Vô Tận Thần Công

Chương762: Dám đến Thuần Nhân tộc của ta giương oai? (2)- Sao có thể như vậy?

- Không lẽ... Bên Mạc Niên đảo có tai mắt của Thuần Nhân tộc?

Cửu Tử Long thầm nghĩ:

- Không thể nào! Lúc chúng ta đến Mạc Niên đảo đã ức chế thực lực, thay đổi diện mạo, dù Thuần Nhân tộc có tai mắt cũng không nhận ra chúng ta được. Huống chi lúc chúng ta rời khỏi Mạc Niên đảo cố ý đi đường vòng mới tới Thuần Nhân tộc. Bọn họ tuyệt đối sẽ không biết mục tiêu của chúng ta là Bạch Lâm đảo!

- Không lẽ trên đường gặp mấy người kia lộ tin tức?

Cửu Tử Long lập tức phủ định:

- Không thể nào!

Đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào vì phòng ngừa lộ tin trước nên cưỡi phi chu tới đây, trên phi chu không có tiêu chí Thiên Ô tộc gì hết.

Nửa đường mới bay.

Lúc bay đi gặp cường giả từ Hư Không Võ Thánh trở lên là giết ngay, phòng ngừa tai mắt của Thuần Nhân tộc báo tin.

Bởi vì khu vực Bạch Lâm đảo hẻo lánh nên trên đường đi đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào mới gặp có ba, bốn cường giả Hư Không Võ Thánh, toàn bộ đều là Thần Thú tộc, Bán Thần Thú tộc, những người đó tám phần là đi ngang qua xui xẻo gặp Cửu Tử Long nên bị vạ lây. Lúc giết bọn họ, Cửu Tử Long hoàn toàn bảo đảm họ không có cơ hội báo tin về Bạch Lâm đảo.

Nhưng cố tình Thuần Nhân tộc biết đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đến.

- Chết tiệt!

Cửu Tử Long cho ra lý do:

- Chắc Thuần Nhân tộc có một số bí bảo đặt quanh Bạch Lâm đảo, khi chúng ta tới gần sẽ bị dò ra, báo tin cho họ!

Thuần Nhân tộc có nội tình thâm sâu nên có bí bảo như vậy cũng bình thường.

Đến Bạch Lâm đảo vốn muốn giết một số tộc nhân Thuần Nhân tộc để trút giận nhưng giờ không gặp được ai, loại cảm giác này khiến Cửu Tử Long cực kỳ bực mình.

- Nhìn xem, là cường giả của Thiên Ô tộc!

- Cường giả của Thiên Ô tộc tới rồi!

- Ha ha ha ha ha ha! Thuần Nhân tộc áp bức chúng ta, khi dễ chúng ta. Giờ cường giả của Thiên Ô tộc đến chắc là tiêu diệt Thuần Nhân tộc để báo thù cho Cửu Túc Thú tộc.

- Đi, mau đi chào các tiền bối Thiên Ô tộc!

Tuy trên Bạch Lâm đảo không có cường giả Thuần Nhân tộc nhưng còn những người khác.

Tộc nhân Thiết Y tộc, Nhân Mã tộc.

Năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, Điệp Y tộc đầu vào Thuần Nhân tộc, Kiếm Ngư Nhân tộc rời khỏi, Cửu Túc Thú tộc tổn thất đa số cường giả chạy trốn vào đáy biển. Chỉ còn lại hai chủng tộc Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc. Hai chủng tộc không còn cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp tứ tinh nào, chỉ sót lại một số đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh bình thường dẫn theo những tộc nhân bình thường. Bảo khố trong tộc bọn họ bị Dương Thạc chiếm lấy, bây giờ họ không thể di dời đi, đành kéo dài hơi tàn trên Bạch Lâm đảo.

Thuần Nhân tộc không muốn hoàn toàn diệt Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc, nhưng áp bức không gian sinh tồn của họ. Những tài nguyên lúc trước họ chiếm cứ đều thuộc về Thuần Nhân tộc.

Bởi vậy Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc rất hận Thuần Nhân tộc.

Bây giờ đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đến, các tộc nhân Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc rất hưng phấn.

Vù vù vù vù vù!

Một số Hư Không Võ Thánh đẳng cấp tam tinh của Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc bay hướng đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào.

- Tộc trưởng Thiết Y tộc, tộc trưởng, trưởng lão Nhân Mã tộc kính chào các tiền bối Thiên Ô tộc!

