Vô Tận Thần Công

Chương799: Đẳng cấp thần vương, cấp Vĩnh Hằng Võ Thánh (2)Có một cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh như Dương Thạc, tương lai Thuần Nhân tộc sẽ có vô số cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh.

Từ từ sẽ có cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh khác đột phá đến đẳng cấp thất tinh.

Đó là lúc Thuần Nhân tộc thật sự hưng thịnh.

Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc cao giọng quát:

- Tóm lại hôm nay là ngày vui, Thuần Nhân tộc ta trước tiên quay về Bạch Lâm đảo, mời tiệc Ô Bành Xuân tộc trưởng, mọi người cùng chè chén tâm sự!

Trên Bạch Lâm đảo.

Ban đêm, khu vực chính giữa Bạch Lâm đảo, nơi Thuần Nhân tộc cư ngụ giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, vô số cường giả Thuần Nhân tộc liên hoan suốt đêm.

Trong ánh đèn, đám người Dương Thạc, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc bềnh bồng giữa không trung, yên lặng nhìn cường giả Thuần Nhân tộc ở bên dưới chúc mừng.

Dương Thạc nhìn đám người Thuần Nhân tộc bên dưới, thầm nghĩ:

- Quả nhiên.

- Thuần Nhân tộc ta trở thành đại hình chủng tộc, tâm tình các cao thủ có biến đổi.

- Tâm tình của Chân Võ đại đế, Dương Thiên thả lỏng, tương lai bọn họ có cơ hội đi vào đẳng cấp thất tinh.

- Còn về Ngộ Minh, Thanh Như, Quân Ninh thì thiên phú ngộ tính rất cao, cơ hội đi vào đẳng cấp thất tinh rất lớn.

Thuần Nhân tộc trở thành đại hình chủng tộc, Chân Võ đại đế, Dương Thiên được ích lợi không nhỏ. Lúc trước Dương Thiên, Chân Võ đại đế bị Dương Thạc đè đầu, tâm tình trở ngại, cơ hồ không có một chút khả năng đi vào đẳng cấp thất tinh. Bây giờ tâm tình bọn họ thay đổi, có cơ hội đi vào đẳng cấp thất tinh.

Dĩ nhiên dù cuối cùng Chân Võ đại đế, Dương Thiên có vào đẳng cấp thất tinh được, hay lên cao hơn thì Dương Thạc không sợ.

Thứ nhất, thực lực của Dương Thạc với Chân Võ đại đế, Dương Thiên chênh lệch như lạch trời, muốn đuổi theo cũng khó như lên trời.

Thứ hai, tâm tình của Chân Võ đại đế, Dương Thiên biến đổi là dựa vào thực lực đẳng cấp thất tinh của Dương Thạc. Dương Thạc có được thực lực siêu cường thì tâm tình của Chân Võ đại đế, Dương Thiên mới thay đổi, hắn như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, khích lệ Chân Võ đại đế, Dương Thiên khiến bọn họ liên tục tăng lên. Nếu tương lai thực lực của Dương Thạc bị Chân Võ đại đế, Dương Thiên đuổi theo thì bọn họ không còn tâm tình này.

Tón lại là Chân Võ đại đế, Dương Thiên không thể uy hiếp Dương Thạc được.

Dương Thạc thầm nghĩ:

- Thực lực của ta không ngừng tăng lên, thực lực Thuần Nhân tộc mới liên tục tăng.

Dương Thạc chợt nghĩ:

- Phải rồi!

Dương Thạc quya đầu nhìn thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân.

Dương Thạc hỏi thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân:

- Ô tộc trưởng, lúc trước ta nghe tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nhắc đến bí pháp cấp thần vương, còn có liên minh Bán Thần Thú tộc, ta không hiểu những chuyện này, không biết Ô tộc trưởng có thể tỉ mỉ giải thích cho ta nghe không?

Bí pháp đẳng cấp thần vương, liên minh Bán Thần Thú tộc những từ ngữ này trước kia Dương Thạc chưa từng nghe qua nên đương nhiên là không biết rõ.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân biểu tình nghiêm túc nói:

- Mấy chuyện này sao...

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói:

- Dương Thạc tiền bối mới vào đẳng cấp thất tinh nên không biết mấy thứ này cũng bình thường.

- Để ta giải thích cho.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ngừng lại như đang tổ chức ngôn ngữ.

