Vô Tận Thần Công

Chương773: Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân xuất quanNhưng bản thể chưa diệt, phân ra một lũ thần hồn tiến nhập khôi lỗi chi quả thì phân thân tạo ra không thể tu luyện.

Tức là nói lúc trước Cửu Tử Long sử dụng khôi lỗi chi quả chế tạo ra phân thân tuy có thực lực cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, tương đương với gã. Gần như tăng sức chiến đấu gấp đôi. Nếu Cửu Tử Long đột phá đến đẳng cấp thất tinh, phân thân này chỉ ngừng lại ở cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh thì hoàn toàn vô dụng.

Bởi vậy Cửu Tử Long vẫn không sử dụng khôi lỗi chi quả, cuối cùng gã chết, khôi lỗi chi quả rơi vào tay Dương Thạc.

Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào gật gù, lên tiếng:

- Sử dụng hai khôi lỗi chi quả, Nhân Hoàng và Dương Thạc chế tạo ra hai phân thân khôi lỗi thì có thể dụ siêu cấp cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc đi.

Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thấy tiếc nói:

- Nhưng cái này là bí bảo Thiết Y tộc, sử dụng thì tiếc.

Mắt Dương Thạc sáng ngời nói:

- Bây giờ Thuần Nhân tộc đến phút nguy hiểm sinh tử rồi, nếu không sử dụng nói không chừng chúng ta đều phải chết, khôi lỗi chi quả sẽ trở lại tay cường giả của Thiên Ô tộc. Vậy thì không bằng trực tiếp sử dụng.

Dương Thạc trầm giọng nói:

- Nhân Hoàng điện hạ, hai người chúng ta sử dụng khôi lỗi chi quả biến ra phân thân, cố gắng điệu thấp, bí ẩn rời khỏi Bạch Lâm đảo đến Mạc Niên đảo hoặc chỗ khác rồi lộ ra chút vết, tạo thành biểu hiện hai chúng ta mang Thuần Nhân tộc lánh nạn. Ta không tin cường giả của Thiên Ô tộc sẽ không đuổi theo!

Thiên Ô quần đảo, trong một tòa cung điện to lớn.

Mấy lão nhân trông khoảng sáu, bảy mươi tuổi ngồi quanh đại điện, sắc mặt vô cùng âm trầm, biểu tình cực kỳ khó xem. Người đứng đầu nhíu chặt mày.

Người này chính là trưởng lão hiện nay của Thiên Ô tộc, thực lực đẳng cấp lục tinh cao giai, tên là Ô Bành Long. Ô Bành Long là tộc nhân dòng chính của Thiên Ô tộc, là đường đệ của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến hiện tại, mặc dù thực lực không quá cao trong Thiên Ô tộc nhưng quyền lực lớn hơn bất cứ tộc nhân của Thiên Ô tộc nào.

Trừ ba siêu cấp cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc ra, Ô Bành Long coi như là đệ nhất Thiên Ô tộc.

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến bế quan tiềm tu, Ô Bành Long khống chế toàn Thiên Ô tộc.

Im lặng thật lâu sau Ô Bành Long lên tiếng:

- Các vị.

- Cắc hiện tại các vị đều biết rồi? Gần đây trong Thiên Ô tộc ta, mệnh giản của trưởng lão Ô Bành Võ cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh đã vỡ. Hai thiên tài Thiên Ô tộc ta, đệ tử quan môn của Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, Cửu Tử Long, còn có nữ nhi của tộc trưởng, 3Ô Vân Thường, hai cường giả tương lai rất có khả năng đi vào đẳng cấp thất tinh cũng vỡ mệnh giản.

Ô Bành Long trầm giọng nói:

- Thiên Ô tộc ta tổn thất hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, một đệ tử tiềm lực đẳng cấp lục tinh trung giai. Ba người này tương lai rất có khả năng đi vào đẳng cấp thất tinh.

Cửu Tử Long, Ô Vân Thường có thiên phú tuyệt vời, đi vào đẳng cấp thất tinh là rất bình thường.

Mặc dù thiên phú của tộc trưởng của Thiết Y tộc hơi kém, nhưng ráng đến cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh rồi, chỉ cần không chết thì khi đến thời gian, sẽ có ngày bước vào đẳng cấp thất tinh.

Địa vị của ba người này gần như cao nhất sau ba siêu cấp cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc.

Ô Bành Võ là trưởng lão.

