái thiên nhân hợp nhất đã bị ta tiêu hóa hết.

Dương Thạc biết nếu tự mình thma ngộ thì dù trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, hiệu quả tham ngộ sẽ không quá cao, có thể tăng hai, ba phần đã là rất khá.

Lúc trước Dương Thạc sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu, có thể đạt được hai phần lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa. Một phần đã bị Dương Thạc tiêu hóa hấp thu, số còn lại không mất vài năm thì không thể hoàn toàn tiêu hóa. Lần này Dương Thạc tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, dung hợp áo nghĩa cần bốn, năm năm mới tiêu hóa xong chớp mắt đã hoàn thành.

Dựa vào hiệu quả còn sót lại của dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu giúp Dương Thạc tăng dung hợp áo nghĩa siêu nhanh, chớp mắt đã là lĩnh ngộ sáu phần.

- Dung hợp áo nghĩa đạt đến sáu phần, vừa lúc tham ngộ dung hợp bốn loại nguyên tố dung hợp nguyên tố chi vũ.

Giờ phút này, thân hình Dương Thạc vẫn đang hấp thu linh khí.

Lôi đình thần ưng huyết mạch, đại địa cuồng hùng huyết mạch chưa bị kích phát ra.

Dương Thạc không quan tâm những thứ này, bắt đầu tham ngộ bí pháp nguyên tố chi vũ hoàn toàn mới.

- Sáu phần dung hợp áo nghĩa, dung hợp sáu loại nguyên tố trong nguyên tố chi vũ thì rất đơn giản. Bắt đầu dung hợp ba loại nguyên tố trước.

Dương Thạc bắt đầu cảm ngộ.

Chỉ nửa khắc sau.

- Dung hợp ba loại nguyên tố, hoàn thành.

Nửa khắc ngắn ngủi, Dương Thạc đã hoàn thành dung hợp ba loại nguyên tố trong nguyên tố chi vũ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Lúc trước nguyên tố chi vũ có đơn nguyên tố vũ tích, cũng có hai cặp nguyên tố dung hợp nguyên tố vũ tích. Bây giờ tăng ba loại nguyên tố dung hợp thành nguyên tố vũ tích, uy lực tăng lớn nhiều.

- Dù không thể tạo thành uy hiếp sinh mệnh cho cường giả đẳng cấp lục tinh thì ít nhất có thể tổn thương cường giả đẳng cấp lục tinh.

Lòng Dương Thạc hân hoan.

- Tiếp tục cảm ngộ!

Một khắc trôi nhanh.

- Đã hoàn thành dung hợp bốn loại nguyên tố!

Một khắc sau Dương Thạc lại hoàn thành dung hợp bốn loại nguyên tố. Bây giờ nguyên tố chi vũ bao gồm đơn nguyên tố vũ tích, hai cặp dung hợp nguyên tố vũ tích, ba loại nguyên tố dung hợp nguyên tố vũ tích, dung hợp bốn loại nguyên tố nguyên tố vũ tích. Chủng loại nguyên tố vũ tích tăng gấp mấy lần, uy lực lớn hơn rất nhiều.

- Chủng loại nguyên tố vũ tích tăng gấp mây lần, bây giờ trong người ta cùng phát ra vài chục loại nguyên tố vũ tích, uy thế tăng lớn. Nếu nói lúc trước sáu loại nguyên tố vũ tích là mưa bụi thì giờ vài chục loại nguyên tố vũ tích là mưa như trút nước, thậm chí... Chính là nước lũ!

- Giờ không kêu nó là nguyên tố chi vũ mà gọi là nguyên tố hồng lưu đi!

Hiện tại Dương Thạc đặt tên mới cho bí pháp hoàn toàn mới của mình.

Nguyên tố hồng lưu!

Uy thế của nguyên tố hồng lưu rốt cuộc ra sao còn cần kiểm chứng.

- Ủa? Hình như sức chiến đấu của ta từ một trăm lẻ năm lần sắp tăng đến cơ sở sức chiến đấu gấp một trăm lẻ sáu lần