Vô Tận Thần Công

Chương777: Ai dám bảo vệ phản đồ?Vù vù vù vù vù!

Hai Hư Không Võ Thánh đẳng cấp nhất tinh của Nhân Mã tộc nhanh chóng rời đi.

Khi hai Hư Không Võ Thánh đẳng cấp nhất tinh của Nhân Mã tộc đi khỏi, trong Hư Không này có hai bóng người đi ra, không ai khác hơn là siêu cấp cường giả thực lực trên đẳng cấp lục tinh của Thuần Nhân tộc, Dương Thạc và Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, người vốn nên thông qua truyền tống trận rời khỏi Bạch Lâm đảo từ lâu.

Nhìn hai Hư Không Võ Thánh đẳng cấp nhất tinh của Nhân Mã tộc đi xa, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc chậm rãi nói:

- Hai tên kia đi rồi? Xem ra không lâu sau chỉ cần ba siêu cấp cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc đến Thiên Thánh thương hội tìm hiểu tin tức sẽ biết chúng ta sớm rời khỏi Bạch Lâm đảo.

Nếu hai Hư Không Võ Thánh đẳng cấp nhất tinh của Nhân Mã tộc còn ở đây trông thấy Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc thì sẽ rất kinh ngạc.

Chuyện rất đơn giản, đúng là trước đó Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, Dương Thạc có thông qua rời khỏi. Dẫn phát ra Hư Không chấn động sẽ không gạt người được, trừ phi Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc lĩnh ngộ không gian áo nghĩa đến mười phần, nếu thì không thể nào chế tạo ra biểu hiện giả truyền tống Hư Không chấn động. Sau khi Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc truyền tống đi thì truyền tống trận đã bị hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phá hủy.

Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc đúng là rời khỏi Bạch Lâm đảo.

Truyền tống trận bị phá hư ngay sau đó, dù Dương Thạc, cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh có muốn về cũng không về được!

Từ Mạc Niên đảo cách Bạch Lâm đảo gần nhất chạy trở về Bạch Lâm đảo cần ba tháng, Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc chỉ giây lát đã xuất hiện trên Bạch Lâm đảo, nếu hai Hư Không Võ Thánh đẳng cấp nhất tinh của Nhân Mã tộc trông thấy thì sao không kinh sợ cho được?

Nhưng mà...

Hai Hư Không Võ Thánh đẳng cấp nhất tinh của Nhân Mã tộc không biết là...

Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc mới rời đi không phải bản thể mà là phân thân do hai người tạo ra từ khôi lỗi chi quả.

Còn về bí bảo Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc không hề bị mang đi, còn ở bên Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc bản thể.

- Giờ thì chúng ta hết sức cẩn thận di động Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc vào biển.

- Bỏ Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc vào trong mê trận vòng xoáy bảy sắc. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, Dương Thạc chuẩn bị di dời Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc.

Giờ phút này, Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc thu nhỏ thành quả cầu một thước vuông, thần hoang nguyên lực của Dương Thạc và chân nguyên của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc bao bọc lấy nó dời hướng mặt biển.

- Nặng quá.

- Hai người chúng ta hợp lực thế mà tốc độ di động chậm như vậy...

Hạt châu này rốt cuộc là pháp khí đẳng cấp thất tinh, Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc mang nó đi bị giảm mạnh tốc độ.

- Nhân Hoàng điện hạ, Dương Thạc, hai chúng ta giúp các ngươi một tay!

Vù vù vù vù vù!

Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào lại xuất hiện.

Ô Bành Anh vung tay lên, một đoàn sương như có như không bao phủ lấy hai người.

Ô Bành Anh nói:

- Bí pháp mê vụ của ta tuy không mạnh mẽ gì nhưng hiệu quả không kém. Thi triển nó bao phủ người chúng ta thì có tác dụng che giấu hành tung, nếu có cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp tứ tinh ở đây, đi ngang qua trước mặt cũng không thể thấy chúng ta.

- Bốn chúng ta hợp sức di chuyển Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc!

