Vô Tận Thần Công

Chương795: Ba ngày trạng thái thiên nhân hợp nhấtDương Thạc thầm nghĩ:

- Ta hiểu biết rất ít một số việc trên đẳng cấp thất tinh, nội tình của Thuần Nhân tộc quá mỏng manh, vừa lúc thu phục Ô Bành Xuân. Kết minh với Thiên Ô tộc trợ giúp cho ta nhanh chóng hiểu một số thường thức về đẳng cấp thất tinh. Giúp Thuần Nhân tộc ta mau chóng phát triển, xem như một hòn đá trúng nhiều chim.

Ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trong chớp mắt đã có hai người bị Dương Thạc giết, còn lại một thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cũng chịu khống chế.

Cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh gần như là biểu tượng đối với đại hình chủng tộc.

Một cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh có thể hướng dẫn một chủng tộc.

Có cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh ở, Thiên Ô tộc chính là đại hình chủng tộc. Nếu không có cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh, dù Thiên Ô tộc có nội tình thâm sâu hơn không tính là đại hình chủng tộc. Đại hình chủng tộc khác muốn khi dễ Thiên Ô tộc rất đơn giản. Nếu ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đều chết hết, vậy tình cảnh của Thiên Ô tộc vô cùng gian nan.

Khi đó thật nhiều tài nguyên của Thiên Ô tộc sẽ bị đại hình chủng tộc khác chiếm hữu.

Bởi vậy Dương Thạc không muốn giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân.

Mặc dù lúc trước thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cùng Dương Thạc hợp tác đối phó Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhưng hắn không xem gã là minh hữu. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là người có thể giết cũng không giết được.

Giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân rồi Thiên Ô tộc sẽ suy đồi, thật nhiều tài nguyên bị đại hình chủng tộc khác chiếm cứ, đối với Dương Thạc, Thuần Nhân tộc không có điểm tốt gì. Dương Thạc tuyệt đối không làm giá y cho đại hình chủng tộc khác.

Huống chi giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Thiên Ô tộc suy sút thì Thiên Ô tộc sẽ rất hận Dương Thạc, Thuần Nhân tộc.

Nói không chừng ngày nào đó Thiên Ô tộc ra một siêu cấp cường giả đối đầu với Dương Thạc, Thuần Nhân tộc.

Để lại thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân có thể dẫn dắt dư luận Thiên Ô tộc.

Dương Thạc sẽ không là kẻ thù của Thiên Ô tộc mà là ân nhân của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Bởi vì Dương Thạc giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, nhờ đó thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mới trở thành vua Thiên Ô tộc, chi thứ có địa vị rồi sẽ cảm kích hắn.

Giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Dương Thạc là kẻ thù của Thiên Ô tộc.

Không giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Dương Thạc là ân nhân của Thiên Ô tộc.

Giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Dương Thạc không lấy được chút tài nguyên từ Thiên Ô tộc.

Không giết thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Gã dẫn dắt Thiên Ô tộc kết minh với Thuần Nhân tộc. Thuần Nhân tộc sẽ hưởng thụ được nhiều tài nguyên của Thiên Ô tộc.

Dương Thạc thông hết các khâu, hắn hiểu thì thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cũng hiểu. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không ngu, thần phục Dương Thạc một là bị buộc bất đắc dĩ. Thứ hai, thần phục Dương Thạc có lợi ích.

Lúc trước Dương Thạc thể hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân là hai cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh mà không đỡ được hai chiêu, bị hắn giết ngay. Có thể nói Dương Thạc thể hiện ra sức chiến đấu gần như là cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Thần phục Dương Thạc, hắn sẽ là chỗ dựa cho Thiên Ô tộc.

Sau khi tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân chết, Thiên Ô tộc chỉ dựa vào một mình thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, có lẽ Thiên Ô tộc không suy sụp ngay nhưng trong quá trình qua lại với đại hình chủng tộc khác sẽ rơi vào thế yếu.

Bây giờ dựa vào Dương Thạc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân có nắm chắc không nể mặt đại hình chủng tộc nào.

Có thể bảo đảm lợi ích của Thiên Ô tộc không bị tổn hại.

Có thể nói đây là chuyện hợp tác cùng có lợi.

Dương Thạc vung môt tay, mê trận bảy sắc lập tức rút đi.

- Ô Bành Xuân tộc trưởng, nếu ngươi đã lập khế ước bí pháp thì coi như chân chính kết minh với Thuần Nhân tộc ta. Bây giờ chúng ta là bạn không phải địch. Chúc mừng Ô Bành Xuân tộc trưởng đã trở thành tộc trưởng của Thiên Ô tộc.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân xa xa chắp tay với Dương Thạc:

- Mọi chuyện đều nhờ Dương Thạc ban cho.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói:

- Dương Thạc quả là lợi hại, khống chế tất cả trong tay, thực lực khiến Ô ta vô cùng khâm phục. Sau này Thiên Ô tộc ta phải qua lại nhiều với Thuần Nhân tộc rồi.

Dương Thạc lạnh nhạt cười nói:

- Mọi người là minh hữu, nên nâng đỡ cho nhau.

Dương Thạc mỉm cười nói:

- Ô Bành Xuân chờ chút, ta dẫn tiến Nhân Hoàng, mấy trưởng lão của Thuần Nhân tộc ta cho ngươi.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Dương Thạc mới nói xong thì giữa thiên địa giáng xuống năng lượng thần hồn mạnh mẽ, chui vào trán hắn.

Thần hồn của Dương Thạc tăng trưởng nhanh.

Đây là ích lợi khi độ qua thần hồn Lôi kiếp.

- Tăng gấp chín lần? Thần hồn Lôi kiếp lần này tăng thần hồn của ta gấp chín lần. Giống như bội số tăng thân thể vậy, số cực hạn. Xem ra lần này bởi vì ta có thể nhẹ nhàng ứng đối thần hồn Lôi kiếp mà ra...

Dương Thạc phát hiện thần hồn của mình trong phút chốc tăng gấp chín lần.

Vượt qua Lôi kiếp càng nhẹ nhàng thường tăng cao con số gấp mấy lần.

Thân thể Dương Thạc mạnh mẽ, độ qua thân thể Lôi kiếp rất đơn giản, bởi vậy thân thể thường tăng gấp chín lần. Độ thần hồn Lôi kiếp thì lần trước Dương Thạc tăng gấp tàm lần, xem như khá mạnh. Lần này bởi vì lĩnh ngộ bí pháp Quang ám nguyên tố niễn luân, độ qua thần hồn Lôi kiếp vô cùng nhẹ nhàng nên tăng rất cao, đạt đến bội số cực độ là gấp chín lần.

Dương Thạc hít sâu thầm nghĩ:

- Thực lực hiện tại của ta ít nhất là đỉnh đẳng cấp thất tinh.

Dương Thạc mới đi vào đẳng cấp thất tinh đã tới đỉnh đẳng cấp thất tinh.

Nên biết lúc trước khi Dương Thạc chưa tu thành đệ thất trọng cửu âm cửu dương chân thân, không sử dụng Áo giáp bội tăng có sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh.

Bây giờ Dương Thạc tu thành đệ thất trọng cửu âm cửu dương chân thân, thực lực tăng mạnh, dưới tình huống không sử dụng Áo giáp bội tăng có sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh.

Nếu lại dùng Áo giáp bội tăng thì... Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Sức chiến đấu tăng gấp mấy lần có thể đạt đến cảnh giới đỉnh đẳng cấp thất tinh, mấy người như tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân không phải là đối thủ của Dương Thạc.