Vô Tận Thần Công

Chương770: Tiên thiên sinh linh, vĩnh hằng Võ Thánh, cao cấp huyết trì!Ô Bành Hào trầm giọng nói:

- Nếu không tìm ra cách ứng đối, dù ngươi đạt đến cấp bát tinh, khí huyết cường đại đến cực độ, cuối cùng sẽ bị hao mòn sạch, chết đi.

Dương Thạc nhíu mày nói:

- Bí pháp thủy độc?

Hễ là có thủy chi nguyên tố thì không thể giải trừ độc tố sao?

Bí pháp này rất cường đại, Dương Thạc gật gù, thầm nhớ kỹ.

Ô Bành Anh nói thêm:

- Bí pháp thiên phú của đại trưởng lão là Hắc ám hư không.

- Bí pháp thiên phú của đại trưởng lão không mạnh lắm nhưng trưởng lão lĩnh ngộ không gian pháp tắc rất sâu, cuối cùng lĩnh ngộ Hắc ám hư không. Trong phạm vi Hắc ám hư không không có năng lượng nào khác, chỉ có năng lượng hắc ám. Bình thường cường giả đẳng cấp thất tinh đối chiến với đại trưởng lão, rơi vào Hắc ám hư không là sức chiến đấu sẽ tụt xuống ba phần. Bí pháp này không đặc biệt nhưng rất có hiệu quả.

Cùng là Thiên Ô tộc, hiển nhiên tộc nhân khác nhau thì bí pháp thiên phú cũng khác.

- Hắc ám hư không sao?

Dương Thạc gật gù. Ghi nhớ.

Ô Bành Hào lại kể đặc sắc của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân:

- Còn về thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, bí pháp thiên phú của hắn giống như chúng ta, bí pháp thiên phú rất thường thấy trong cường giả của Thiên Ô tộc. Đương nhiên bởi vì không có người phối hợp nên bí pháp thiên phú của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không mạnh hơn ba chúng ta.

Đây là chuyện rất bình thường.

Dù cùng là cường giả của Thiên Ô tộc nhưng huyết mạch có điều khác biệt. Tại Thiên Thánh giới. Gần như mỗi chủng tộc trải qua ức vạn năm tẩy lễ chậm rãi truyền thừa. Trong quá trình truyền thừa ức vạn năm, bất cứ cường giả của chủng tộc nào không thể bảo đảm huyết mạch của mình tinh thuần trăm phần trăm.

Như Thiên Ô tộc vốn là Bán Thần Thú tộc.

Là kết quả nhân loại cùng thần thú kết hợp.

Chẳng qua truyền thừa mấy trăm, ngàn đời nên huyết mạch dần ổn định, huyết mạch Thuần Nhân tộc và Thần Thú tộc chiếm tỷ lệ nhất định hình thành Thiên Ô tộc.

Tộc nhân của Thiên Ô tộc kết hợp với nhau sinh ra hậu địa, huyết mạch của những hậu đại có dao động. Hoặc là huyết mạch Thuần Nhân tộc cao hơn chút, hoặc là huyết mạch Thần Thú tộc nhiều hơn chút. Nhưng đương nhiên bởi vì Bán Thần Thú tộc huyết mạch cơ bản ổn định nên cao chút hoặc thấp chút sẽ không vượt qua phạm trù.

Tóm lại là vẫn có khác nhau.

Không có hai cường giả Bán Thần Thú tộc nào huyết mạch hoàn toàn giống, trừ phi là huynh đệ tỷ muội song bào, đa bào thai.

Huyết mạch có khác biệt, thức tỉnh thiên phú thần thông cũng khác đi là chuyện rất bình thường.

Dương Thạc nhớ kỹ lời Ô Bành Hào giảng dạy.

- Bí pháp thiên phú của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến là kỳ lạ nhất, cũng cường đại nhất.

- Bí pháp thiên phú của Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân tuy thường thấy nhưng hiệu quả cực kỳ cường đại, Hắc ám hư không khiến sức chiến đấu của đối thủ giảm ba phần, có thể nói là biến thái.

- Bí pháp thiên phú của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân kém một chút, ngang ngửa với ba người Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào.

Trong đó rõ ràng không cần lo bí pháp thiên phú của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhất.

Dương Thạc có thấy bí pháp thiên phú của ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào rồi.

