Vô Tận Thần Công

Chương755: Cửu âm cửu dương đệ thất trọng!Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói:

- Trong đó ta sở trường hỏa nguyên tố nhất lĩnh ngộ đạt đến ba phần bảy.

Lĩnh ngộ áo nghĩa chú trọng là tích lũy chờ bùng nổ.

Đối với một loại nguyên tố, kiến thức, cảm ngộ nhiều, tích lũy dày mới tăng mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa.

Giống Dương Thạc lúc trước có nhiều hiện tượng dung hợp, như bí pháp thiên phú dung hợp của Ngao Dung chính mình dung hợp thiên tài địa bảo, tu luyện cửu âm cửu dương, Huyết Phi, Ngưng Thúy dung hợp Lôi đình thần ưng huyết mạch, Đại địa cuồng hùng huyết mạch vân vân và vân vân. Cho nên bí pháp dung hợp của Dương Thạc tăng tiến rất nhanh.

Nếu một người sinh hoạt bên cạnh núi lửa.

Họ quen nhìn núi lửa phun trào, từng giây từng phút cảm nhận hơi thở lửa, vậy thì kẻ đó lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính hỏa rất nhanh.

Trước kia tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh rèn luyện trong vòng xoáy bảy sắc bảy sắc, thần hồn luôn luôn chịu bảy loại nguyên tố trùng kích, mỗi giây mỗi phút cảm nhận các loại đặc tính của bảy loại nguyên tố nên tất nhiên tăng nhanh mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa bảy loại nguyên tố.

Đương nhiên bảy loại áo nghĩa không thể tăng tiến song song.

Trong đó tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh có thiên phú nguyên tố hỏa hệ rất cao, vì vậy mức độ lĩnh ngộ áo nghĩa nguyên tố hỏa hệ cao nhất, đạt đến ba phần bảy. Vài loại nguyên tố áo nghĩa khác chỉ lĩnh ngộ hai phần.

Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh tiếc nuối nói:

- Tiếc rằng ta chỉ rèn luyện trong vòng xoáy bảy sắc một tháng, từ đẳng cấp Hư Không Võ Thánh đẳng cấp nhất tinh đi vào nhị tinh, sau đó bị vòng xoáy bảy sắc đẩy ra ngoài, rời khỏi bí địa, muốn đi vào cũng không biết chỗ.

- Một táng từ đẳng cấp Hư Không Võ Thánh đẳng cấp nhất tinh đi vào nhị tinh, bảy loại nguyên tố áo nghĩa tăng lên trên hai phần?

Nghe tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh miêu tả, Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc hút ngụm khí lạnh.

Tốc độ tăng tiến phải nói là khủng bố.

Dù là dùng một ít thiên tài địa bảo ẩn chứa nguyên tố áo nghĩa, trong một tháng tăng hai phần áo nghĩa là nhanh khủng khiếp.

Tất nhiên tốc độ này liên quan đến thiên phú cường đại của tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh.

Tuy thiên phú ngộ tính của tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh không tệ nhưng chủ yếu là thiên phú hỏa hệ tốt, thiên phú khác xem như khá. Nếu không phải tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh vào vòng xoáy bảy sắc mà là thiên tài khác, vào trong vòng xoáy bảy sắc không nói đến toàn bộ bảy loại nguyên tố tăng hai phần nhưng ít nhất nửa phần, một phần là không thành vấn đề.

Mắt Dương Thạc sáng ngời hỏi:

- Tăng độ tăng nhanh như vậy?

Dương Thạc thầm nghĩ:

- Nếu đúng như Thải Tiểu Anh đã nói, ta ở trong vòng xoáy bảy sắc ba tháng chắc bảy loại nguyên tố áo nghĩa tăng lên một bậc mới.

Bây giờ Thuần Nhân tộc thiếu thời gian nhất.

Dương Thạc đoán tối đa ba tháng là cường giả Thiên Ô tộc sẽ đến.

Trong ba tháng ngắn ngủi Dương Thạc phải nhanh chóng tăng sức chiến đấu, tốt nhất là đến thực lực cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh trở lên mới có thể đối kháng cường giả Thiên Ô tộc. Ở trong vòng xoáy bảy sắc to lớn một tháng khiến tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh tăng bảy loại nguyên tố áo nghĩa lên hai phần, Dương Thạc tu luyện tại đây chắc bảy loại nguyên tố áo nghĩa sẽ tăng nhiều.