- Dương Thạc tiền bối, ngươi có biết cảnh giới võ đạo, đẳng cấp Hư Không Võ Thánh chủ yếu phôi chi bằng lôi âm. Từ đẳng cấp lục trọng lôi âm Võ Thánh trở nên chính là Hư Không Võ Thánh. Đẳng cấp thất trọng lôi âm Võ Thánh, đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh đều xem như Hư Không Võ Thánh. Đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh là đẳng cấp thất tinh, coi như cực kỳ cao trong Thiên Thánh giới.

- Trên đẳng cấp thất tinh còn có tồn tại vượt qua đẳng cấp thất tinh. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Thường thì tồn tại vượt qua đẳng cấp thất tinh chính là cảnh giới sau đẳng cấp bát trọng lôi âm Võ Thánh, đẳng cấp cửu trọng lôi âm Võ Thánh.

- Hổ báo lôi âm tổng cộng cũng chỉ có cửu trọng

- Đẳng cấp cửu trọng lôi âm Võ Thánh là tầng cao nhất lôi âm Võ Thánh, là cực độ, bình thường được gọi là cực độ võ đạo. Cường giả đẳng cấp đó được gọi là đẳng cấp thần vương. Bí pháp Quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc tiền bối có uy lực so với cường giả đẳng cấp thần vương thi triển bí pháp cho nên gọi là bí pháp cấp thần vương.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân kể ra tình hình đẳng cấp thần vương.

- Đẳng cấp thần vương chỉ có vài người tại Thiên Thánh giới, đa số tiềm tu ở nơi bí ẩn.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói:

- Cho dù là một ít siêu đại hình chủng tộc, trong đó đến cùng có đẳng cấp thần vương tồn tại hay không là chuyện chưa biết. Tóm lại cường giả đẳng cấp thất tinh bình thường căn bản không biết nguyên Thiên Thánh giới có bao nhiêu cường giả đẳng cấp thần vương. Chỉ biết rằng chắc chắn có cường giả đẳng cấp thần vương.

- Trên đẳng cấp thần vương còn có trình độ cao hơn.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói:

- Siêu thoát lôi âm Võ Thánh đi vào vĩnh hằng, là trên đẳng cấp cửu trọng lôi âm Võ Thánh đẳng cấp thần vương, tầng đó gọi là Vĩnh Hằng Võ Thánh.

Mắt thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân có khao khát.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chậm rãi nói:

- Nếu nói chúng ta xác định có cường giả đẳng cấp thần vương thì Vĩnh Hằng Võ Thánh là hư vô mờ mịt, dù là đẳng cấp thần vương cũng không thể khẳng định Thiên Thánh giới có tồn tại Vĩnh Hằng Võ Thánh không. Có thể nói Vĩnh Hằng Võ Thánh là cảnh giới võ đạo chỉ tồn tại mặt lý luận.

Trên đẳng cấp thất tinh là đẳng cấp thần vương, trên đẳng cấp thần vương là Vĩnh Hằng Võ Thánh.

Trong đó đẳng cấp thần vương xem như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Biết có cường giả như vậy nhưng trong cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh mười chỉ có một người từng thấy qua đẳng cấp thần vương.

Vĩnh Hằng Võ Thánh thì hư vô mờ mịt, chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Đẳng cấp thần vương chưa từng thấy.

Dương Thạc hít sâu, thầm nghĩ:

- Đẳng cấp thần vương, Vĩnh Hằng Võ Thánh. Trên đẳng cấp thất tinh còn có những cảnh giới này sao? Bây giờ ta mới đi vào đẳng cấp thất tinh, cách cực độ võ đạo quá xa xôi.

Bây giờ Dương Thạc là đỉnh đẳng cấp thất tinh, rất có thể là cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh.

Nhưng dù là vậy thì sao? Trên đẳng cấp thất tinh còn có cường giả đẳng cấp thần vương, đạt tới cảnh giới đẳng cấp cửu trọng lôi âm Võ Thánh, sức chiến đấu vượt qua cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh gấp trăm ngàn lần.

Dù đến cảnh giới đẳng cấp thần vương thì còn có chia ra đê giai, trung giai, cao giai. Dù là bá chủ đẳng cấp thần vương, đi lên nữa có Vĩnh Hằng Võ Thánh.

Có thể nói võ đạo không có cuối.

Dương Thạc hít sâu, thầm nghĩ:

- Đi từng bước vậy.

- Bây giờ có biết nhiều cũng không tác dụng gì. Nếu đã biết đẳng cấp thần vương tồn tại thì cố gắng đạt tới mục tiêu.