Vô Tận Thần Công

Chương765: Làm sủng thú của ta, tha các ngươi khỏi chếtTrong phút chốc ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phát ra công kích mạnh nhất đánh vào mặt Dương Thạc.

- A? Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh?

Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào xông đến trước mặt Dương Thạc, ra tay với hắn. Dương Thạc cảm giác thực lực của ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào còn cường đại hơn cả Cửu Tử Long, đều có tu vi cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Tu vi ngang nhau nhưng về nội tình thì ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào hơn xa Cửu Tử Long.

Một trong ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đều khó gặm hơn Cửu Tử Long rất nhiều.

Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào liên hợp phát ra sức chiến đấu mạnh hơn đơn độc Cửu Tử Long nhiều.

Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào quát to:

- Tiểu tử chết đi!

- Ngoan ngoãn đền mạng cho Cửu Tử Long đi!

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đã xấut chiêu.

Vù vù vù vù vù!

Chín chi trên người ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào biến thành chín xúc tua như Thiên Ô thần thú, như tia chớp biến to mấy chục dặm. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào tổng cộng là hai mươi bảy xúc tua khổng lồ, đan vào nhau thành cái lướt thiên la địa võng bao phủ Dương Thạc. Dương Thạc cảm giác phạm vi mấy chục dặm bị ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bao phủ.

- Lĩnh vực của ta bị xúc tua của họ bện thành thiên la địa võng áp chế?

Dương Thạc cảm giác lĩnh vực phát ra khi tiếp xúc với thiên la địa võng liền bị nghiền nát.

Dương Thạc thầm kinh ngạc nói:

- Sức chiến đấu như vậy cách đẳng cấp thất tinh không xa.

Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào gào thét:

- Tiểu tử, hãy thử bí pháp thiên phú của ba chúng ta đi!

- Ngươi chết chắc!

Bí pháp thiên phú!

Xúc tua khổng lồ hình thành thiên la địa võng thế nhưng là bí pháp thiên phú của ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Rõ ràng bí pháp thiên phú này giống như Thất thải điệp kiển do các nữ nhân tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh hình thành, cùng là bí pháp thiên phú loại tổ hợp, uy lực hơn xa bí pháp thiên phú bình thường.

Bảy người tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp tứ tinh thi triển Thất thải điệp kiển vượt hai giai trói buộc Lam Thiên Sơn cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh. Bí pháp thiên phú tổ hợp của ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào tuyệt đối không yếu.

Đương nhiên không có khả năng vượt cấp lên đến sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh.

Lúc trước bí pháp thiên phú của đám tộc trưởng của Điệp Y tộc, Thải Tiểu Anh tuy vượt giai trói buộc Lam Thiên Sơn nhưng một là rất miễn cưỡng, hai là đẳng cấp tứ tinh và đẳng cấp lục tinh mặc dù chênh lệch rất lớn nhưng cùng là đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh, không khác biệt về bản chất. Cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh muốn đạt tới sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh thì cần vượt qua lạch trời.

Tóm lại uy lực công kích của bí pháp thiên phú tổ hợp từ ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đạt đến sức chiến đấu bá chủ trong cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, nếu Dương Thạc không cẩn thận ứng đối thì sẽ chịu thiệt thòi lớn.

- Để thử xem uy lực bí pháp của các ngươi.

Giờ phút này, mặc dù Dương Thạc rất cẩn thận nhưng đến cùng kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không trốn không tránh.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hai mươi bảy xúc tua hình thành thiên la địa võng bao phủ Dương Thạc, thành cái lồng to lớn.

Hai mươi bảy xúc tua khổng lồ không ngừng co rụt, cái lồng ngày càng nhỏ. Trong phút chốc xúc tua khổng lồ đã chạm vào người Dương Thạc.

- Tiểu tử sẽ bị ép chết!

Trên những xúc tua khổng lồ có từng mũi nhọn sắc bén, khi tới gần Dương Thạc thì nó không ngừng mấp máy như máy nghiền đè ép Dương Thạc.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Thân thể Dương Thạc bị nghiền hơn phân nửa. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Thần hồn của ngươi bị diệt luôn!

Trong hai mươi bảy xúc tua khổng lồ, trên mỗi gai nhọn nhanh chóng bắn ra từng luồng sáng công kích thần hồn.

Vù vù vù vù vù!

Luồng sáng như tia chớp xâm nhập vào người Dương Thạc, điên cuồng công sát thần hồn của hắn.

Dương Thạc thầm giật mình kêu lên:

- Chẳng những công kích thân thể mà công kích luôn thần hồn? Bí pháp thiên phú tổ hợp này đúng là cường đại. Mỗi một công kích thần hồn có thể so với cường giả đẳng cấp lục tinh sơ giai hết sức công kích thần hồn. Trên mỗi một hai mươi bảy xúc tua có vài trăm gai nhọn, nhiều công kích thần hồn ngang ngửa với ngàn vạn cường giả đẳng cấp lục tinh cùng lúc tấn công ta, phát động thần hồn công sát...

Trong bí pháp thiên phú tổ hợp mỗi một cây gai toát ra một công kích thần hồn.

Mặc dù đơn nhất công kích thần hồn không cường đại nhưng ngàn vạn mũi nhọn, ngàn vạn công kích thần hồn tuyệt đối có thể xưng là khủng bố!

Cho dù thần hồn của Dương Thạc cường đại gấp trăm ngàn lần, nếu không phòng ngự thì sẽ thành mây khói ngay.

Tất nhiên Dương Thạc phải phòng ngự.

Nguyên tố loạn lưu!

Bề mặt thần hồn của Dương Thạc chợt lóe nguyên tố loạn lưu bảy sắc.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Những công kích thần hồn đánh vào màn chắn nguyên tố loạn lưu bảy sắc không dấy lên chút gợn sóng, tất cả tan biến.

Dương Thạc cười lạnh lùng:

- Có nguyên tố loạn lưu bảy sắc bảo vệ, nếu công kích thần hồn không đủ mạnh thì không cách nào tổn thương đến ta một cọng lông, số lượng có nhiều hơn cũng vô dụng.

Lúc trước nguyên tố loạn lưu có thể phòng ngự công kích thần hồn của cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp ngũ tinh.

Dương Thạc mặc Áo giáp bội tăng vào thần hồn tăng mạnh gấp đôi, nguyên tố loạn lưu cũng lên gấp đôi. Sau khi Dương Thạc có đại địa nguyên tố thì nguyên tố loạn lưu từ sáu loại nguyên tố tiến hóa đến bảy loại nguyên tố. Bây giờ trừ phi cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh đến, nếu không thì công kích thần hồn của cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh không thể bị thương Dương Thạc, đặc biệt là công kích thần hồn đẳng cấp lục tinh sơ giai có nhiều hơn cũng vô dụng.

- Bạo!

Lòng máy động, người Dương Thạc nổ tung.