Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc là hai người duy nhất của Thuần Nhân tộc trên đẳng cấp lục tinh, đi Thiên Ô quần đảo muốn tiến hành huyết trì tẩy lễ!

Dương Thạc kích phát lôi đình thần ưng, đại địa cuồng hùng huyết mạch. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc thì kích phát Thuần Nhân tộc huyết mạch, chuẩn bị tăng lớn ngộ tính. Chỉ cần tăng mạnh ngộ tính là Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc có hy vọng trong ngàn năm đi vào đẳng cấp thất tinh, thậm chí trong trăm năm vào đẳng cấp thất tinh.

- Đi.

- Đi Thiên Ô quần đảo!

Vù vù vù vù vù!

Đám người Dương Thạc, đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhanh như chớp bay vào truyền tống trận Bạch Lâm đảo.

Ngay sau đó, phía tây nguyên thủy đại lục, trên Thiên Ô quần đảo, trong truyền tống trận chớp lóe ánh sáng trắng, mấy bóng người hiện ra, chính là đám người Dương Thạc, đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân.

- Ủa? Là Ô Bành Xuân trưởng lão?

Mấy cường giả của Thiên Ô tộc xung quanh truyền tống trận Thiên Ô quần đảo thấy thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đến thì mắt sáng lên.

Các cường giả của Thiên Ô tộc hưng phấn:

- Ô Bành Xuân trưởng lão, còn có Ô Bành Anh, Ô Bành Hào trưởng lão. Ba trưởng lão đều đến rồi, mau lên, mau thông báo cho các trưởng lão Ô Bành Long!

Đúng lúc này, có thanh âm từ xa truyền đến.

- Thất trưởng lão!

Vù vù vù vù vù!

Lại là Ô Bành Long, trưởng lão dòng chính Thiên Ô tộc, người nắm giữ quyền lực Thiên Ô tộc cùng với mấy trưởng lão cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh khác.

Ô Bành Long bay nhanh tới, vẻ mặt sốt ruột hỏi thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân:

- Thất trưởng lão, tại sao sáu ngày trước mệnh giảng của tộc trưởng, đại trưởng lão vỡ nát? Có chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng cùng đại trưởng lão không có khả năng chết được, vì sao có tình huống này? Thất trưởng lão, trên Bạch Lâm đảo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Lúc trước ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân tiến vào Bạch Lâm đảo rồi Thiên Ô tộc không phái ai đi nữa.

Trên Bạch Lâm đảo rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đám người Ô Bành Long không biết. Bây giờ thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trở về, Ô Bành Long lập tức đến hỏi.

Ô Bành Long vừa hỏi xong, không chờ thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đáp lời đã thấy hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào.

Ô Bành Long ngẩn ra nói:

- Ủa? Hai trưởng lão Ô Bành Anh, Ô Bành Hào? Các ngươi...

Ô Bành Long thấy Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc:

- Còn hai người này... Bọn họ là ai?

- Ô Bành Long trưởng lão, vị này chính là cường giả đẳng cấp thấp tinh của Thuần Nhân tộc, Dương Thạc, còn đây là Nhân Hoàng điện hạ, vua Thuần Nhân tộc. Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân mưu toan đối phó với Thuần Nhân tộc nên bị Dương Thạc tiền bối giết rồi. Bây giờ Ô Bành Xuân tiếp nhận trưởng lão Thiên Ô tộc, Thiên Ô tộc liên minh với Thuần Nhân tộc. Lần này Dương Thạc tiền bối và Nhân Hoàng điện hạ đến Thiên Ô quần đảo là để tiến hành huyết trì tẩy lễ.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trầm giọng nói:

- Ô Bành Long, ngươi hãy mở ra huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc ta để Dương Thạc tiền bối, Nhân Hoàng điện hạ vào tiến hành huyết trì tẩy lễ.

- Cái gì?

Nghe thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nói, Ô Bành Long biến sắc mặt nói:

- Ngươi... Ngươi...

Ô Bành Long tức giận chửi thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân:

- Ô Bành Xuân, ngươi dám liên hợp với người Thuần Nhân tộc giết tộc trưởng, đại trưởng lão Thiên Ô tộc ta! Phản đồ, ngươi là phản đồ của Thiên Ô tộc, còn mưu toan vào huyết trì cao cấp Thiên Ô tộc ta? Không thể nào. Huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc ta chỉ cường giả đẳng cấp tộc trưởng liên minh bảy chủng tộc mới được vào, ngươi chưa có tư cách đó!

- A?

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhướng mày nói:

- A?

- Ô Bành Long, ngươi không phục chứ gì?

- Ta là cường giả đẳng cấp thấp tinh duy nhất hiện nay của Thiên Ô tộc, ngươi dám không phục ta thì không cần lưu lại ngươi, chết đi!

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không khách sáo vung tay tới trước mặt Ô Bành Long, ầm ầm mấy tiếng, bóp nát Ô Bành Long mạch trưởng lão dòng chính Thiên Ô tộc thành bãi máu.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân bóp nát Ô Bành Long, ánh mắt lạnh băng quét bốn phía, trầm giọng chậm rãi nói:

- Còn ai không phục?

Sau lưng Ô Bành Long, mấy trưởng lão dòng chính Thiên Ô tộc đẳng cấp lục tinh lòng run lên, mắt nhìn thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trnaf đầy khó tin.

Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân vốn là điệu thấp, nội liễm nhất trong ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân. Thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân gần như không tham gia chuyện trong tộc, thậm chí không va chạm với người nào. Mặc dù thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là mạch chi thứ, được tài nguyên ít nhất nhưng gã chưa từng có câu oán hận.

Xem như là người tốt nhất huyết trì cao cấp.

Bây giờ tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân chết, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lập tức trở mặt, sát phạt quyết đoán đến cực độ, một tay bóp nát Ô Bành Long.

Có thể nói thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chấn động các trưởng lão dòng chính Thiên Ô tộc. Nguồn tại http://Truyện FULL

- Chúng ta nguyện ý tôn thất ca làm tộc trưởng!

- Thất cả làm tộc trưởng là thiên kinh địa nghĩa!

Không đợi các trưởng lão dòng chính Thiên Ô tộc lên tiếng, mạch chi thứ Thiên Ô tộc, đám người Ô Bành Định, Ô Bành Nham lớn tiếng nói.

Vốn đám người Ô Bành Định, Ô Bành Nham chi thứ Thiên Ô tộc tưởng thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân sẽ dẫn dắt cao thủ chi thứ rời khỏi Thiên Ô tộc, tự lập môn hộ.

Nếu thật sự như vậy thì đám người Ô Bành Định, Ô Bành Nham chi thứ Thiên Ô tộc rời khỏi Thiên Ô tộc tự lập môn hộ rất khó sống. Dù sao rời đi Thiên Ô tộc thì đám người Ô Bành Định, Ô Bành Nham chi thứ Thiên Ô tộc không thể hưởng thụ tài nguyên của Thiên Ô tộc. Phiêu bạt trong Thiên Thánh giới, đám người Ô Bành Định, Ô Bành Nham chi thứ Thiên Ô tộc thành bèo dạt. Mỗi một tiểu đảo, một lục địa trong Thiên Thánh giới đều bị người chiếm cứ. Dưới loại tình huống này, thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân dẫn dắt chi thứ Thiên Ô tộc tìm khu địa bàn thuộc về mình là rất khó khăn, muốn chiếm tài nguyên phải giành giật từ tay chủng tộc khác.