Vô Tận Thần Công

Chương796: Tâm cảnh biến đổiDương Thạc thầm nghĩ:

- Chắc bây giờ sức chiến đấu của ta khoảng gấp một trăm lẻ năm lần cơ sở sức chiến đấu đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh. Áo giáp bội tăng có thể đưa sức chiến đấu của ta tăng lên gấp năm lần.

Vốn Dương Thạc ở đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh cơ sở sức chiến đấu gấp một trăm lẻ tám lần.

Bây giờ vào đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh chẳng những không tăng bội số mà còn giảm xuống.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Mức độ lĩnh ngộ bí pháp, áo nghĩa vân vân ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu.

Vốn Dương Thạc là đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh, bí pháp cường đại, lĩnh ngộ áo nghĩa rất sâu, tăngp húc sức chiến đấu lớn, nâng lên cơ sở sức chiến đấu gấp một trăm lẻ tám lần.

Bây giờ Dương Thạc đi vào đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh nhưng không tăng lĩnh ngộ áo nghĩa, như các bí pháp "Lôi quang chi trảo", "Đại Địa Thủ Hộ, không chút tăng tiến. Lôi đình thần ưng, đại địa cuồng hùng biến thân cũng ngừng lại ở đệ tứ trọng, tăng phúc sức chiến đấu rất yếu, chỉ cỡ sức chiến đấu gấp một trăm lẻ năm lần.

Nếu không phải Dương Thạc lĩnh ngộ bí pháp mạnh mẽ như Quang ám nguyên tố niễn luân thì e rằng không có cả tăng phúc sức chiến đấu gấp một trăm lẻ năm lần.

Dương Thạc tràn đầy tự tin:

- Tăng sức chiến đấu gấp năm lần cũng tốt rồi.

- Hơn nữa ta còn có cơ hội tiếp tục tăng sức chiến đấu, tiềm lực tràn trề.

Bốn phần bảy loại áo nghĩa dung hợp với nhau chưa đủ một phần.

Cứ tiếp tục dung hợp thì Dương Thạc ở mặt áo nghĩa có khả năng tăng sức chiến đấu rất lớn.

Còn về thần ưng, cuồng hùng biến thân...

Dương Thạc chuyển ánh mắt hướng huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc, bây giờ Thuần Nhân tộc và Thuần Nhân tộc kết minh, vậy hắn có thể đi vào huyết trì. Dương Thạc vào trong huyết trì tiến hành tẩy lễ, thần thú huyết mạch rất có khả năng tiến một bước kích phát, do đó đạt đến đệ ngũ trọng biến thân.

Sức chiến đấu lại tăng vọt.

Trở về cơ sở sức chiến đấu gấp một trăm lẻ tám lần hay càng cao, tới gần một trăm mười lần.

Ngoài ra.

Vào đến đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh chắc vẫn còn một lần trạng thái thiên nhân hợp nhất, khi đó Dương Thạc lĩnh ngộ áo nghĩa sẽ lại tăng lên.

Sao sức chiến đấu không tăng được? nguồn TruyenFull.vn

Đang lúc Dương Thạc suy nghĩ.

- A?

Cảm giác kỳ diệu bao phủ Dương Thạc.

- Là trạng thái thiên nhân hợp nhất!

Đây không phải lần đầu tiên Dương Thạc có cảm giác này, rõ ràng là trạng thái thiên nhân hợp nhất. Dương Thạc đi vào đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh, trạng thái thiên nhân hợp nhất đến đúng lúc.

- Tu luyện!

Tuy có thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ở bên cạnh nhưng Dương Thạc không e dè, nhắm mắt lại tu luyện trong trạng thái thiên nhân hợp nhất.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là đẳng cấp thất tinh, tức là đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh, không phải chưa trải qua trạng thái thiên nhân hợp nhất mấy lần, biết trạng thái thiên nhân hợp nhất rất quý giá. Bây giờ Dương Thạc không để ý tới thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trực tiếp tu luyện. Gã rất thông cảm. Đừng nói là thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, dù là sư phụ, trưởng bối của trưởng lão trong tình huống hắn tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất sẽ hiểu cho, không nói nhảm nhiều, trực tiếp tu luyện.

Nếu sư phụ, trưởng bối của Dương Thạc có ở đây, Dương Thạc không nắm chặt thời gian tu luyện trạng thái thiên nhân hợp nhất mà còn nói lảm nhảm chắc sẽ bị ămngs thúi đầu.

- Trạng thái thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa.

Dương Thạc không chút do dự trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa.

Bảy loại nguyên tố áo nghĩa không cần lĩnh ngộ dưới tình huống này.

Dù sao Dương Thạc ở trong vòng xoáy bảy sắc, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, không cần thiết lĩnh ngộ nó trong trạng thái thiên nhân hợp nhất.

Áo nghĩa cao đẳng như dung hợp áo nghĩa rất hữu dụng với Dương Thạc, không thể tăng tiến trong vòng xoáy bảy sắc, bởi vậy cần lĩnh ngộ trong trạng thái thiên nhân hợp nhất.

Dương Thạc tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ở bên cạnh ngẩn ra.

- Tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất?

- Không biết trạng thái thiên nhân hợp nhất lần này sẽ kéo dài bao lâu?

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không rời đi, nhìn chằm chằm vào Dương Thạc.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là đẳng cấp thất tinh, có tính kiên nhẫn rất cao. Đừng nói chờ Dương Thạc một đoạn thời gian, dù có đợi tám hay mười năm cũng không thành vấn đề.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân biến sắc mặt nói:

- Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thiên nhân hợp nhất?

Võ giả bình thường sau khi đột phá, tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất chỉ mất mấy canh giờ, cùng lắm là một, hai ngày đã xem như dài. Bây giờ Dương Thạc trong trạng thái thiên nhân hợp nhất tròn ba ngày không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Dưới loại tình huống này, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là cường giả đẳng cấp thấp tinh đều cảm thấy khó tin.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhìn Dương Thạc, thầm nghĩ:

- Một khi thoát khỏi trạng thái thiên nhân hợp nhất thì thực lực của Dương Thạc sẽ tăng vọt.

Dương Thạc trạng thái thiên nhân hợp nhất ba ngày rồi vẫn không tỉnh lại.

Hiển nhiên Dương Thạc có thể kéo dài trạng thái thiên nhân hợp nhất lâu hơn nữa.

Thấy tình huống này, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh hút ngụm khí lạnh:

- Ui!

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thầm nghĩ:

- Thiên phú của ta thuộc hàng đỉnh cao trong Thiên Ô tộc, đi vào đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh tức là lúc sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh chỉ kéo dài trạng thái thiên nhân hợp nhất một ngày một đêm. Như tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân cùng lắm là kéo dài bảy, tám canh giờ. So sánh với Dương Thạc ba ngày ba đêm thì kém quá xa xôi.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân có thực lực yếu nhất trong ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, chỉ là đẳng cấp thất tinh sơ giai.

Thực lực của thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân kém bởi vì gã là chi thứ Thiên Ô tộc, được ít tài nguyên nhất. Tính thiên phú thì thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cao hơn tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhiều.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đi vào đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh tức là sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh kéo dài trạng thái thiên nhân hợp nhất một ngày một đêm, tức là mười hai canh giờ.

Giống tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân thì không kéo được tới mười canh giờ.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân coi như có thiên phú rất mạnh trong Thiên Ô tộc, nhưng so với Dương Thạc bây giờ thì vẫn yếu rất nhiều.