- Các vị tiền bối Thiên Ô tộc đến rồi, lòng chúng ta vô cùng hoan hỉ, vô cùng hoan nghênh. Hai chủng tộc chúng ta nguyện ý làm chủng tộc phụ thuộc Thiên Ô tộc, chỉ cầu Thiên Ô tộc làm chủ cho chủng tộc chúng ta, tiêu diệt Thuần Nhân tộc, cho hai chủng tộc chúng ta có không gian sinh tồn! nguồn TruyenFull.vn

Một vài cao tầng tộc trưởng, trưởng lão của Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc thi nhau biểu đạt lòng trung tâm với đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào.

Mắt Cửu Tử Long lóe tia sáng lạnh:

- Thiết Y tộc?

- Nhân Mã tộc?

Cửu Tử Long lạnh lùng quát:

- Nói, các tộc nhân Thuần Nhân tộc trên Bạch Lâm đảo đã đi đâu?

Tộc trưởng của Thiết Y tộc bẩm báo:

- Báo cáo tiền bối, mới nãy Thuần Nhân tộc còn có một vài người đi dạo trên Bạch Lâm đảo nhưng không hiểu sao đột nhiên toàn bộ thông qua truyền tống trận nhanh chóng trở về Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc.

- Trở về?

- Quả nhiên là trước đó nhận được tin tức núp vào đại trận!

Mắt Cửu Tử Long tóe lửa, liếc đám người tộc nhân Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc.

- Thiết Y tộc, Nhân Mã tộc các ngươi vốn là đồng minh với Cửu Túc Thú tộc ta cùng nhau áp chế Thuần Nhân tộc, sao lại để cường giả Thuần Nhân tộc giết chết phụ thân, huynh đệ, diệt Cửu Túc Thú tộc của ta? Xem ra hai chủng tộc các ngươi là phế vật, hoàn toàn rác rưởi. Nếu là phế vật thì Thiên Ô tộc ta cần gì cho các ngươi làm chủng tộc phụ thuộc?

Cửu Tử Long lạnh lùng quát:

- Tất cả chết cho ta!

Sáu cánh tay Cửu Tử Long vung lên.

Đám người tộc nhân Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc biến sắc mặt.

Lực lượng mênh mông dâng lên từ sáu cánh tay của Cửu Tử Long, những cường giả đẳng cấp tam tinh Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc có muốn chạy trốn cũng không kịp. Vang mấy tiếng trầm đục, một đám Hư Không Võ Thánh đẳng cấp tam tinh của hai chủng tộc Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc nổ tung, chết ngắc.

Bị vạ lây.

Đám người Thuần Nhân tộc chạy về đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh, đám người cường giả tộc nhân Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc bị vạ lây, bị Cửu Tử Long giận chó đánh mèo giết sạch.

- Chạy mau!

- Đám người Thiên Ô tộc khát máu quá, chúng ta trốn mau lên!

Trong hai chủng tộc Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc, những Hư Không Võ Thánh bình thường chạy tứ tán.

- Chết!

- Chết hết đi!

Cửu Tử Long như phát điên lao nhanh, người phát ra thật nhiều chân nguyên nghiền đám Hư Không Võ Thánh bình thường của hai chủng tộc Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc thành thịt băm.

- Tưởng là trốn vào đại trận thì Cửu Tử Long ta không làm gì được các ngươi rồi sao? Ta phải công phá đại trận của các ngươi. Giết sạch. Giết sạch!

Vù vù vù vù vù!

Cửu Tử Long lắc người lao nhanh hướng Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc.

Ô Vân Thường ở phía sau nhíu mày, ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh Thiên Ô tộc khác đuổi theo.

Chỉ trong khoảnh khắc Cửu Tử Long đã đến trước Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc.

- Phá cho ta!

Cửu Tử Long nhích người, mạnh mẽ đánh vào Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc lắc lư.

- Nguy rồi!

- Cường giả của Thiên Ô tộc tới rồi!

Trong đại trận, đám cường giả Thuần Nhân tộc Phật Ấn, Chân Võ đại đế, Dương Thiên nhướng mày.

Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc tuy không phải là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh thì khó đánh bại nhưng cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh công kích đại trận đủ khiến nó lắc lư. Trong Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc bởi vì bị Cửu Tử Long từ bên ngoài oanh kích, mặt đất bí cảnh nhân tộc rugn rinh như có động đất. Những tộc nhân Thuần Nhân tộc bình thường chưa đạt tới Hư Không Võ Thánh, là người thường thậm chí không bước vào cảnh giới võ đạo trong động đất bị tổn thương thảm trọng, nhiều người chết trong tai nạn động đất.