Bốn người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cùng phát ra lực lượng ngút trời di động bí bảo Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc.

- Bốn người hợp sức, dại trận này nặng thật, tốc độ bốn chúng ta giảm xuống ba phần.

Di dời Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc là chuyện rất tốn sức, tốc độ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, bốn người là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp tứ tinh, tốc độ vốn rất nhanh, dù bị giảm ba phần thì không chậm bao nhiêu. giây lát sau Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc đã vào đáy biển, ở bên ngoài đại trận vòng xoáy bảy sắc. Dương Thạc khống chế, cẩn thận đẩy Đại trận phòng hộ của Thuần Nhân tộc vào trong đại trận vòng xoáy bảy sắc.

Hoàn thành mọi chuyện, bốn người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thở phào.

- Phù.

Dương Thạc thầm cầu nguyện:

- Bây giờ chỉ mong cường giả của Thiên Ô tộc sẽ không đến nhanh như vậy.

Chỗ truyền tống trận.

Vù vù vù vù vù!

Vù vù vù vù vù!

Liên tục bảy, tám luồng sáng chợt lóe, có bảy, tám người xuất hiện trong truyền tống trận trên Mạc Niên đảo.

Bảy, tám người này có bốn cánh tay, năm chân, hiển nhiên đều là cường giả Thiên Ô tộc. Trong đó một cường giả tóc đỏ rực và một cường giả thân hình gầy gò, mặt lạnh lùng điển trai, trên góc áo đều thêu bảy ngôi sao vàng. Hai người này là siêu cấp cao thủ đẳng cấp thất tinh.

Năm, sáu người theo sau cũng là Thiên Ô tộc. Góc áo có năm ngôi sao bạc, chính là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp ngũ tinh.

- Mau nhìn, là cao thủ đẳng cấp thất tinh.

- Ui, đảo chủ Thiên Thánh thương hội chúng ta mới là đẳng cấp lục tinh, lần này một hơi đến hai cường giả đẳng cấp thất tinh.

- Người Thiên Ô tộc!

- Các ngươi còn chưa biết sao? Mấy tháng gần đây, Bạch Lâm đảo gần đó xảy ra veiejc lớn. Thuần Nhân tộc tiêu diệt các chủng tộc Cửu Túc Thú tộc, Nhân Mã tộc, Thiết Y tộc, trở thành chủ Bạch Lâm đảo. Hừ hừ, trượng phu của tiểu di tử của biểu ca của nhị thúc nhà ta từng làm trưởng lão khách khanh của Cửu Túc Thú tộc, biết một số bí ẩn. Cửu Túc Thú tộc là chủng tộc phụ thuộc của Thiên Ô tộc, Cửu Túc Thú tộc bị diệt, Thiên Ô tộc không thể nào thờ ơ.

- Một hơi xuất động hai cường giả đẳng cấp thấp tinh thì quá bá đạo đi?

- Hừ! Ngươi thì biết gì, Thuần Nhân tộc nội tình thâm hậu, không đơn giản như bề ngoài. Nói không chừng lần này ra siêu cấp thiên tài gì đó. Nếu không phái cường giả đẳng cấp thấp tinh mà là đám cường giả đẳng cấp lục tinh không chừng là đưa lên cửa, cho siêu cấp thiên tài Thuần Nhân tộc kinh nghiệm chiến đấu, chỉ khiến siêu cấp thiên tài của Thuần Nhân tộc rèn luyện càng thêm lợi hại. Phái cường giả đẳng cấp thấp tinh đến mới là kế sách tốt nhất.

Xung quanh các Hư Không Võ Thánh trong Mạc Niên thành bàn tán xôn xao.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân liếc Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, bất đắc dĩ thở dài:

- Ài, đại ca, ta đã nói sau khi chúng ta đến tốt nhất là che giấu thực lực, ẩn nấp chủng tộc, phòng bị Thuần Nhân tộc trước tiên biết chúng ta đến mà phòng ngự. Ngươi không thèm nghe, lần này đối phó Thuần Nhân tộc không chừng sẽ rắc rối đây.