Vô Tận Thần Công

Chương768: Tin tức của Thiên Ô tộcHai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không có cảm tình gì với Thiên Ô tộc đến nỗi không thể từ bỏ, đặc biệt là sinh mạng đi đầu. Hơn nữa Dương Thạc quăng ra mồi dụ cho hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đi vào đẳng cấp thất tinh.

- Hừ! Lúc trước ba chúng ta là đệ tử chi nhánh Thiên Ô tộc, từ nhỏ nhận dòng chính Thiên Ô tộc chèn ép, bài xích. Chúng ta không được tài nguyên nào tốt, địa vị không cao bằng dòng chúng.

- Lúc trước thiên phú của ba chúng ta có thua gì tộc trưởng?

- Nhưng chỉ vì tài nguyên, báu vật không đủ mà bị tộc trưởng bỏ xa.

- Dòng chính Thiên Ô tộc không cho phép bàng chi chúng ta xuất hiện người có thiên phú siêu quần, luôn muốn thiên tài dòng chính tu luyện nhanh nhất, thực lực mạnh nhất mới bảo vệ địa vị thống trị của dòng chính bọn họ.

- Thậm chí, tộc trưởng bế quan tiềm tu, sự vụ trong tộc không cho ba huynh đệ chúng ta cai quản mà để một cường giả đẳng cấp lục tinh cao giai dòng chính quản lý. Chúng ta ở trong tộc chỉ treo danh hiệu trưởng lão, bình thường phải nghe theo tiểu nha đầu Ô Vân Thường điều khiển. Ta chịu đủ chuyện như vậy rồi, chẳng qua đại ca cứ kêu chúng ta phải nhịn, nhịn.

Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào liếc nhau, truyền âm.

Ba người Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào vốn là đệ tử chi thứ của Thiên Ô tộc.

Ba người không phải huynh đệ ruột, chẳng qua vì đối kháng dòng chính đè ép mà kết thành huynh đệ, bình thường cùng tiến cùng lùi.

Dù Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào liên hợp lại nhưng vì là đệ tử nên địa vị trong Thiên Ô tộc vẫn không cao. Nếu địa vị của Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cao thì là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, trừ ba cao thủ cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh ra, ba huynh đệ nên cao cao tại thượng thống lĩnh nguyên Thiên Ô tộc, sao có thể đi theo tiểu nha đầu Ô Vân Thường chạy khắp nơi, làm bảo tiêu.

Bởi vậy Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không có cảm giác trung thành bao nhiêu với Thiên Ô tộc.

Hiện tại...

Ô Bành Anh thầm quyết định.

- Dương Thạc nói đúng.

- Hừ! Dù sao bây giờ chúng ta có về Thiên Ô tộc cũng không tránh khỏi cái chết, chẳng bằng tham gia vào Thuần Nhân tộc.

- Trong Thuần Nhân tộc không thiếu chí bảo, nói không chừng thật sự có thể cho chúng ta nhanh chóng vào đẳng cấp thất tinh.

- Khi đó tộc trưởng Thiên Ô tộc còn dám đè đầu chúng ta không?

- Dù sao chúng ta ở Thiên Ô tộc cũng không có thân nhân bằng hữu, quy hàng cho rồi!

Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào tu luyện đến cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh là sống hơn mười vạn năm.

Gia nhân, hậu đại, bằng hữu, có thể thì đều đã chết, vì vậy bọn họ không có vướng bận. Ngoài ra hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không có ký kết bí pháp khế ước, phải trung thành với Thiên Ô tộc đến chết nên muốn thoát khỏi Thiên Ô tộc là rất đơn giản. Thường hiếm có ai kết khế ước trung thành đến chết với chủng tộc của mình. Dù sao không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, trung thành với tộc quần đến chết tức là bị tộc trưởng khống chế rồi, nếu tộc trưởng trục xuất ngươi ra khỏi tộc quần thì phải làm sao? Vì vậy vô số tộc nhân trong một tộc quần ít có ai ký kết khế ước bí pháp, tuyên thệ trung thành, trừ phi là tử sĩ do tộc trưởng khống chế.

Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không phải loại tử sĩ này.

Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào muốn thoát khỏi Thiên Ô tộc tham gia Thuần Nhân tộc rất dễ dàng.

Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không chút do dự, nhanh chóng ra quyết định.

- Chúng ta nguyện ý trung thành!

Lòng có quyết định, hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không chút do dự hét to:

- Hai chúng ta quyết định gia nhập Thuần Nhân tộc!

Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào quyết định tham gia vào Thuần Nhân tộc, bắt đầu ký bí pháp khế ước:

- Chúng ta nguyện ý ký kết bí pháp khế ước tham gia vào Thuần Nhân tộc, trừ phi Thuần Nhân tộc chủ động trục xuất hai chúng ta ra khỏi tộc quần, nếu không thì tuyệt đối sẽ không phản bội Thuần Nhân tộc. Trừ phi có cao thủ Thuần Nhân tộc cao thủ chủ động chiêu chọc chúng ta, nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay với bất cứ cường giả nào của Thuần Nhân tộc.

Đồng ý miệng không tính là đồng ý.

Ký kết bí pháp khế ước mới tính thật sự đồng ý.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Khi hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phát lời thề thì Dương Thạc cảm giác thiên địa sinh ra lực lượng kỳ lạ ấn vào thân thể hai người, hiển nhiên là khế ước trói buộc. giờ phút này, hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đã thực sự trở thành tộc nhân Thuần Nhân tộc.

Dương Thạc mỉm cười, không công kích hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nữa.

Dương Thạc hoan nghênh hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào:

- Hai vị, hoan nghênh các ngươi gia nhập vào Thuần Nhân tộc.

Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào liếc nhau, thấy nụ cười khổ trên mặt đối phương.

Ô Bành Anh nói với Dương Thạc: Text được lấy tại Truyện FULL

- Tiểu tử, thực lực của ngươi thật mạnh.

- Hai huynh đệ chúng ta chịu phục ngươi. Tài nghệ không bằng người, không có gì để nói. Sinh mệnh của hai chúng ta giao cho Thuần Nhân tộc, cũng hy vọng ngươi giữ lời hứa. Thứ nhất, không được quá gò bó chúng ta, thứ hai giúp chúng ta đi vào cảnh giới đẳng cấp thất tinh.

Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào mới tham gia Thuần Nhân tộc, tuy phát lời thề, ký kết bí pháp khế ước rồi nhưng không có chút cảm tình với Thuần Nhân tộc. Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nói chuyện với Dương Thạc không có gì khách sáo.

Ô Bành Hào trầm giọng nói:

- Chúng ta muốn trở thành cường giả đẳng cấp thất tinh cũng vì bất đắc dĩ, có nỗi khổ. Vốn năm chúng ta đi Bạch Lâm đảo bây giờ chỉ còn lại hai người, tương lai cường giả đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc biết việc này sẽ hận hai chúng ta, chỉ muốn giết cho sướng tay. Hai chúng ta muốn mau chóng vào đẳng cấp thất tinh là vì tự bảo vệ mình.

Dương Thạc nói:

- Chuyện này ta hiểu.

- Nếu hai vị đã trở thành tộc nhân Thuần Nhân tộc thì Thuần Nhân tộc ta sẽ cố gắng bảo đảm cho hai vị, để hai vi gì nhanh chóng vào đẳng cấp thất tinh cũng là có lợi cho mọi người.