Bí pháp thiên phú đó có một đặc điểm là công kích thần hồn khá lợi hại, vài trăm công kích thần hồn cùng phát động. Nhưng điểm yếu rất rõ ràng, mỗi một công kích thần hồn quá yếu, không tạo thành uy hiếp lớn cho nguyên tố loạn lưu bảy sắc của Dương Thạc. Truyện được copy tại Truyện FULL

Chín xúc tua khổng lồ bện thành thiên la địa võng càng là không có gì uy hiếp.

Lúc trước ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào có hai mươi bảy xúc tua khổng lồ bện thành thiên la địa võng mà Dương Thạc nhẹ nhàng ứng đối được chứ nói thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không quan trọng. Tất nhiên thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh, sức chiến đấu đơn mạnh hơn ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào gộp lại. Nhưng chỉ cần Dương Thạc cũng vào đẳng cấp thất tinh thì bí pháp thiên phú của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không tạo thành uy hiếp cho hắn bằng ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào xúc tua khổng lồ bện thành thiên la địa võng thần thông tổ hợp.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân dễ đối phó, chỉ cần nghĩ cách ứng đối bí pháp thiên phú của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân là được.

Dương Thạc đang suy nghĩ thì Ô Bành Hào lên tiếng nhắc nhở:

- Dương Thạc, ngươi tuyệt đối đừng xem thường Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân, đặc biệt là Ô Bành Chiến. Lúc trước hắn tiến vào huyết trì cao đẳng nhất Thiên Ô tộc tiến hành tẩy lễ, huyết mạch kích phát mức độ cao nhất. Không chỉ có bí pháp thiên phú cường đại, thân thể, thần hồn cực mạnh, rất khó đối phó.

Nghe Ô Bành Hào nói, Dương Thạc ngẩn ra:

- Huyết trì cao đẳng nhất Thiên Ô tộc tiến hành tẩy lễ, huyết mạch kích phát mức độ cao nhất?

- Không lẽ huyết trì cũng chia đẳng cấp? Huyết trì khác nhau cũng chia ra mức độ kích phát huyết mạch khác biệt?

Dương Thạc hiểu biết về huyết trì ít ỏi, không bằng hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào.

Ô Bành Hào liếc Dương Thạc, ngẩn ngơ:

- Ngươi không biết chuyện về huyết trì sao?

Ô Bành Hào gật gù nói:

- Cũng đúng. Chắc ngươi từ hạ giới vào Thiên Thánh giới, bao gồm Nhân Hoàng điện hạ cũng vậy. Khi các ngươi đến Thiên Thánh giới thì Thuần Nhân tộc là tiểu hình chủng tộc, không chiếm được huyết trì thấp kém nữa là, tất nhiên không biết huyết trì phân chia đẳng cấp như thế nào.

- Để ta giải thích cho nghe.

So với hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là 'tiền bối' sống mấy chục vạn năm thì nội tình kiến thức của Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc quá nông cạn.

Ô Bành Hào nói:

- Chắc các ngươi hiểu sơ về huyết trì, biết huyết trì hình thành do máu của cao thủ siêu mạnh thượng cổ rơi xuống hình thành.

Dương Thạc và Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc cùng gật đầu.

Lúc trước vào huyết trì của Cửu Túc Thú tộc thì Dương Thạc đã biết, chắc truyền thuyết là đúng.

Máu trong huyết trì tám phần do siêu cấp cường giả thời thượng cổ chết đi nhỏ máu xuống hình thành.

Ô Bành Hào tiếp tục bảo:

- Cái gọi là siêu cấp cường giả thời thượng cổ thật ra có chai thực lực mạnh yếu, năng lượng ẩn chứa trong máy của họ cũng có mạnh yếu khác nhau.

Ô Bành Hào nói:

- Trong truyền thuyết, thời thượng cổ, khi Thiên Thánh giới mới sinh ra thì có sinh ra một ít sinh linh, những sinh linh này sinh cùng thời với Thiên Thánh giới nên gọi là tiên thiên sinh linh. Mỗi một tiên thiên sinh linh có thiên phú vượt trội, tốc độ tu luyện cực nhanh. Các tiên thiên sinh linh nhanh chóng đứng trên đỉnh Thiên Thánh giới, xưng là siêu cấp đỉnh cường giả, thực lực còn cường đại hơn đẳng cấp cửu trọng lôi âm Võ Thánh trong truyền thuyết. Gọi là Vĩnh Hằng Võ Thánh.