Bảy loại nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc trừ Lôi đình áo nghĩa, Đại địa áo nghĩa được tám phần ra, còn lại đều rất thấp.

Lúc trước Dương Thạc thích tăng dung hợp áo nghĩa, những nguyên tố áo nghĩa cơ bản nhất đều gác lại, không tăng tiến.

Khởi điểm thấp thì phát triển mới nhanh.

Nếu bảy loại nguyên tố của Dương Thạc đều có chín phần thì dù ở lại đây vài chục năm chưa chắc tăng tiến bao nhiêu.

Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh nói với Dương Thạc:

- Dương Thạc, Nhân Hoàng tộc trưởng, lúc trước ta có thực lực đẳng cấp nhất tinh chỉ vào vòng xoáy bảy sắc một dặm. Thực lực của các ngươi hơn xa ta trước kia, chắc sẽ có thể đi vào sâu hơn, đến gần trung vòng xoáy bảy sắc tu luyện.

Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc gật đầu, nói:

- Ừm!

Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc nói:

- Dương Thạc, chúng ta đi vào thử xem.

- Thải Tiểu Anh, bây giờ các ngươi đều là cường giả đẳng cấp tứ tinh, có thể lại vào trong vòng xoáy bảy sắc thử coi mình có thể đi tới đâu.

- Đi!

Đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh như tia chớp tiến sâu vào vòng xoáy bảy sắc bảy sắc to lớn.

Vù vù vù vù vù!

Đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh bay nhanh trong vòng xoáy bảy sắc.

Một dặm, hai dặm, năm dặm, mười dặm.

Trong phút chốc đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đã vào mười dặm.

Bên này nước chảy rất xiết, mật độ nguyên tố hồng lưu biến lớn.

Một nữ nhân của Điệp Y tộc đẳng cấp tứ tinh sơ giai mặt trắng bệch, khó thể chống đỡ, đành dừng lại.

- Ta... Chịu không nổi.

Những người khác tiếp tục tiến lên.

- Nơi này là cực hạn của ta rồi.

- Ta cũng không thể tiếp tục đi tới!

Các nữ nhân của Điệp Y tộc lục tục đứng lại.

Cơ bản dừng từ mười đến mười bảy, tám dặm trong vòng xoáy bảy sắc. Tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh đỉnh đẳng cấp tứ tinh đứng lại tại mười bảy dặm, không thể đi tiếp.

Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc liếc nhau, tiếp tục tiến lên.

- Chúng ta tiếp tục! truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Hai mươi dặm.

- Hơi bị áp lực.

Dương Thạc cảm giác tốc độ nước chảy, mức độ nguyên tố hồng lưu dày đặc tạo thành uy hiếp nhất định cho thân thể, thần hồn.

Mặt Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc ngày càng trầm trọng, hiển nhiên chịu áp lực lớn.

Hai mươi ba dặm.

Người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc run bần bật.

Mặt Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc tái xanh, đã đến cực hạn:

- Đây là cực hạn của ta, Dương Thạc, ngươi tự đi đi.

Dương Thạc cảm giác áp lực tăng nhiều, hít sâu, tiếp tục đi tới.

Chỉ khi thân thể, thần hồn đều đến cực hạn mới được rèn luyện lớn nhất. Nguyên tố hồng lưu bảy sắc hai mươi ba dặm tuy tạo thành chút áp lực cho Dương Thạc nhưng còn kém rất xa giới hạn của hắn.

Tiếp tục đi tới.

Hai mươi lăm, hai mươi tám, ba mươi dặm.

Dương Thạc đã vào ba mươi dặm.

- A?

Dương Thạc định đi tiếp chợt cảm giác nguyên tố hồng lưu xung quanh đột nhiên biến mạnh.

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!

Thân thể Dương Thạc không chịu nổi bị đánh tan.

Thần hồn chịu tổn thương.

Dương Thạc biến sắc mặt, vèo một tiếng lùi ra sau một dặm, đến hai mươi chín dặm, áp lực nguyên tố hồng lưuc bên người giảm đôi chút.

- Xem ra ba mươi dặm là cực hạn của ta. Ừm, ở lại đây tu luyện thôi.

Dương Thạc hít sâu, từ chỗ hai mươi dặm chậm rãi đến gần vị trí cực hạn ba mươi dặm.

Dương Thạc hít sâu, nói:

- Ở lại đây rèn luyện thân thể và thần hồn của ta!