Cửu Tử Long, Ô Vân Thường tuy không phải trưởng lão nhưng một là đệ tử quan môn của Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, một là nữ nhi của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, địa vị không kém hơn trưởng lão.

Ô Bành Long trầm giọng nói:

- Thiên Ô tộc ta có tổng cộng mười bảy, tám trưởng lão mà thôi. Trừ một số đi ra ngoài rèn luyện, trong Thiên Ô tộc có mười hai người. Đại trưởng lão và thất trưởng lão bế quan. Gần như không hỏi ngoài đời. Chỉ có bảy người chúng ta, ba trưởng lão Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Trong đó ba trưởng lão này đều có thực lực cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, là cao nhất trong số chúng ta. Hiện nay mất đi Ô Bành Võ, Cửu Tử Long, Ô Vân Thường chết, là tổn thất lớn cho Thiên Ô tộc ta.

Ô Bành Long liếc sáu người khác trong cung điện.

Giờ phút này, sáu người sắc mặt âm trầm, hoặc là oán giận, hoặc là bi thương, có vài người mắt chớp lóe.

Mấy người đó là đệ tử chi thứ của Thiên Ô tộc.

Tuy Ô Vân Thường, Cửu Tử Long là thiên tài nhưng xem như dòng chính, bọn họ có chết thì những trưởng lão chi thứ không cùng chung mối thù.

Trong tiểu hình chủng tộc còn có nội đấu huống chi là đại hình hcugnr tộc như Thiên Ô tộc. Ô Vân Thường, Cửu Tử Long chết, một số người bi thương, oán giận, số khác vui sướng khi người gặp họa.

- Các vị!

- Sự việc lần này vốn nên báo cho tộc trưởng, chờ khi tộc trưởng xuất quan thì chúng ta mới ra quyết định.

- Nhưng lần này tộc trưởng bế quan rất quan trọng, chúng ta không thể quấy rầy, cho nên phải bàn bạc việc này trước. Nếu không chờ khi tộc trưởng xuất quan, chúng ta vẫn chưa có kết quả gì thì sợ là sẽ bị tộc trưởng trách móc.

- Hôm nay kêu mọi người tới là muốn thảo luận xem chúng ta nên làm gì. Tất cả cứ nói thoải mái.

Ô Bành Long nói xong im miệng, chờ sáu người khác tỏ thái độ.

Trong đám trưởng lão, một người có vẻ tuổi lớn nhất ho khan: Truyện được copy tại Truyện FULL

- Khụ khụ.

Lão nhân nói:

- Bành Long, theo ý ta thì tộc nhân của Thiên Ô tộc chúng ta tuyệt đối không thể chết vô ích, trước tiên phải tìm hiểu rốt cuộc là ai giết chết đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Hình như đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cùng nhau rời khỏi Thiên Ô quần đảo, phó tòng của Cửu Tử Long nên biết đôi chút về chuyện này. Ô Bành Long, chẳng phải ngươi có sai người mang phó tòng của Cửu Tử Long đến sao? Để bọn họ tiến vào, hỏi rõ ràng đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào rốt cuộc đi đâu mới tính toán được.

Ô Bành Long gật đầu, nói:

- Ừm! Hồng Chinh thúc nói đúng, vậy thì mang phó tòng của Cửu Tử Long lên đây.

Lão nhân mới lên tiếng lên là Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh, tính bối phạn thì cao hơn đám người tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Ô Vân Thường một bậc. Tuy Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh chỉ là đẳng cấp lục tinh sơ giai nhưng lão là trưởng bối dòng chính Thiên Ô tộc, bất cứ ai cũng phải kính trọng.

Ô Bành Long ra lệnh, một vài phó tòng của Cửu Tử Long được đưa lên.

Ô Bành Long hỏi:

- Các ngươi hãy nói đi, trước khi Cửu Tử Long rời khỏi Thiên Ô quần đảo có dặn dò cái gì?

Đám phó tòng bên dưới thi nhau đáp:

- Hồi bẩm trưởng lão, chủ nhân nói là Cửu Túc Thú tộc bị người tiêu diệt nên phải trở về báo thù.

- Chủ nhân nói có tám phần là Thuần Nhân tộc trên Bạch Lâm đảo tiêu diệt Cửu Túc Thú tộc.

- Ô Vân Thường tiểu tHư Không yên tâm chủ nhân nên dẫn theo ba trưởng lão Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đi.