Vô Tận Thần Công

Chương793: Thu phục Thiên Ô tộcTộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến cười to bảo:

- Họ đều là đẳng cấp thất tinh thậm chí là vượt qua đẳng cấp thất tinh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm đến bọn họ, khiến bọn họ giúp ngươi loại trừ thủy độc. Chỉ tiếc... Ngươi không có thời gian! Những người đó toàn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, dù ngươi mất trăm ngàn năm cũng chưa chắc tìm được. Bây giờ ngươi tối đa chỉ có thể chống đỡ năm năm, ha ha ha ha ha ha!

Dương Thạc lạnh nhạt cười nói:

- Thật sự như thế sao?

Dương Thạc chậm rãi nói:

- Ô Bành Chiến, ngươi vẫn xem thường ta.

- Thủy độc này phụ thuộc vào nguyên tố thuộc tính thủy chứ gì? Chưa chắc ta không loại trừ được.

Dương Thạc lắc người.

Vù vù vù vù vù!

Một phân thân chui ra khỏi thân thể Dương Thạc, trong phân thân này ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa vô cùng thuần túy, không chứa năng lượng nào khác. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Vù vù vù vù vù!

Từng hân thân chạy ra.

Kim thuộc tính, mộc thuộc tính, lôi thuộc tính, phong thuộc tính! Mỗi một phân thân chỉ ấn chứa thuộc tính đơn nhất.

- Cái cuối cùng!

Vù vù vù vù vù!

Lòng Dương Thạc máy động, phân thân thổ thuộc tính chui ra khỏi người hắn. Phân thân sáu thuộc tính xuất hiện, bản thể Dương Thạc chỉ còn lại thuộc tính duy nhất, thủy thuộc tính! Đương nhiên, trong hân thân thủy thuộc tính chứa nhiều độc tố thủy độc, không phải thủy thuộc tính phân thân thuần túy.

Dương Thạc cười lạnh lùng:

- Bây giờ thủy thuộc tính trong người ta chắc có thể hoàn toàn trừ bỏ rồi?

Sáu phân thân khác của Dương Thạc nhanh như chớp hành động, ngưng tụ thành Dương Thạc mới. Thủy thuộc tính phân thân thì Dương Thạc lòng máy động, Quang ám nguyên tố niễn luân nhanh chóng nghiền, trong tiếng két két nghiền nát thủy thuộc tính phân thân, hoàn toàn dung nhập vào Quang ám nguyên tố niễn luân.

- Bí pháp của ngươi có thể nghiền Hắc ám hư không của đại ca ta, nghiền thủy độc của ta, đây là bí pháp cấp thần vương đẳng cấp bát tinh!

- Ngươi khống chế được bí pháp cấp thần vương!làm sao có thể... Làm sao có thể...

- Đi!

Mắt thấy Dương Thạc dễ dàng đối phó thủy độc của mình, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến biến sắc mặt, cực kỳ kinh sợ.

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến khẽ quát, không dám đối địch với Dương Thạc nữa, muốn rút đi ngay.

Giờ phút này, Dương Thạc quát to:

- Còn muốn lùi? Để mạng lại đã!

Quang ám nguyên tố niễn luân nhanh chóng hành động, tiếng gió rít chói tai, ngheiefn tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến. Quang ám nguyên tố niễn luân có thể nghiền nát Hư Không, tốc độ cực kỳ nhanh, trong khoảnh khắc đã tới sau lưng tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến. Bùm một tiếng, thân hình tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến bị Quang ám nguyên tố niễn luân nghiền nát bét.

Thân thể của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến không chịu nổi Quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc nghiền, thân hình vỡ nát. Cùng lúc đó, thần hồn tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến liên tục gào thét.

- Dương Thạc, ngươi dám giết ta thì liên minh Bán Thần Thú tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến giống như Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, nhắc tới năm chữ liên minh Bán Thần Thú tộc.

- Còn ngươi nữa, Ô Bành Xuân!

