Vô Tận Thần Công

Chương787: Bí pháp công kích thần hồn hoàn toàn mới (2)- Dương Thạc!

- Hôm nay ngươi chém giết ta, ngày sau cường giả đẳng cấp thất tinh Thiên Ô tộc sẽ giết chết ngươi!

Thân thể Ô Thiên Tranh bị đánh nát nhưng thần hồn bất diệt, lớn tiếng gào thét:

- Ba cường giả đẳng cấp thất tinh Thiên Ô tộc trong khoảnh khắc liền đến. Dương Thạc, cho dù ngươi độ qua lôi kiếp, đi vào đẳng cấp thất tinh cũng sẽ bị ba cường giả đẳng cấp thất tinh Thiên Ô tộc ta giết chết. Sớm muộn gì ngươi sẽ giống như ta hoàn toàn tan thành mây khói.

Hiện nay Dương Thạc đúng là thể hiện ra sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh.

Dương Thạc muốn thật sự bước vào đẳng cấp thất tinh còn cần độ lôi kiếp.

Lôi kiếp đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh rất dễ độ qua, lôi kiếp đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh mốn độ qua rất khó khăn. Lôi kiếp đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh chỉ có một, hai phần cường giả vượt qua. Lôi kiếp đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh thì số người không thể vượt qua tăng lên đến năm phần.

Chỉ có một nửa xác xuất thành công!

Hiện giờ Dương Thạc còn chưa bắt đầu độ kiếp, có thể độ qua hay không còn chưa biết.

Dù có độ qua thì Dương Thạc bị lôi kiếp ảnh hưởng, khí huyết bị tổn hại, thực lực không đạt đến đỉnh.tầng.

Lúc đó nếu ba cao thủ đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc cùng nhau đến liên hợp vây giết Dương Thạc thì hắn có xác suất chết rất lớn.

Đương nhiên độ kiếp xong là thời cơ tốt nhất cho ba cao thủ đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc giết Dương Thạc.

Một khi bỏ lỡ thời cơ này, muốn giết Dương Thạc là muôn vàn khó khăn, sợ là Thiên Ô tộc chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp với Dương Thạc, cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh.

- Ba cao thủ đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc muốn vây giết ta sao?

- Chờ họ đến rồi nói!

- Dương Thạc ta muốn xem thử cường giả đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc có thực lực như thế nào. Mặc kệ ra sao, cường giả của Thiên Ô tộc đẳng cấp ngũ tinh tầm thường như ngươi chết trước đi. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Dương Thạc không dao động vì lời Ô Thiên Tranh nói, lòng máy động, khí thế mạnh mẽ không gì sánh được quanh thần hồn Ô Thiên Tranh bùm một tiếng hoàn toàn bị đánh tan tành.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Khi Dương Thạc đánh nát thần hồn Ô Thiên Tranh thì trên bầu trời, mây đen nhanh chống tụ lại dày đặc, nhiều sấm chớp giáng xuóng, rõ ràng đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh Lôi kiếp sắp đến.

- Lôi kiếp sắp đến rồi sao? Để xem đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh Lôi kiếp rốt cuộc có gì cường đại.

Khi Lôi kiếp sắp giáng xuống, Dương Thạc không chút lo lắng. Dương Thạc tràn đầy tự tin vào thực lực của mình, nếu không thể độ qua đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh thì sợ là nguyên Thiên Thánh giới hiếm có ai độ được Thiên Thánh giới Lôi kiếp. Mặc dù đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh Lôi kiếp cường đại nhưng chưa đến mức làm Dương Thạc giật mình.

Két két két két két!

Trong khi Dương Thạc suy nghĩ thì Lôi kiếp thứ nhất giáng xuống.

Cùng lúc đó, phía tây nguyên thủy đại lục Thiên Thánh giới, trong Thiên Ô quần đảo.

- Cái gì? Có tin tức của Thuần Nhân tộc?

- Thuần Nhân tộc này núp gần Bạch Lâm đảo? Dương Thạc sắp đi vào đẳng cấp thất tinh? Sao có thể?

Ô Thiên Tranh truyền tin đến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến lập tức biết ngay.

- Một khi Dương Thạc đột phá đẳng cấp thất tinh thì ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ta rất khó làm gì được hắn, lúc đó chúng ta đành ngừng đối phó với Thuần Nhân tộc.

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến thầm nghĩ:

- Hơn nữa bây giờ Dương Thạc mới có mấy chục tuổi mà đã đi vào đẳng cấp thất tinh, thiên tài như vậy rất hiếm thấy trong ức vạn năm ở Thiên Thánh giới. Tương lai thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đẳng cấp thất tinh, rất có thể vào cấp bát tinh hay cao hơn. Lúc đó Dương Thạc muốn tiêu diệt Thiên Ô tộc là chuyện nhỏ.

- Phải ngăn cản tiểu tử này!

- Đi Bạch Lâm đảo!

Vù vù vù vù vù!

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến lắc người, thông qua truyền tống trận đi Bạch Lâm đảo.

Trung ương đại lục, trong một tòa thành lớn thủ phủ.

- Thuần Nhân tộc ở Bạch Lâm đảo? Khốn kiếp!

- Phải hoàn toàn tiêu diệt Thuần Nhân tộc mới được, cho dù Dương Thạc đi vào đẳng cấp thất tinh thì sao? Một khi hắn độ qua lôi kiếp, ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh ta sẽ giết chết hắn!

Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhanh chóng bay vào truyền tống trận hướng tới Bạch Lâm đảo.

Còn có thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cũng truyền tống đi Bạch Lâm đảo.

Ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cùng xuất động.

Vù vù vù vù vù!

Xung quanh truyền tống trận Bạch Lâm đảo, ba luồng sáng chợt lóe, là Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân.

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến trước tiên phát hiện nơi Dương Thạc độ kiếp cách phía đông Bạch Lâm đảo mấy chục dặm:

- Ở bên kia!

- Đi nhìn xem!

Ba người Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lao nhanh hướng chỗ Dương Thạc.

Chốc lát sau ba người Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã đến gần nơi Dương Thạc độ kiếp, cách mấy trăm dặm là hắn đang độ kiếp.

Két két két két két!

Két két két két két!

Từng đợt Lôi kiếp không ngừng oanh kích vào người Dương Thạc.

- Tiểu tử này đã bắt đầu độ kiếp?

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến lạnh lùng nói:

- Bắt đầu độ kiếp, không thể đi vào phạm vi mấy trăm dặm, nếu không thì sẽ bị Lôi kiếp lan đến. Hiện nay chúng ta chia thành ba hướng vây quanh tiểu tử này, chờ hắn độ qua Lôi kiếp một hơi ra tay, hoàn toàn giết chết tiểu tử này. Chỉ cần giết Dương Thạc thì Thuần Nhân tộc không đáng lo.

Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân quát to:

- Bao vây tiểu tử này lại!

Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân lắc người đến bên trái đằng sau lưng Dương Thạc.

- Ta đi bên kia!

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cũng nhích người đến bên phải sau lưng Dương Thạc.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cộng thêm tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến ở đằng trước Dương Thạc, ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân bao vây hắn vào giữa.

Dương Thạc lập tức phát hiện ba người Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đến, thầm nhíu mày nói:

- Ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đều đến? Coi trọng Dương Thạc ta quá. Đợi ta độ Lôi kiếp xong muốn thoát khỏi ba người này an toàn rút lui thì hơi rắc rối.