Vô Tận Thần Công

Chương803: Độ phù hợp với huyết trìTrưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh sắc mặt khó xem nói:

- Quá bậy bạ!

- Xúc phạm lợi ích của sáu đại hình chủng tộc Bán Thần Thú tộc thì họ sẽ không bỏ qua!

- Hừ! Thuần Nhân tộc làm sao đối kháng với sáu đại hình chủng tộc Bán Thần Thú tộc? Trong sáu đại hình chủng tộc Bán Thần Thú tộc có ba cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh!

- Xúc phạm lợi ích của sáu đại hình chủng tộc Bán Thần Thú tộc, Thiên Ô tộc tiêu rồi.

Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh thầm nghĩ: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

- Bậy bạ với cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh là bảo hổ lột da, sau này Thiên Ô tộc ta chỉ có nước bị hủy diệt! Không thể được, phải ngăn cản chúng lại. Bây giờ ta liên lạc với Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, còn có Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc trên lục địa, khiến các cao thủ nhanh chóng đến ngăn cản Ô Bành Xuân và Thuần Nhân tộc!

Lúc này đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào sớm đến bên huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc.

Huyết trì cao cấp này tồn tại trong cung điện.

Vù vù vù vù vù!

Đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào vào trong cung điện.

Đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào mới vào cung điện thì chợt nghe có thanh âm vang lên.

- A? Là ai? Sao dám vào điện đường huyết trì?

- Tiểu tử Thiên Ô tộc? Hừ, đây là điện đường huyết trì, là bảy chủng tộc chúng ta cùng sở hữu. gần mười vạn năm nay Thiên Ô tộc các ngươi chiếm hai lần tẩy lễ rồi, chiếm ích lợi như vậy cần chờ vài chục vạn năm nữa. Bây giờ các ngươi lại đi vào làm gì?

Dương Thạc nhìn xung quanh, nhướng mày nói:

- A? Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc? Trong cung điện này có sáu cường giả đẳng cấp lục tinh thuộc sáu đại hình chủng tộc Bán Thần Thú tộc. Đây là sáu chủng tộc lúc trước Thiên Ô tộc liên minh đó sao?

Trong cung điện huyết trì, Dương Thạc liếc sơp hát hiện sáu cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh hình dạng khác nhau là cường giả của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là người Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc Thiên Ô tộc kết minh phái tới.

Thiên Ô tộc kết minh với sáu chủng tộc.

Gồm Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc.

Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc đều là Bán Thần Thú tộc, đại hình chủng tộc, thực lực không thua gì Thiên Ô tộc. Trong đó có ba chủng tộc thậm chí ra siêu cấp cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh.

Chẳng qua Hổ Kình tộc chỉ có hai cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh.

Tử Sa tộc chỉ có một cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh có độ phù hợp với huyết trì cao cấp, chính là cao thủ cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh.

Tuy Kim Thử tộc có ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh, cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh đã rời khỏi Kim Thử tộc phiêu bạt khắp nơi trong Thiên Thánh giới, định vào đẳng cấp thần vương. Cho nên cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh của ba chủng tộc tuy có đẳng cấp bá chủ nhưng số lượng không bằng Thiên Ô tộc,

Nếu về số lượng, chất lượng đều hơn xa Thiên Ô tộc thì sợ là Thiên Ô tộc không xứng đứng ngamng với họ.

Trừ ba chủng tộc Hổ Kình tộc, Tử Sa tộc, Kim Thử tộc, ba chủng tộc khác hoặc là có hai cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh, hoặc là có ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh thực lực không tầm thường.

Cộng với Thiên Ô tộc, bảy chủng tộc kết minh, cùng nhau bảo vệ huyết trì cao cấp này.

Mặc dù huyết trì cao cấp ở Thiên Ô quần đảo nhưng lệ thuộc vào liên minh bảy chủng tộc, muốn tiến vào huyết trì phải được bảy chủng tộc cho phép.

Trong cung điện này, sáu cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh đến từ Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc lại đây giám sát Thiên Ô tộc.

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lạnh lùng liếc sáu cường giả:

- Mấy vị!

- Hôm nay Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân đã chết, Thiên Ô tộc do Ô Bành Xuân ta thống lĩnh. Huyết trì cao cấp ở trong Thiên Ô quần đảo của ta thì là tài sản của Thiên Ô tộc!

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lạnh lùng nói:

- Lúc trước sáu chủng tộc các ngươi liên hợp áp chế, bức ép Thiên Ô tộc ta giao ra nhiều quyền sử dụng huyết trì, kiểu hành động khi dễ Thiên Ô tộc ta thế này Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân chịu được nhưng Ô Bành Xuân ta thì không! Bây giờ quyền sử dụng huyết trì này thuộc về Thiên Ô tộc ta, hôm nay Ô Bành Xuân muốn sử dụng huyết trì cao cấp. Đám tôm tép sáu chủng tộc các ngươi muốn ngăn cản ta sao?

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Khí thế mạnh mẽ bao phủ sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc.

Sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc biến sắc mặt nói:

- Cái gì?

Bộp bộp bộp!

Sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc bị khí thế của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chấn nhiếp thụt lùi vài bước.

- Ô Bành Xuân. Ngươi cai quản Thiên Ô tộc?

- Hay cho Ô Bành Xuân, định thu lại quyèn sử dụng huyết trì cao cấp, thuộc ở hữu của Thiên Ô tộc các ngươi? Hay cho Ô Bành Xuân, thật là không biết trời cao đất rộng!

- Thiên Ô tộc nho nhỏ cho dù Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân còn sống chỉ miễn cưỡng dứng ngang hàng với sáu chủng tộc chúng ta. Nay Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân đã chết, dựa vào một cường giả đẳng cấp thấp tinh Ô Bành Xuân ngươi sớm không bằng sáu chủng tộc chúng ta. Muốn độc chiếm huyết trì cao cấp đúng là nằm mơ!

- Ha ha ha ha ha ha! Thiên Ô tộc suy sụp, liên minh bảy chủng tộc sẽ bìa trừ Thiên Ô tộc các ngươi!

- Biết điều thì nhường ra Thiên Ô quần đảo, Hổ Kình tộc ta nhận giúp các ngươi, Hổ Kình tộc cai quản huyết trì cao cấp cho!

- Sau này trăm vạn năm cho các ngươi cơ hội vào huyết trì tẩy lễ hai lần!

- Nếu không nghe...

- Sáu chủng tộc chúng ta hợp sức diệt sạch Thiên Ô tộc, để các ngươi không có cả một cơ hội!

Trong cung điện, sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc tuy bị khí thế của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chấn nhiếp nhưng nghe nói tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đã chết thì nanh tranh cười, uy hiếp rống gầm.