- Ngươi ích kỷ vì bản thân phản bội Thiên Ô tộc ta, dù là Thuần Nhân tộc hay liên minh Bán Thần Thú tộc sẽ không chứa ngươi, không chứa chấp ngươi! Ngươi sẽ nối bước theo chúng ta!

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến gào la uy hiếp Dương Thạc xong xoay sang hét với thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân:

- Ô Bành Chiến ta chờ ngươi trên đường hoàng tuyền, Ô Bành Xuân!

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không dao động, hừ lạnh một tiếng:

- Ta ích kỷ vì bản thân?

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lạnh lùng nói:

Chọc phải Thuần Nhân tộc vốn chỉ là thù riêng của dòng chính Thiên Ô tộc các ngươi. Cửu Tử Long là đệ tử của Ô Bành Vân, Ô Vân Thường là nữ nhi của Ô Bành Chiến ngươi, liên quan gì chi thứ Thiên Ô tộc ta? Vì thù hận của bọn họ mà các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt Thuần Nhân tộc. Giờ đụng trúng tường, chết đi không thể trách ai!

- A!

Phương xa, thần hồn của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến bị Quang ám nguyên tố niễn luân nghiền nát, hoàn toàn cắn nuốt.

Cường giả của Thiên Ô tộc đẳng cấp thất tinh, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến đã chết.

Thiên Ô tộc có ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến bị Dương Thạc lần lượt giết chết, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân phản bội Thiên Ô tộc. Lúc trước thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cùng Dương Thạc công kích Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, có thể nói là ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lần lượt bị giải quyết, không còn một ai có thể đối địch với Thuần Nhân tộc.

Giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến xong người Dương Thạc bềnh bồng giữa không trung.

- Liên minh Bán Thần Thú tộc?

- Bí pháp cấp thần vương đẳng cấp bát tinh?

Mặc dù Dương Thạc đã giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến nhưng lúc trước gã và Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhắc tới một số từ làm lòng Dương Thạc máy động.

Liên minh Bán Thần Thú tộc, tên như ý nghĩa, là do một số Bán Thần Thú tộc hình thành đoàn thể liên minh. Nghe tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nói thì dường như liên minh Bán Thần Thú tộc không chịu trơ mắt nhìn Thuần Nhân tộc hưng thịnh. Rất rõ ràng, liên minh Bán Thần Thú tộc đối đầu với Thuần Nhân tộc.

Dương Thạc đến Thiên Thánh giới không chỉ một, hai năm, thế nhưng hắn chưa từng nghe nói về liên minh Bán Thần Thú tộc. giờ đột nhiên nghe thấy, lòng Dương Thạc nghi hoặc.

Ngoài ra còn có đẳng cấp bí pháp cấp thần vương.

Lúc trước tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến nói Quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc đạt đến bí pháp cấp thần vương, lại gọi là đẳng cấp bát tinh, hiển nhiên vượt xa bí pháp đẳng cấp thất tinh, bí pháp cao giai.

- Sau đẳng cấp thất tinh chính là đẳng cấp thần vương?

Dương Thạc hiểu sơ sơ về đẳng cấp cường giả Thiên Thánh giới.

Dương Thạc chỉ biết từ đẳng cấp nhất tinh đến thất tinh, bảy đẳng cấp thực lực.

Hư Không Võ Thánh đẳng cấp nhất tinh là đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh, đẳng cấp thất tinh là đến đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh. Sau đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh chắc còn có đẳng cấp cửu trọng lôi âm Võ Thánh. Lúc trước Dương Thạc chỉ biết đẳng cấp cửu trọng lôi âm Võ Thánh được gọi là 'tồn tại vượt qua đẳng cấp thất tinh'. Giờ hắn mới nghe khái niệm đẳng cấp thần vương.

Còn về đẳng cấp thần vương phân chia như thế nào, sau đẳng cấp thần vương có trình độ cao hơn không thì Dương Thạc không rõ.

Dương Thạc thầm nghĩ:

- Xem ra kiến thức của ta thật hạn hẹp.

- Ừm! Chủ yếu là thực lực không tới, dĩ nhiên không thể tiếp xúc tầng cao hơn.